Buurtonderzoek Door Bridget, Nikki, Mirjam en Eleanna

Ons buurtonderzoek is een Gamma onderzoek omdat we met meerdere onderwerpen rekening moeten houden. Zoals psychologie, we moeten de mensen uit de buurt begrijpen en persoonlijke vragen stellen zodat we de antwoorden die ze geven op belangrijke vragen kunnen verklaren aan de hand van de antwoorden die ze geven op de persoonlijkere vragen. Maar bijvoorbeeld politicologie speelt eveneens een belangrijke rol, met het amusementenpark dat we moeten ontwerpen mogen we de rest van de buurt geen overlast mee bezorgen. Om antwoord te geven op vraag G1A kunnen we bijna hetzelfde zeggen, de factoren psychologie en politicologie spelen ook hier een belangrijke rol, het is de bedoeling dat we hiermee de ouderen begrijpen en naar ze luisteren, maar als we de buurt er overlast mee bezorgen blijft het een groot probleem.

Bij vraag G1B is het wat ingewikkelder om uit te leggen. Om te snappen wat het probleem is moet u gewoon met ze praten, stel ze wat vragen en behandel ze als volwassenen, als jongeren doorkrijgen dat ze respect krijgen dan stellen ze zich vaak sneller open en durven ze hun mening meer te onderbouwen. Val ze vooral niet in de reden ookal heeft u daar mischien wel de neiging naar. Veel volwassenen onderbreken jongeren als het idee in hun oren niet goed klinkt, laat ze uitpraten en wacht totdat ze alles hebben uitgelegd, als u daarna het er nog niet mee eens bent heeft u daar vast een goede reden voor. Misschien kan hun idee niet uitgevoerd worden vanwege een ander probleem, vertel hun dan dat probleem en laat ze dan zelf er een oplossing voor verzinnen. Wie weet vindt u zo wel meer oplossingen voor dat ene moeilijke probleem dan u verwacht heeft.

Een logische besteding voor de €150.000 zou zijn om een oud buurthuis of gemeentehuis op te knappen en daar iets van een bar in te maken, zorg wel dat er constant iemand aanwezig is. Iemand die achter de bar zou kunnen staan bijvoorbeeld, maar zet er nou niet bij de er "toezicht" is daar voelen mensen zich snel ongemakkelijk door. Probeer zoveel mogelijk aan hun eisen te voldoen en probeer anders een weg in het midden te vinden als het anders écht niet lukt.

Bij de tweede opdracht hebben we gekozen voor:

- Onderwijs, jeugd en cultuur

1,8% van de Haarlemmermeer zit in de vwo bovenbouw.

-Gezondheid, sport en beweging

59% van de mensen sport vaker dan een keer in de week.

- Veiligheid en samenleving

Aan de overlast van de jeugd waren er in totaal 1260 deelnemers.

- Wonen en ruimte

Het totale recreatieterrein in de Haarlemmermeer is 935 HA.

- Werk en inkomen

Het werkloosheids precentage is met 3,2% gestegen vanaf 2007 tot 2013. Arbeidsongeschiktheid is afgenomen vanaf 1998. In de periode 2003-2014 waren er altijd meer mannen met een baan dan vrouwen.

Wij hebben deze vijf onderwerpen gekozen omdat wij dachten dat deze een grote factor vormen bij ons eindproduct.

Aan welke eisen moet een aantrekkelijk amusementspark voor de bewoners van Nieuw-Vennep voldoen om een succes te kunnen worden?

Onze deelvragen en hoofdvraag:

Wat verstaan wij onder een amusementspark?

Welke bevolkingsgroepen zijn er in Nieuw-Vennep?

In welke leeftijdscategorieën delen wij ze in?

Wat vinden de verschillende groepen leuk/interessant om te doen?

Waar moet het park komen? En waarom precies daar?

Wat moet de entreeprijs zijn? Of zou het gratis kunnen zijn?

Moet er nog overlegd worden met de gemeente?

Moeten we toestemming vragen aan de bewoners eromheen?

Moeten we regels hebben?

Wij denken dat je niet een juiste hypothese kan opstellen want het gaat om de mening van de buurt en iedereen vindt andere dingen leuk en van te voren kan je dus niet zomaar iets verwachten want bij zo'n gamma onderzoek is de kans groot dat je mening invloed gaat hebben op je hypothese.

Het belangrijkste wat we moesten onderzoeken was aan welke eisen het park moet voldoen. Om dat onderzoek goed te maken hebben we de taken eerlijk verdeeld: Mirjam maakte de ênquete, Bridget maakte een schets, Nikki maakte veel van de opdrachten en zette ze allemaal in een document en Eleanna maakte het eindverslag. De informatie die we nodig hadden haalden we uit de antwoorden van onze ênquete en de wikiwijspagina. We moesten de leeftijd en hobby's van de mensen weten maar ook wat ze voor de entree willen betalen en wat hun eisen zijn. Door de taken eerlijk te verdelen hadden we gelukkig geen last van tijdnood. Door de antwoorden van de ênquete in een numbersdocument op te slaan konden we de resultaten goed bij elkaar houden en analyseren. De presentatie moest duidelijk en overzichtelijk zijn. We zorgden ervoor dat dat ook in onze presentatie zo was door goed in de rubric te kijken. De plattegrond van het park moest duidelijk zijn en alle bezigheden moesten er goed te zien op zijn. De plattegrond hebben we op papier gemaakt.

Dit is ons plan van aanpak.

We hadden in totaal 250 mensen die onze ênquete hebben ingevuld. We hebben de link gedeeld in een facebook groep genaamd "Je bent een venneper als...." en ook in appgroepen waar we in zitten. We hebben de ênquete ongeveer op maandag online gezet en op vrijdag hebben we de antwoorden vastgelegd en voor de rest niet meer naar nieuw inkomende antwoorden gekeken omdat het anders maar blijft lopen.

Voor de antwoorden van de ênquete kunt u in het mapje van de gamma opdracht bij Eleanna's naam het numbers document vinden.

Dankuwel voor het lezen van ons verslag van ons buurtonderzoek.

P1: parkeerplaats

P2: parkeerplaats voor gehandicapten en mensen met huisdieren

1: overdekte mini bios/theater en ontmoetingsplek voor spelletjes. Worden ook bijvoorbeeld bingo avonden georganiseerd

2: parkje waar huisdieren mogen komen

3: plein 1: plein met muntjes fontein en friettentje

4: overdekt gebouw waar markten en evenementen georganiseerd kunnen worden

5: speeltuin met speeltoestellen zoals schommels, wippen en een glijbaan

6: doolhof van hoge struiken

7: plein 2; groot plein met diverse eettentjes en uitzicht op de speeltuinen

8: hang en ontmoetingsplek voor jongeren

9: meertje dat deels is gereserveerd voor watersport, met een kneeboard/wakeboard/waterski parcours en kanoverhuur

10: kunst en cultuurparkje

11: sportveldje met diverse toestellen

12: grote speeltuin met toestellen zoals kabelbanen

13: overdekte speeltuin; speelkasteel idee

14: bloemenveldje voor de sier

/////: weilanden met schaapjes, geitjes en pony's

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.