Loading

– Våre historier fortelles best av oss selv

Yegon Emmanuel og Marvin Gakunyi studerer journalistikk i Kenya og har et felles mål: De vil fortelle historiene tradisjonelle medier ikke forteller.

Gakunyi og Emmanuel møttes på Moi University. Begge studerer journalistikk på siste året. De skulle egentlig vært ferdig utdannet nå, men på grunn av en lærerstreik har studieløpet blitt forlenget med ett år. De mener yrket er interessant, men det er få jobber. I tillegg gjør sensur fra staten det vanskelig å praktisere yrket. Derfor har de laget nettsiden Mobile Journalism.

Foto: Eric Mutuma

Emmanuel og Gakunyi bruker mobiltelefonen som mobilt studio. De har alt man trenger for å publisere nyheter; kamera, tekstprogram, lydopptaker og tilgang til internett. Telefonen gir dem også muligheten til å publisere fra områder som tidligere har vært utilgjengelig for tradisjonelle medier.

Hvem som helst kan lage en profil på nettsiden og sende inn sin historie, men publiseringsansvaret ligger hos en gruppe redaktører. De faktasjekker alle innsendte bidrag og sørger for at de er i tråd med de etiske retningslinjene fra Medierådet i Kenya.

– Vi er begge en del av gruppen med redaktører, men vi har også med oss et team. Uten redaktører hadde vi ikke hatt kontroll over innholdet, og nettsiden ville mistet sin troverdighet, sier Emmanuel.

Foto: Yegon Emmanuel

Gjennom Mobile Journalism ønsker Gakunyi og Emmanuel å gi folk muligheten til å bruke telefonen til å fortelle sine egne historier. Ikke bare til andre kenyanere, men til resten av verden.

– Et av våre slagord er; våre historier fortelles best av oss selv. Vi kjenner oss ikke igjen i mange av historiene vestlige medier skriver om oss. Kenya blir ofte fremstilt som et land med mye fattigdom, sykdom og kriminalitet, sier Emmanuel.

De referer blant annet til befolkningens reaksjon etter et terrorangrep i 2015, da 67 mennesker ble drept av terrorgruppen Al-Shabaab på kjøpesentet Westgate. De opplevde et land som samlet seg i sorgen og tok vare på hverandre.

– Disse historiene nådde aldri internasjonale medier. Det resulterer i at den vestlige verden har feil inntrykk av Kenya og turister blir frarådet å reise hit. Vi håper nettsiden vil bidra til å endre dette, sier Gakunyi.

Foto: Eric Mutuma

Også innad i Kenya kan det være vanskelig å nå ut til befolkning. Til tross for at pressefrihet er nedfelt i grunnloven, opplever journalister sensur fra staten, og det er spesielt politiske saker som blir stoppet.

– Tidligere i år ble fire TV-stasjoner stengt. Det er ikke noe som skjer ofte, men vi ser det når det er spesielle politiske hendelser, sier Emmanuel.

NTV, KTN, Citizen TV og Inooro TV sendte i januar 2018 direkte fra en symbolsk seremoni der opposisjonsleder Raila Odinga utnevnte seg selv til folkets president. Regjeringen til den offisielle presidenten Uhuru Kenyatta svarte med å stenge stasjonene. Marvin Gakunyi forteller at selv om stasjonene ble stengt, ble flere av sakene likevel publisert av andre mediehus.

– Det var for eksempel en journalist som sluttet i mediehuset han jobbet. Han valgte heller å publisere sakene sine på sin egen hjemmeside. Disse sakene har blitt plukket opp av blant annet CNN og BBC, sier Gakunyi.

Foto: Yegon Emmanuel

Fremover vil Emmanuel og Gakunyi jobbe for å utvide Mobile Journalism. De vil styrke merkevaren og jobbe for å øke tilliten til nettsiden. Deretter ønsker de et globalt engasjement.

– Vi vil endre hvordan verden ser på og kommuniserer med hverandre. Vi vil at man skal kunne lese historien til mennesker på andre siden av verden, fortalt av dem selv, uten innblanding fra store redaksjoner.

Foto: Yegon Emmanuel

Credits:

Foto: Yegon Emmanuel og Eric Mutuma

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.