Loading

Meandert(h)aal 24 september 2021

Coronabeleid vanaf 27 september.

Zoals jullie allemaal weten, zijn er versoepelingen in het coronabeleid. Deze hebben ook invloed op het beleid van De Meander. Langzamerhand zijn er gelukkig weer meer mogelijkheden.

Brengen en ophalen:

Tot deze week bleven alle ouders buiten het hek van de school. Vanaf maandag mogen ouders, als zij dit willen, ’s ochtends weer het plein op. Ook bij het ophalen mogen ouders op het plein wachten. De leerkrachten wachten voor schooltijd buiten op de leerlingen van hun groep en lopen na schooltijd ook mee naar buiten. Zo kunnen ouders hen voor een korte vraag of mededeling makkelijk benaderen.

De kinderen van groep 1 en 2 lopen rechtstreeks naar het kleuterplein. De kinderen van groep 3 t/m 8 lopen om het kleuterplein heen. In de afgelopen maanden zijn de kinderen gewend geraakt aan deze looproutes op het plein. We blijven deze hanteren, zowel voor kinderen als voor ouders. Hierdoor houden de kleuters overzicht op het plein.

Aan wachtende ouders vragen wij om ruimte te laten voor kinderen die (met de fiets) het plein verlaten.

Oudergesprekken:

Gelukkig mogen we gesprekken met ouders weer live voeren. Bij de startgesprekken gebeurt dit al. Mocht iemand klachten hebben, dan vragen we om thuis te blijven en even contact op te nemen met de leerkracht. Een gepland gesprek kan dan online gevoerd worden.

Traktaties:

Kinderen die jarig zijn, willen graag trakteren. Deze traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn. Ook is het vanaf maandag weer mogelijk dat één ouder in de klas aanwezig is bij het vieren van de verjaardag en het uitdelen van de traktatie.

Positief getest:

Wanneer een leerling positief getest wordt, dan geldt niet meer automatisch de regel dat de hele groep in quarantaine hoeft. De GGD zal bepalen of er kinderen en/of leerkrachten in quarantaine moeten gaan. Als school volgen wij de uitspraken van de GGD in deze situaties. Uiteraard hopen we allemaal dat dit niet aan de orde zal zijn.

Hygiëne en ventilatie:

Alle hygiënemaatregelen, zoals extra handen wassen, blijven gewoon van kracht. In de school wordt gezorgd voor voldoende ventilatie. Ook blijft gelden dat we geen handen geven, niezen in de elleboog en bij klachten thuisblijven.

Even voorstellen.

Hoi allemaal, Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Emma Jansen. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Hellendoorn. De afgelopen jaren heb ik stage gelopen op verschillende scholen van stichting Ieder Kind Telt. Nu werk ik alweer een aantal weken op de Meander in groep 6. Dit doe ik met veel plezier. Een positieve sfeer vind ik erg belangrijk.

Naast het fulltime werken op de Meander geef ik training aan verschillende turn- en springgroepen bij G.V. Fysion Nijverdal. Daarnaast vind ik het erg leuk om zelf te sporten. Dit doe ik in Rijssen bij de springgroep en bij Twee12 (crossfit). Ik heb veel zin om dit jaar te werken in groep 6. We maken er een mooi jaar van samen!

Hartelijke groet, Emma Jansen.

.

Kind op maandag.

Weekthema: Is dit eerlijk?

Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24

Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren worden.

Stichting Hulpfonds Hellendoorn.

Heeft u een laag inkomen en woont u in de gemeente Hellendoorn? Dan kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van het schoolgeld of de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind. Hiervoor kunt u een beroep doen op het Kindpakket van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. Op de site: Stichting Hulpfonds Hellendoorn vindt u een rekentool waarmee u kunt nagaan of dit voor u van toepassing is. Ook leest u op deze website hoe u de vergoeding kunt aanvragen. U kunt ook een e-mail sturen naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl voor meer informatie.

Lieveheersbeestjesdag.

Vrijdagmorgen staan we stil bij de dag tegen zinloos geweld. In de groepen krijgen de leerlingen informatie over de lieveheersbeestjesdag. Na de pauze is er een soort levend Ganzenbord op het plein. Leerlingen uit verschillende groepen helpen elkaar bij het uitvoeren van leuke opdrachten. Dit spel kun je niet alleen spelen. Je hebt de ander nodig en aan het eind is iedereen winnaar!

Kinderpostzegelactie.

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. De kinderen komen fysiek of digitaal langs de deuren.

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.

De leerlingen van groep 7 en 8 zullen zich weer inzetten voor deze actie. Woensdagmiddag om 12.00 uur gaan de leerlingen op pad met een verkoopbox, bestelformulieren en stickers met een QR-code, zodat u uw bestelling op de bij u passende manier kunt plaatsen. Schriftelijk of digitaal, beide zijn mogelijk.

Agenda.

  • 27 september - Mobiele kunst- en technieklab - groep 7. ( 12.45 uur - 14.15 uur).
  • 28 september - Mobiele kunst- en technieklab - groep 8. ( 12.45 uur - 14.15 uur).
  • 28 september - André het astronautje - voorstelling groep 3 en 4. ( 10.45 uur)
  • 28 september - GMR-vergadering.
  • 29 september - Start Kinderpostzegelactie - groep 7 en 8.
  • 1 oktober - Lieveheersbeestjesdag.
  • 4 oktober - Schrijversfestival - groep 6.
  • 4 oktober - Dierendag.
  • 6 oktober - Start kinderboekenweek.
  • 11 oktober - Fietscontrole.

Gefeliciteerd!

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van weinstock - "brush paint color" • Pexels - "balloons birthday celebration"