Loading

Vad behöver transportbranschen i Fyrbodal? Var med och lägg grunden för samverkan om kompetensförsörjning som ger styrka och driv. 21 oktober 2020 i Uddevalla eller via Teams.

Behovet av kompetent personal är massivt inom flera delar av transportbranschen. Många företag tvingas säga nej till uppdrag. Det betyder att potentialen till expansion och tillväxt stoppas på grund av brist på yrkeskunnigt folk.

Hur attraherar vi den nya generationens transportarbetare, chaufförer, mekaniker, tekniker och ingenjörer till en bransch som bokstavligt är drivkraft för näringsliv och samhälle?

Den 21 oktober kl 13 - 15 möts representanter från bransch, utbildningsanordnare och politik för att kraftsamla.

Vad behövs för att skapa attraktion och momentum?

Inbjudna är företag, branschorganisationer, utbildningsanordnare samt riksdagsledamöter / politiker. Det politiska perspektivet kommer att vara med även vid fortsatta möten / samtal.

Initiativtagare är Transportföretagen och Fyrbodals kommunalförbund.

På möter tar vi ett gemensamt grepp kring dessa viktiga frågor för hela Fyrbodal och diskuterar om, vad och hur det behövs ett enat och regelbundet samarbete för att driva kompetensförsörjningsfrågor inom transportbranschen i Fyrbodal?

Vi önskar att du ska vara med med dina perspektiv och inspel.

Varmt välkommen till Uddevalla, Fyrbodals kommunalförbund, rum Dalsland. Eller delta via teams, ange vilket i anmälningsformuläret nedan.

Klicka här för att anmäla dig.

Utbildning och kompetensförsörjning