Ljón ljón

Það er bara til einn tegund af ljóni til sem er bara ljónið sjálft. Til eru hinsvegar eru nokkrar undirtegundir af ljónum. Ljón búa helst í afríku , sunnan Sahara eyðimerkurinnar en sum en hópur asískra ljóna búa í gir skóginum indlandi. Ljónin veiða oftast á næturnar, bráð þeirra er t.d, Sebrahestar, flóðhestar gíraffar og krókodílar en þeir veiða stundum minni bráð eins og mýs, fugla, héra og eðlur.(Þetta getur maður allt fundið í videoinu og fleira)

Credits:

Created with images by deborahmancino - "african lion" • Sponchia - "lion portrait animal portrait"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.