Loading

KUN SEKSI HÄVETTÄÄ

Kohtaamme seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä ärsykkeitä päivittäin. Yhteiskunta on viime vuosikymmenten aikana seksualisoitunut, ja seksiin liittyvä tarjonta on kasvanut internetin yleistymisen myötä. Seksuaaliterapeutin vastaanotolle tulee kuitenkin yhä useammin ihmisiä, jotka kärsivät seksiin liittyvästä häpeästä.

"seksuaalisuus on elämänikäinen ominaisuus ja kehitysprosessi, ja se on olemassa ihmisessä syntymästä kuolemaan saakka."

”Ihminen ei voi olla olematta seksuaalinen”, toteaa seksuaaliterapeutti Ulla Konttila. Seksuaalisuus kavennetaan Konttilan mukaan liian usein pelkkään seksiin – seksuaalisuutta voi ilmaista konkreettisen seksuaalisen aktin lisäksi useilla eri tavoilla: katseilla, kosketuksilla tai vaikkapa omalla ulkoisella olemuksella. WHO:n määritelmän mukaan seksuaalisuus on elämänikäinen ominaisuus ja kehitysprosessi, ja se on olemassa ihmisessä syntymästä kuolemaan saakka.

Konttila kuvaa, että suurin osa seksuaaliterapeutin vastaanotolle hakeutuvista kärsii jonkinlaisesta häpeän tunteesta. Häpeää voivat aiheuttaa suorituspaineet, haluttomuus tai vertailevat mielikuvat esimerkiksi siitä, millaista seksiä toisten makuuhuoneessa harrastetaan. Miesten ja naisten kokemukset häpeästä tai sen kohteesta ovat erilaisia. Miehillä häpeä liittyy usein seksuaaliseen kyvykkyyteen tai peniksen kokoon, naiset puolestaan kokevat useammin tyytymättömyyttä omaa kehoa ja ulkonäköä kohtaan.

”Esimerkiksi pettämistilanteessa naiset ja miehet pohtivat eri asioita. Miesten kysymykset liittyvät siihen, onko toinen ollut taitavampi kuin minä, naiset puolestaan miettivät, onko toinen ollut kauniimpi", Konttila kertoo.

Seksuaalisuus on pohjimmiltaan hyvin herkkä ja haavoittuva ihmisyyden osa-alue. Siihen liittyy vahvasti tarve ja halu tulla sekä hyväksytyksi että rakastetuksi. Seksuaalisuus kuvastaa ihmisyyden syvimpiä tarpeita, ja siihen kohdistuvat loukkaukset voivat pahimmillaan olla todella kivuliaita kokemuksia. ”Jos esimerkiksi kokee, että ei ole rakastamisen arvoinen, ei uskalla avautua tai lähteä edes luomaan kontaktia toiseen. Tämä pätee kaikkiin sukupuoliin.”

Seksiin liittyvät häpeän tunteet kumpuavat osin myös yhteiskunnasta ja erilaisista instituutioista. Monet uskonnolliset käsitykset tulkitsevat seksin tai sen erilaisten ilmenemismuotojen olevan syntiä, ja sodan jälkeinen puhumattomuuden kulttuuri väreilee vielä pitkään useamman sukupolven ympärillä. Konttila on kuitenkin pannut merkille tervetullutta muutosta seksiin liittyvissä asenteissa: ”Apua uskalletaan nykyään hakea. Nuoret miehet puhuvat tunteistaan ja uskaltavat sanoittaa häpeäänsä. He myös osoittavat ja arvostavat hellyyttä paljon enemmän kuin vanhemmat sukupolvet. Uskon vahvasti nyt aikuistuvaan sukupolveen – he ymmärtävät inhimillisyyden, herkkyyden ja yhteyden arvon.”

Erotiikan Aika -liikkeen yrittäjänä toimiva Armi Soilanterä on huomannut samankaltaista asennemuutosta asiakkaissaan. Jos viisitoista vuotta sitten erotiikkaliikkeiden asiakaskunta koostui pääosin miehistä, on sukupuolijakauma tasaantunut vuosien saatossa.

”Liikkeeseen tultiin jalat täristen ja aurinkolasit päässä. Mukaan oli otettu marketin muovipussi, jonne ostokset laitettiin. Nykyään asiointi on avoimempaa ja apua uskalletaan kysyä”, Soilanterä kertoo.

Häpeän tunteita voi käsitellä Ulla Konttilan mukaan monella eri tavalla. Omien tunteiden ja kokemusten sanoittaminen on äärimmäisen tärkeää. Häpeän kokemukset ilmentyvät usein ajatusvääristyminä – näiden vääristymien tiedostaminen ja lopulta korjaaminen ovat seksuaaliterapeutin vastaanotolla tyypillisiä keskustelunaiheita. ”Ajatuksissa ja sanoissa on voimaa. Oman sisäisen puheen avulla voi alkaa hiljalleen kuoria pois häpeän tunnetta. Se, mitä ajattelet, alkaa myöhemmin näkyä toimintana – lopulta se heijastuu ihmisen koko olemukseen.”

Lähde: www.vaestoliitto.fi

Armi Soilanterä kertoo videolla erotiikka-alan trendeistä ja antaa vinkkejä petipuuhien piristämiseen.

Teksti, kuvat ja video: Saara Pasanen