Loading

Nieuwsbrief De Es 12 juli 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Via deze weg de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hierin de volgende onderwerpen:

 • Het was me het jaartje wel
 • Jaja.. en dan ga je met pensioen
 • Het schoolteam wijzigt dus
 • Meester Johan; fijn dat je bij ons komt werken
 • Welkom op de Es
 • Nieuwe vakdocent sport en bewegen
 • Fotocollage Pleinfeest
 • Afscheid groep 8
 • Fay gaat verhuizen
 • Sophie wordt gastleerling
 • Agenda

Het was ons het jaartje wel….

Het was ons het jaartje wel…met z’n allen de schouders eronder…samen de organisatie van de school regelen. Samen ervoor gaan. Dit kost een bult energie, maar gelukkig ook veel dankbare gezichten en complimenten. Een prachtige school op een groen eiland. De uitstraling, de rust, het samenwerken…heerlijk toch.

’s Morgens iedereen welkom heten bij de ingang en een praatje maken. Dan merk je dat er ook meer dan genoeg lief en leed is. De gezondheid van iedereen is toch het meest waardevol; of het nou leerlingen, ouders, grootouders of leerkrachten betreft. Het was al met al een bijzonder jaar. Als je daarop terugkijkt, merk je hoe belangrijk verbindende rol van de school kan zijn.

Vanuit een enorme betrokkenheid en welbevinden samen de school verder ‘bouwen’ dat is wat we samendoen.

In deze weken rondt iedereen op zijn laatste adem het schooljaar af. Opruimen, schoonmaken, organiseren, gesprekken, feestjes, afscheid, welkom…. het hoort er allemaal bij. Wat is het dan een weelde als de leerlingen deze paar laatste dagen beginnen in hun nieuwe groep, bij hun nieuwe leerkracht, in hun nieuwe lokaal. Voor de één spannend, voor de ander valt het wel mee. Maar wat voor ieder kind gewoon heel fijn is, is dat het de zomervakantie ingaat met de gedachte dat alles duidelijk en klaar is. Je nieuwe plekje, je nieuwe juf of meester, je eerste lessen, je laatje op de goede plek en ga zo maar door… Trouwens niet alleen fijn voor de leerlingen, ook heel fijn en rustig voor de leerkrachten. Kortom vandaag is het voor iedereen dan tijd om te gaan genieten van een heerlijke zomervakantie. Een vakantie dichtbij of ver weg, dat maakt niet uit. Wel dat je de ruimte krijgt om je ritme aan te passen, niet het gevoel dat je geleefd wordt, maar dat je je bioritme mag volgen.

Wij wensen namens directie en het team iedereen een heerlijke vakantie toe.

Robbert en Roel

Jaja… en dan ga je met pensioen…

Een mooie dag bij de 'Paarse Poort'

Het afgelopen jaar hebben we van twee leerkrachten afscheid genomen. Zowel Ina Staman als Lia Mensink hebben de keuze gemaakt om met prepensioen te gaan. Vorige week vrijdag heeft Lia afscheid genomen van haar school, de leerlingen en haar collega’s. Het was een prachtig feest bij de Paarse Poort.

We wensen beiden een prachtige toekomst toe. Genietend van veel vrije tijd!

Berichtje / bedankje van juf Lia:

Aan alle kinderen van De Es en hun ouders,

Wat was afgelopen vrijdag een prachtige afscheidsdag voor mij!!! Van huis opgehaald door treintje Bello overkomt niet iedereen. En dat er dan ook nog twee groepen kinderen in die trein zitten, fantastisch. Daar heb ik al van genoten. En daarna door naar het bezoekerscentrum De paarse poort. Het was geweldig dat mijn wens om met alle kinderen een activiteit in de natuur te doen is uitgekomen. Daarvoor wil ik Roel en de mensen van het buitencentrum bedanken. Het was heel mooi georganiseerd. Jammer dat ik niet bij alle groepen de hele tijd bij kon zijn, maar de stukjes die ik heb gezien waren erg leuk. Ik heb die morgen alleen maar vrolijke gezichten gezien. Er is voor mij gezongen en al die prachtige bloemen die ik kreeg zullen heel lang in mijn kamer staan. Ik wil alle kinderen bedanken voor hun enthousiasme en lieve woorden en cadeautjes.

Ook u, ouders, wil ik bedanken voor uw lieve woorden en hartelijke wensen voor de toekomst. Dank u wel dat u uw kinderen aan mij hebt toevertrouwd en dat we goede gesprekken konden voeren over de voortgang van uw kinderen. Ook de gezellige gesprekjes zomaar rond het halen en brengen van de kinderen blijven een warme herinnering.

Ik kijk met plezier terug op de jaren die ik op De Es heb gewerkt. Dit afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Een gebouw met een nieuw uiterlijk, het was een plezier om daar te mogen werken. Vooral in de wetenschap dat dit mijn laatste werkzame jaar zou zijn.

Ik wens u allemaal eerst een hele fijne vakantie toe. Ook de kinderen zijn vast toe aan een paar weekjes bijkomen. Alles wat afgelopen jaar geleerd is kan bezinken en dan is er na de vakantie weer ruimte voor nieuwe dingen om te leren. Ik wens u allemaal veel gezondheid en geluk toe.

Hartelijke groet, ook namens mijn man Dinand, van Lia Mensink.

