MolenGeek

hallo, in deze platform geef u informatie over MolenGeek. Het is een non-profit organisatie.Het is ook een ruimte van ideevorming en incubator voor innovatieve start-ups op basis van Molenbeek.

Ruimte van co-working waar de jonge ondernemers komen te werken aan hun project.

Open voor allen, MolenGeek is een springplank naar de bestaande organisaties die betrokken zijn bij de ondernemers.

MolenGeek heeft voor de stimulering van het ondernemerschap in een geest van respect voor de culturele diversiteit , voor het genereren en voor de vaardigheidsgroep.

Online artikels die spreekt over de project en hun ontmoeting.
Artikels in de geschreven pers
video's over MolenGeek
dialoog met de vereniging
co├Ârdinaten van de vereniging

MolenGeek Asbl

Julie Foulon & Ibrahim Ouassari

10, place de la Minoterie 1080 Molenbeek-Saint-Jean

TVA BE 0655.835.212

Phone: 0483/23.02.02

Email: info@molengeek.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.