Portfolio DESENVOLUPAMENT HUMÀ EN CONTEXTOS SOCIALS

Índex

 • Mindmap
 • Strenghts
 • Emotions
 • Life satisfaction + HAP
 • Optimism
 • Gratitude
 • Savoring
 • Mindfulness
 • PAI (Pla d’Acció Individual)
 • Reflection room
Mindmap

Mindmap és una pràctica que m'ha ajudat a ser una mica més conscient de la percepció que tinc de mi mateixa, és a dir, de com sóc i com em veig. Per qui no acostuma a parar-se uns minuts a pensar en ell mateix, en perquè actua com actua suposo que va ser difícil pensar en allò que el defineix. Opino que és una bona pràctica d'introducció tenint en compte tot el que va venir després.

És molt important la percepció que tenim de nosaltres mateixos, degut que si tens una percepció negativa, afectarà la teva salut mental i per tant al teu benestar, sempre tenint en compte que l'absència de salut mental no implica malaltia i que com bé hem après necessitem benestar psicològic, social i emocional. Per la qual cosa tenint una percepció negativa podria derivar en un estat de languishing, és a dir, un estat de buit o estancament.

Strenghts

En la pràctica de les fortaleses es van mirar els punts forts de la nostra personalitat, tothom en té encara que moltes vegades no en siguem conscients. En la psicologia positiva, es vol fer un canvi del focus atencional, en lloc de fixar-nos en la part negativa, fixem-nos en les fortaleses i virtuts, i treballem amb elles, com hem fet a les pràctiques. Cinc de les meves fortaleses més destacables són:

 • Intel·ligència social
 • Esperança
 • Perseverança
 • Curiositat
 • Espiritualitat

Curiositat i intel·ligència social són les que vaig decidir treballar, la curiositat la vaig treballar mitjançant la lectura d'articles o informant-me sobre alguna cosa que em cridés l'atenció i la intel·ligència social, la vaig treballar utilitzant la introspecció.

Els resultats de les meves fortaleses em van sorprendre, ja que no era conscient que tenia determinades fortaleses com per exemple la perseverança, mai m'he considerat una persona perseverant, però en fer la redacció en la qual explicava una situació superada em vaig adonar que era cert i mai me n'havia adonat, tot i que sent una persona a qui considero que li agrada bastant reflexionar.

Emotions

Com ens diu Bisquerra (2000), les emocions són un estat complex de l'organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa a l'acció. Per tant, les emocions ens afectaran a les nostres accions per això és important tenir una bona intel·ligència emocional que es permeti tenir la capacitat de raonar sobre les emocions i la capacitat de les emocions per guiar el pensament. A classe s'ha mirat individualment la IE de cadascú des de 3 dimensions: atenció, claredat i regulació, en el meu cas les puntuacions van ser les següents:

 • Atenció: 31
 • Claredat: 28
 • Regulació: 18

Aquest resultat van ser el que m'esperava, ja que sóc bastant conscient del que sento i per què ho sento, però sempre he fallat en la regulació dels estats emocionals, tot i que no de manera exagerada.

Life satisfaction and happiness

Tal com ens diu Seligman necessitem una vida: plaent, significativa, compromesa, amb relacions positives i amb assoliments, per arribar a la felicitat. Tot i que hem de tenir en compte que les persones no som felices o infelices, sinó que ens trobem en determinats graus i ens posicionem segons la nostra percepció. El meu resultat en el qüestionari relacionat amb la felicitat va ser de: 3,5/7.

En la satisfacció la meva puntuació va ser de 18 (lleugerament insatisfeta), la meva satisfacció depèn de la meva personalitat, experiències, estat d'ànim i el context que té una gran afectació tant en la nostra felicitat com en la nostra satisfacció amb la vida.

No considero que sigui una puntuació molt alta, però tampoc significa que estigui malament. Com acabo de dir ens posicionem segons la nostra percepció i des del meu punt de vista considero que no em puc posicionar ni en la infelicitat ni en la felicitat, em trobo en un punt mitjà, o almenys en el moment de fer el qüestionari m'hi trobava.

Respecte a la meva satisfacció, va més en relació a la meva pròpia personalitat que és un factor estable.

Optimism

Com he mencionat anteriorment per arribar a un estat de felicitat necessitem una vida amb assoliments, per tant és necessari marcar-nos objectius.