Het schoolteam wijzigt dus…

Elizabeth van der Heide heeft de afgelopen jaren met heel veel plezier in groep 0 gewerkt. Vanaf komend schooljaar is zij op de Jan Barbier nodig in de kleutergroep. We willen Elizabeth erg bedanken voor haar inzet voor de Es. Datzelfde geldt ook voor Annelies Mensink. Annelies gaat een lange reis naar Zuid-Oost Azie maken. Vanaf januari is zij weer beschikbaar voor het onderwijs. Heel veel plezier gewenst.

Meester Johan…fijn dat je bij ons komt

Door het vertrek van Lia Mensink is er ruimte gekomen voor een nieuwe leerkracht in groep 3. Johan Lamberts is de nieuwe leerkracht. Hij komt van de Schaapskooi en heeft deze week al meteen kennis mogen maken met zijn nieuwe groep. Johan we wensen je een ontzettend fijne tijd toe op de Es. Welkom als nieuwe collega…

Maar ook nieuwe leerlingen…

Deze week zijn de twee groep 1 gestart met alle nieuwe leerlingen. Geweldig om te zien hoe de kinderen zich zo snel thuis voelen op school. Overigens geldt dat ook voor de ouders, fijne contacten, mooie gesprekken, lekker actief en betrokken…gewoon part of the family…

Devin Elzinga welkom op de Es

Deze week is Devin Elzinga in groep 8 gestart. Devin komt van de Reggewinde en wil graag het laatste jaar samen met zijn broertje Mitchell (groep 1) naar onze school komen. Devin, we wensen jou een geweldige tijd toe op je nieuwe school. De start in de eerste twee dagen was in ieder geval al heel fijn.

Fay Meijer gaat verhuizen…

Fay gaat verhuizen naar Westerbork, dus ook naar een andere nieuwe school. Fay, we wensen je heel veel geluk, plezier en succes in Westerbork toe.

Sophie Zwinselman wordt weer gastleerling…

Sophie Zwinselman zal na de zomervakantie naar de Bartimeusschool in Lochem gaan. Sophie krijgt daar extra ondersteuning in een hele kleine setting. Maar…gelukkig blijft zij toch gewoon bij haar klas terugkomen. We hebben afgesproken dat Sophie op alle woensdagen als gastleerling in haar groep zal komen. Gewoon samen met haar vriendinnen op school werken en genieten en ’s middags het liefst afspreken om te spelen.

Sophie

Daarom nemen we maar een heel klein beetje afscheid van haar. We gaan Sophie missen, maar ook Marijke en Floris als geweldige ouders. Sophie wensen we heel veel geluk, succes en plezier toe op haar nieuwe school. En op de woensdag staan we klaar om haar welkom te heten….

Sophie heeft met een prachtig gedicht haar overgang naar Lochem gevierd:

Een juf of een meester heb je niet voor even

Maar voor de rest van je leven

Want ook al zie je hen nu minder terug

Er komt een dag, en nog een dag -ja echt-,

Dat je zegt: Weet je nog?

Onze juf, onze meester….

En je droomt even weg,

Tussen alle herinneringen die je vergaart.

Het is een schat die je in je hart bewaart.

Nieuwe vakdocent sport en bewegen

Tom Holleboom heeft een week geleden een nieuwe baan gekregen bij SportService Overijssel. Tom van harte gefeliciteerd. We wensen je alle goeds toe.

Meester Tom bedankt!

Afgelopen woensdag hebben we sollicitatiegesprekken mogen voeren en een nieuwe docent kunnen benoemen: Marlou Schopman. Marlou komt uit Borne, heeft een brede ervaring met lesgeven, zowel aan peuters als aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Marlou we wensen je heel veel plezier toe met alle sportlessen op onze school.

Welkom Juf Marlou!

Geslaagd Pleinfeest!

Afgelopen vrijdag heeft de ouderraad een perfect verlopen pleinfeest georganiseerd! Het weer zat mee en het was ontzettend druk op het plein. De kleedjesmarkt was een ontzettend groot succes en ook de verloting liep als een trein. We willen iedereen die op welke wijze dan ook geholpen heeft voor, tijdens of na het pleinfeest ontzettend bedanken!

Geslaagd pleinfeest! Ouderraad bedankt!

Afscheid groep 8

Deze week heeft groep 8 afscheid genomen van hun basisschool. Het was een geweldig feest, waarbij ook alle ouders aanwezig waren. Eerst genieten van een prachtige musical in het Openluchttheater en daarna het officiële afscheid in school, met een hapje en drankje. Tijdens het officiële deel namen we niet alleen afscheid van 40 (!) leerlingen er namen ook maar liefst 19 gezinnen afscheid van een jarenlange verbintenis met de Es (en deels Blenke). Via deze weg willen we deze gezinnen nogmaals danken voor vele jaren vertrouwen, samenwerking en educatief partnerschap.

We willen de leerlingen uit groep 8 heel veel succes toewensen op hun nieuwe school. Bedankt voor de geweldige tijd op de Es.

Agenda september:

26 augustus derde schooldag schooljaar 2019-2020

27 augustus jubileum Maria Nije Bijvank 12 ½ jaar onderwijs

09 september start thema De Regge Verbindt

17 september fietscross wedstrijd (opgeven in de week van 26 augustus!!)

18/19/20 september schoolkamp groep 8 samen met groep 7/8 van de Jan Barbier

26 september Sportdag Hellendoorn dorp

Woensdag 9 oktober Studiedag Ieder Kind Telt (leerlingen vrij)

21-25 oktober Herfstvakantie

28/29 oktober studiedagen team (leerlingen vrij)

De jaarkalender van onze school krijgt u in september.
Alle nieuwe data voor 2019-2020 staan ook op de website en in de app

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van webandi - "calendar wall calendar days"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.