snjóhlébarði

snjóhlébarði er kattardýr og frændi tígrisdýrs sem er stærsta kattardýr í heimi. snjó hlébarði er mjög stór meðlimi af kattardýrum. hann býr uppí fjöllum. hann borðar mýs og fleyri dýr sem búa þar.hann er ekki stór meðan við frænur sína hann þarf að vera minni til þess að fela sig betur í snjónum fyrir veiðimönum og óvini sínum sem eru .liturin er hvítur og með svarta bleti. augun géta verið blá sægræn og hvít. hann heitir snjó hlébarði/snow leperd því að fjöllin sem hann er í eru bara snjór hann er líka á landi sem er snjór. Hann kemur . hann býr í ameríku og grænlandi og . hann er líka í dýrargörðum og gétur verið í miklu hitastígi

Credits:

Created with images by netwingx_pics - "leopard snow leopard tiger"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.