Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev September 2018

Hermed præsenterer vi Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, som har erstattet skolebladet. Der kommer fremover et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

Nyhedsbrevet kommer til at indeholde historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Renovering og vedligehold

Sommerferie betyder også renovering og vedligehold af skolen. Igen i år har Lars Pedel haft travlt; sammen med pedelmedhjælpere og eksterne håndværkere har Lars fået gennemført en del opgaver.

Vi har fået et stort, nyt mødelokale ved hovedindgangen. Lokalet er så stort, at det kan rumme alle deltagere, når vi eksempelvis holder tværfaglige møder, hvor mange fagpersoner deltager. Lokalet vil også være hjemsted for sundhedsplejersken. Lokalets placering ved hovedindgangen og administrationen gør, at hverken forældre eller fagpersoner fra f.eks. PPR skal rundt på skolen. Lokalet vil desuden kunne benyttes til diverse teammøder for skolens personale.

Administrationen har fået et ’ansigtsløft’. Væggene i indgangspartiet er blevet vandskuret og malet, og der er kommet nyt inventar.

Trappeopgangen fra den nye p-plads og lokalerne H og I er blevet pudset om, og der er blevet lagt nyt linoleum i flere klasselokaler.

Endelig er der det helt store renoveringsprojekt; elevtoiletterne. Håndværkerne nåede desværre ikke at blive færdige til skolestart, men inden længe vil der stå helt nye toiletter klar – en drenge- og en pige-afdeling med hver fem toiletter med fuldmurede vægge. Derudover bliver der lavet en ny skolebod, og SFO får et depotrum til diverse legeredskaber.

Når vi får besøg af tilsynsførende og andre personer ’udefra’, nævner de ofte skolens vedligeholdelsesstandard i positive vendinger. Med de seneste renoverings- og vedligeholdelsesprojekter håber vi, at vi fortsat kan give folk et godt førstehåndsindtryk af NAAR.

NAAR et nyt skoleår begynder

Mandag den 13. august sagde vi velkommen til et nyt skoleår til både nye og 'gamle' elever. 2.-10. klasse begyndte første skoledag efter ferien med fællessang i salen.

Kl. 10.30 stod 3. årgang klar med flag langs den røde løber foran hovedindgangen. Nu var det tid til at byde velkommen til alle børnene i 0. og 1. klasse.

Efter en kort samling i Tumlesalen gik eleverne med deres lærer og klassekammerater til deres nye klasseværelser. Spændingen var til at tage at føle på!

EU's nye regler om persondata

GDPR - EU’s nye persondataforordning - har givet nogle udfordringer. Vi har løbende skrevet om dette. Pt. mangler vi stadig nogle samtykkeerklæringer om foto, kørsel mv. Vi beder de sidste familier om snarest at aflevere sedlen på kontoret.

I forbindelse med årets skolefoto er der også forhold, som I skal være opmærksomme på. Vi har skiftet fotograf, og det nye firma ønsker at have direkte kontakt til jer forældre, så de er sikre på, at de fotograferer de ’rigtige’, og at kun de, som ønsker det, får billederne til gennemsyn. Skolen bruger billederne til elevkartotek og Intra.

Senest har vi fået besked fra skoletandplejerne om, at de ikke længere sender oplysninger om tandlægebesøg til skolen – disse kommer udelukkende til jer forældre. Vi vil derfor gerne have besked, når jeres barn skal til skoletandlæge i skoletiden.

O-møder

I starten af skoleåret (august-september) inviteres forældrene til orienteringsmøder (o-møder) i klasserne. Møderne afholdes samtidigt for begge klasser på en årgang, så fælles informationer kan gives til hele årgangen, mens mere specifikke oplysninger gives, når klasserne går hver til sit undervejs.

Udover klasselæreren og klassens matematiklærer deltager faglærere, hvis enten faget eller læreren er ny. I overbygningen vil der altid være en repræsentant for hhv. de naturvidenskabelige og sproglige fag samt kulturfagene.

