Utemiljö Viktigare än man tror!

Solsegel i polyester och HDPE

Solsegel i HDPE

Från produktserien "Chill Out" - utemiljöer för stora och små

Här med hängmattor, solsegel, bänkar och odlingslådor

Smartaste bänken!

Bord/bänkset i robinia

Specialbeställt multihus 8x8m

Kan kompletteras med bänkar, förråd, bänkskiva m.m.

Invigning av balans- och motorik träning för seniorer!

Kontakta oss om du vill veta mer om detta!

Pusselspel - aktivt lärande

Det finns också Memoryspel, Griffeltavlor m.m.

Stort utekök byggt i lärk och robinia

Utekök standard

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.