Nordic Fire Levanger, 10.-12. februar 2017

Hjertelig velkommen!

Vi er mange som står i ulike tjenester over hele landet, men vi kjenner på viktigheten av å samles på tvers av det vi står i til daglig. Vi opplever at Gud har bedt oss om å kalle inn til en hellig samling for å sammen søke Hans ansikt, høre Hans tiltale og gjøre en proklamasjon sammen for landet vårt.

Tusen takk for at du er med oss disse dagene. Vi gleder oss til å tilbe sammen med deg!

Alle måltidene serveres i kaféteriaen. For deg som har bestilt kost hele helga er all maten inkludert.

Har du ikke bestilt mat?

Frokost (70,-) og kveldsmat krever ingen forhåndsbestilling. Et lite antall lunsj og middag selges i resepsjonen på forhånd – her gjelder førstemann til mølla.

Veibeskrivelser

Her finner du kart for de ulike overnattingsalternativene som benyttes under Nordic Fire.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.