Klassens lærere vil orientere om arbejdet i klassen, og klasselæreren vil fortælle om klassens sociale liv. Desuden nedsættes der et forældreråd, som arrangerer forskellige arrangementer for klassen i løbet af året.

Vi opfordrer jer til enten at stille op til forældrerådet eller i hvert fald bakke rådet op. De udfører en vigtig opgave for klassens sociale liv. En klasse med et godt sammenhold har langt de bedste betingelser for trivsel og læring.

Læs om skoleårets forskellige aktiviteter på siden "Årets gang på Nørre Aaby Realskole" på naar.dk

Velkommen til min skole

Traditioner er en vigtig del af livet på Nørre Aaby Realskole. Hver dag begynder vi med morgensang for eleverne til og med 6. klasse.

Vi synger en af årstidens sange eller vores egen skolesang "Velkommen til min skole", og vi fejrer dagens fødselarer.

Vi har fået "Velkommen til min skole" indspillet, så I og jeres børn kan se og høre den igen og igen - og måske endda lære den udenad? Musikvideoen ligger også på vores Youtube-kanal.

Skolens fødselsdag

Nørre Aaby Realskole fyldte 122 år søndag den 19. august. Mandag formiddag blev fødselsdagen fejret med is til alle kl. 10, hvor Carsten Krag råbte: "NAAR længe leve".

I vores vuggestue og børnehave, som i år fyldte syv år, blev fødselsdagen selvfølgelig også markeret. Her stod den på fødselsdagssang, sjove aktiviteter, udsmykning af legepladsen og lækker bålmåd.

Se flere billeder fra fødselsdagen på vores Facebook-side.

Udveksling i Scheessel

I uge 35 var en gruppe elever på 8. årgang traditionen tro på besøg på Eichenschule i Scheessel i Tyskland. Eleverne deltog i undervisningen på Eichenschule og boede privat hos de tyske familier.

Formålet med udvekslingen er at lære om og opleve tysk sprog, kultur og familieliv, at opleve tysk skolestruktur og at benytte fremmedsprog (engelsk og tysk) som reel kommunikation.

På vores Facebook-side kan du se billeder fra elevernes oplevelser i det tyske.

Fælles idrætsdag for Middelfarts 6. klasser

6. årgang på Nørre Aaby Realskole deltog den 29. august i Middelfart Kommunes fælles idrætsdag. Temaet var atletik, og det foregik ved Lillebæltshallerne i Middelfart.

NAAR's elever blev blandet på hold sammen med elever fra Ejby Skole, Nørre Aaby Skole, Vestre Skole, Fænøsund Friskole og Lillebæltskolen, og sammen skulle eleverne rundt til otte forskellige aktiviteter: Trespring, 60-meter-løb, længdespring, 800-meter-løb, spydkast, kuglestød, boldkast og højdespring.

I videoen her fortæller Bertram og Johanne fra 6. Nord om dagen, som de syntes var både sjov og hyggelig. Ikke mindst fordi de lærte nogle nye børn at kende.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

T-shirten på billedet koster 100 kr. inkl. logo.

Den kommende tid på NAAR

I uge 39 siger eleverne på 8. årgang velkommen til udvekslingseleverne fra Scheessel i Tyskland. Eleverne skal deltage i undervisning på Nørre Aaby Realskole og på forskellige udflugter med en masse oplevelser. Vi glæder os!

I år er det Mesterskud, som står for fotograferingen på NAAR. De kommer på skolen den 3.-5. september.

Den årlige idrætsdag den 6. september foregår denne gang på det offentlige opholdsareal ved Skyttevej i Båring, hvor vi har mulighed for at lave aktiviteter både i skoven og på stranden. Hele skolen kan ligeledes være samlet her. Det bliver en sjov dag med fokus på fællesskab og holdånd.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.