Els objectius estan molt relacionats amb el nostre optimisme. Posem un exemple, jo no sóc una persona molt optimista, per tant no em marcaré objectius que des del meu punt de vista no es troben al meu abast, tot i que podria ser que si,però com que no confio en les circumstàncies o les meves pròpies habilitats o capacitats, no creure que sigui capaç d'arribar a ell. Per tant, una persona optimista opina que encara que a vegades no arribi als objectius que es marca, no passe res perquè si no és aquest, serà un altre. Per què passa això?, això es deu al fet que tenim una forta tendència a fixar-nos en els fets negatius en canvi ells tenen la capacitat de canviar el seu focus atencional.

Quan tinguem una vida compromesa ,amb objectius, significativa i amb relacions positives, podrem tenir una vida plaent, és a dir amb emocions positives.

En coses tan simples com els nostres objectius podem veure la importància de canviar el nostre focus atencional a aquelles coses que ens beneficien i ajuden, com les emocions positives que poden beneficiar-nos en molts sentits com: en la nostra salut, ajudar-nos a afrontar millor els reptes i a donar-nos una major capacitat de resiliència. També podem veure la importància de conèixer i treballar les nostres fortaleses, ja que poden fer-nos guanyar més seguretat i augmentar el nostre optimisme.

Gratitude

Com podem veure la felicitat requereix treball i una altra forma d'ajudar-nos arribar a aquest estat és la gratitud i el savoring (a part de tots els altres mencionats anteriorment)

A classe hem treballat la gratitud amb el "gratitude journal" que considero una forma de canviar a poc a poc el nostre focus atencional i fixar-nos més en aquells petits detalls que donem per segur com pot ser que surti el sol, que plogui, un somriure, etc. Habitualment les coses positives del nostre entorn passen molt desapercebudes, ja que les negatives tenen un major efecte i prenen protagonisme, això podria estar relacionat amb què en el nostre vocabulari existeixen moltes més paraules per referir-se a emocions negatives i això ens condiciona a què siguem més conscients dels estats negatius.

En definitiva, hem d'aprendre a agrair, ja que ens pot beneficiar en molt sentit com que ens dóna més energia, empatia i esperança i redueix l'ansietat i la depressió.

Personalment, cada vegada que em posava a fer l'activitat i havia de pensar per què estava agraïda, em sentia molt satisfeta amb petits detalls, per què vaig poder fixar-me en coses en les quals normalment no presto atenció i moltes vegades em resulta plaent fixar-me en elles.

Savoring

En aquesta activitat es va demanar que féssim fotos a moments que fossin nostres, on estiguéssim en un estat de "flow". Què vol dir estar en un estat de flow? És aquell moment on sentim que el temps passa massa ràpid, on estem completament concentrats en aquella acció que ens fa sentir que tenim control sobre la situació. El flow té una gran relació amb la nostra percepció de les nostres capacitats i el que se'ns demana per fer l'acció, ja que si no hi ha un balanç, ens pot avorrir o provocar ansietat.

Aquesta activitat, també em sembla una bona ajuda per canviar el nostre focus atencional, ja que quantes vegades som realment conscients de com fem les coses o simplement que les fem?

Amb el ritme de vida que portem la majoria, es fa tot de forma molt automàtica i no parem a pensar que estem fent. I fer aquestes activitats que ens porten a un estat de "flow" ens pot motivar a repetir accions i a protegir-nos de situacions negatives.

Mindfuless

La pràctica del mindfuless es pot relacionar amb el savoring, ja que el mindfuless no es tracta de deixar la ment en blanc o una forma d'escapar del dolor i apartar-se de la vida, tot el contrari, es tracta de fer-nos més conscients del nostre entorn, del que fem i de nosaltres mateixos, ja que l'evitació no és una manera eficaç de solucionar problemes.

El mindfuless pot proporcionar beneficis com: equilibri emocional, modulació de la por, regulació corporal, etc.

Suposo que el midfulness funcionarà millor per unes persones que per unes altres. A mi em sembla una pràctica interessant però no crec que sigui adequada per a mi, ja que normalment és inevitable que em posi a riure en aquestes situacions tot i que no sé el motiu exacte, però més que suposar un benefici al final va suposar una molèstia tant per mi com per la gent del meu voltant, ja que els desconcentrava i jo no em pudia concentrar per què estava una gran part del temps procurant no riure.

