Sølvbryllup Anita og jan

Så er vi klar til at pynte sølvbrudeparret

Emma Gad om SØLVBRYLLUP

betegner Livets Højdepunkt for to lykkelige Ægtefæller. Den skønne Dag, hvor man paa eengang kan se tilbage paa Minderne og fremad til den Lykke, som Livet endnu kan rumme: den Dag, hvor Børnene er blevet voksne og har vist, hvad de duer til, men endnu staar i Ungdommens fagre Vaar.

Det er i vore Dage ikke ualmindeligt, at Sølvbrudeparret rejser bort for at unddrage sig den Hyldest og Staahej, som et stort Sølvbryllup medfører, men som oftest fejres Dagen sammen med Børn, Slægt og Venner ved en saa stor Fest, som Omstændighederne tillader, og Huset bugner under Blomstergaver, Sølvtøj, Malerier og hvad de Paarørende nu kan finde paa for at forherlige Dagen.

Anita - den første pige i familien Christensen 👧🏼

og se hun er et meget yndigt barn

storesøster for os alle og naboens børn

og mosters, onklers og bedsteforældrenes yndlingspige

Anita som ung & smart i 80'erne

og så var der de der kammeratskabsaftner

Udfordring er til sølvbruden

TEKNIK

Mødet med Jan og kærligheden

Indflytterfest - indflytterfest - indflytterfest

Jan og den den røde fiat

Bryllup, 30 års fødselsdag og barnedåb

Udfordring til sølvgommen

BLOMSTER

Familien Nielsen

Familieferier - camping - sommerhus - og en enkelt tur med fly til London

Udfordring til gæsterne

Udfordring Brudevals - sølvbrudeparret

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.