Loading

Krucjaty przyczyny, przebieg i skutki

Synod w Clermont (1095 r.)

Krucjata - znaczenie pojęcia

  1. Wyprawy wojenne podejmowane w XI-XIII wieku przez chrześcijańskie rycerstwo zachodnie w celu odzyskania Grobu Chrystusowego w Ziemi Świętej, inaczej "wyprawa krzyżowa"
  2. łac. crux = „krzyż”

Geneza krucjat

  1. Opanowanie Ziemi Świętej przez Turków seldżuckich - utrudnianie chrześcijanom dostępu do miejsc świętych
  2. Zagrożony ekspansją Turków cesarz bizantyjski Aleksy I Komnen apeluje do zachodniego rycerstwa o pomoc

Wyprawa rycerska ruszyła w 1096 r. i dotarła lądem do Konstantynopola, skąd krzyżowcy przeprawili się do Azji Mniejszej i zaatakowali posiadłości tureckiego sułtanatu Ikonium. W 1097 r. krzyżowcy wkroczyli do Palestyny, zdobywając szturmem Antiochię.

Aleksy I przyjmuje Gotfryda z Bouillon i towarzyszących mu krzyżowców

Na Bliskim Wschodzie powstały pierwsze państwa krzyżowców: hrabstwo Edessy i księstwo Antiochii. W 1099 r. uczestnicy krucjaty rozpoczęli oblężenie Jerozolimy.

Pierwsze państwa krzyżowców

Jerozolima została wzięta szturmem. Gotfryd z Bouillon został pierwszym władcą Królestwa Jerozolimy. przyjmując tytuł Obrońcy Grobu Świętego.

Główną przyczyną zorganizowana II krucjaty (1147 - 1149) była utrata hrabstwa Edessy, podbitego przez muzułmanów. Była to pierwsza krucjata prowadzona przez europejskich królów: francuskiego – Ludwika VII i niemieckiego – Konrada III. Wyprawa zakończyła się porażką zachodnioeuropejskiego rycerstwa

Zakony rycerskie
Created By
Rafał Wójcik
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.