PAI (Pla d’Acció Individual)

En aquesta activitat vam analitzar la situació en la qual ens trobem actualment, que hem pogut observar a partir de les activitats anteriors. També hem plantejat 3 objectius per al futur, però observant el present i marcant uns objectius no és suficient, hem de passar al pla d'acció per tant, que hem de continuar fent, deixar de fer i que hem de començar a fer per arribar a assolir els nostres objectius. Ja que que serveix marcar-te uns objectius si no treballes per arribar a ells? En el meu cas els meus objectius són:

 • Treballar la meva curiositat.
 • Aprendre a demanar ajuda.
 • Tenir un pensament més crític

En el pla d'acció vaig decidir que havia de començar a demanar ajuda en coses més petites i a partir d'això arribar a coses més importants, a ser més optimista i a aprendre a organitzar-me millor i seguir aquesta organització. Per una altra banda vaig veure que he de deixar de ser tan negativa, no deixar que les meves pors em superin i no rendir-me en allò que realment m'importa. Per últim vaig determinar que he de continuar esforçant-me, valorant les meves relacions i marcant-me objectius.

Hem vaig marcar aquests objectius amb la idea que són aspectes que he de millorar, com a necessitat personal i en relació als meus estudis, sé que es necessita curiositat i pensament crític per ser un bon psicòleg, per aprendre i conèixer coses contínuament. Són aptituds que crec necessari treballar, ja que no reconec aquest pensament crític en mi i en relació a la psicologia tinc curiositats però no arribo a satisfer aquestes curiositats, tot i així considero que he de tenir més curiositat, no només en àmbits de la psicologia.

Reflection room

Per concloure, mirarem quatre punts importants:

 • Què he après?
 • Que ha sigut més útil per mi?
 • Com aplicaré aquest coneixement?
 • Un objectiu que compliré abans de finalitzar l'any

Què he après?

A part de tots els continguts necessaris per aprovar l'examen crec que he après altres coses que com a individu em seran molt útils i fins i tot necessàries. He après que la majoria de persones focalitzem la nostra atenció en els punts equivocats, hem d'aprendre, tots, a fixar-nos en aquelles coses del nostre voltant que ens aporten emocions o sensacions positives, no hem d'ignorar totes les coses negatives, perquè allí estan, existeixen, però no podem centrar tota la nostra atenció només en elles. Canviar el nostre focus d'atenció pot donar-nos tants beneficis com canviar la nostra manera d'actuar, ja que percebem el món de forma diferent.

També he après diferents maneres de conèixer-me a mi mateixa, com poden ser varies de les activitats que hem fet. He descobert aquelles fortaleses o virtuts que tinc, de les que mai havia estat conscient i que ara les podré treballar.

Que ha sigut més útil per mi?

De totes les coses que he mencionat, crec que tot pot ser útil d'una manera o una altra, però crec que si he d'escollir una cosa, diria que les activitats que ens ajuden a fixar-nos en les coses que ens agraden o petits detalls que donem per segur, com l'activitat de "savoring" i "gratitude journal". Crec que són activitats que si les continues, amb el temps notaràs canvis en la teva forma de veure el teu voltant o les coses que et succeeixen.

Com aplicaré aquest coneixement?

Tots els coneixements que he anat adquirit en aquesta assignatura, em seran molt útils tant en àmbit acadèmic com en la vida tant de forma interioritzada com cap a l'exterior, com em veig a mi mateixa, com treballo amb les meves qualitats o com veig a les altres persones, com veig el meu voltat i com treballo amb ell.

Un objectiu que compliré abans de finalitzar l'any

No sóc una persona que es fiqui molts objectius, almenys no de forma conscient, els objectius que tinc són més a llarg termini (com acabar la carrera), però si m'he de posar un objectiu que hagi d'assolir-se abans de finalitzar aquest any, he decidit que serà apropar-me més a les meves germanes, ser més pacient amb elles...i pot ser fins i tot ser una mica afectuosa. Qui sap si ho aconseguiré o no, però m'esforçaré per aconseguir-ho.

Thanks for your time...

Credits:

Created with images by TonW - "nepal himalayan travel" • asmuSe - "travel aershan shoes" • asmuSe - "travel aershan shoes" • targut - "Forest" • targut - "Forest" • elisaboba - "wave" • elisaboba - "wave" • myeviajes - "chile easter island rapa nui" • myeviajes - "chile easter island rapa nui" • Unsplash - "bridge railings forest" • Unsplash - "bridge railings forest" • lohannaps - "sol nature gratitude" • lohannaps - "sol nature gratitude" • Unsplash - "creek river nature" • Unsplash - "creek river nature" • lorenkerns - "100/15: Journey" • lorenkerns - "100/15: Journey" • j_nnesk_sser - "shadow jump friendship" • j_nnesk_sser - "shadow jump friendship" • Sharky - "clouds cloudy reflection" • Sharky - "clouds cloudy reflection" • Sharky - "clouds cloudy reflection" • Sharky - "clouds cloudy reflection" • TonW - "nepal himalayan travel" • TonW - "nepal himalayan travel"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.