Cybersecurity Een zaak voor elk van ons

Er gaat geen maand voorbij of we lezen ergens wel van een DDOS of Cyberaanval...

mijn computer ☠️ Mijn geld

Hoe geraken criminelen aan mijn gegevens?

Ze kijken gewoon binnen via je eigen beveiligingscamera!

OPLICHTING VIA DE TELEFOON!

EEN VALSE MELDING OP JE IPHONE, IPAD OF MAC!

Nep E-MAIL!

5 lessen - praktische tips - doe opdrachten

contole en beveiliging van e-mail - surfen en cookies - bescherming tegen malware, virussen en gegevensverlies - paswoorden

UNIEKE KORTE 🍏 LESSENREEKS!
Created By
Didier Vansever
Appreciate

Credits:

Beeldmateriaal: alle rechten voorbehouden. Opleiding in organisatie van het Instituut Voor Volwassenenonderwijs.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.