Elisabeth Otter-Knoll Stichting Wonen & zorg

Het voormalige verzorgingstehuis Elisabeth Otter Knoll Stichting in de Amsterdamse wijk Buitenveldert is getransformeerd in een levensloopbestendig, duurzame huisvesting voor senioren en studenten.

De panden waren verouderd, maar het betonnen casco, de constructie, gevels en kozijnen waren nog in prima staat voor een transformatieplan.

In september 2015 werd de oude verzorgingsflat gestript en de kleine zorgkamers samengevoegd tot luxe appartementen en 13 studenten woningen. Op de benedenverdieping gingen alle binnenmuren en gaarkeuken er uit om plaats te maken voor nieuwe gemeenschappelijke ruimtes.

De 22 seniorenappartementen in het aangrenzende gebouw EFOS I zijn gerenoveerd in bewoonde staat. Alle woningen hebben een cv-ketel en mechanische ventilatie gekregen. Het complex werd gevoed door centrale installaties. Bewoners kunnen hun comfort nu zelf reguleren. Daar waar nodig is nieuw sanitair geplaatst.

De balkonmuren zijn vervangen door staal hekwerk. Het complex is verfraaid met nieuwe gevelbekleding en zonwering. Het schilderwerk is vernieuwd, asbest verwijderd, het dak na-geïsoleerd en de beglazing en draaiende delen zijn vervangen. Het complex heeft nu energielabel B.

Van de bergruimte en op het dak zijn in totaal 10 extra appartementen gebouwd. Hiervoor moest ook de liftschacht een verdieping worden opgehoogd. De aangrenzende beheerderswoning is gesloopt en vervangen door elf nieuwe appartementen en bergingen.

Het unieke aspect van EOKS is dat er 15 studenten wonen die oudere bewoners (’s nachts) helpen in ruil voor gereduceerde huur. Zo is niet alleen het gebouw, maar ook de ouderenzorg van EOKS meteen toekomstbestendig.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.