Loading

Kuntien maisema- ja luontoaarteet Mainiot maisemat -hankkeen blogi

Avoimet niityt ja pellot ovat todellinen aarre. Niiden arvoja ei ole kaikkialla tunnistettu. Nämä monimuotoiset viheralueet tarjoavat asukkaille virkistystä ja luontokokemuksia. Alueiden luonnon monimuotoisuus kaipaa hoitoa säilyäkseen ja kehittyäkseen.
Maisemapellot tuottavat iloa ihmisille. Kuva: Annina Mannila.

Viheralueiden merkityksiä kannattaa pohtia uudesta näkökulmasta. Niityt ja pellot ovat taajamaympäristössä merkittäviä virkistysalueita ja tuottavat niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Ne ovat myös niittykasvien, hyönteisten ja lintujen tärkeitä elinpaikkoja. Tästä syystä asukkaat viihtyvät näillä alueilla luontoa tarkkaillen. Avoimilla viheralueilla on merkitystä alueellisen lajiston, elinympäristöjen ja kulttuurimaiseman monimuotoisuudelle. Ne lisäävät myös monilajisina alueina luonnon kestävyyttä muuttuvaa ilmastoa vastaan. Ja ne ovat yksinkertaisesti kauniita!

Niittyjen kukkaloistoa elokuussa, kaunokkeja, päivänkakkaroita, tulikukkia ja keltasauramoita.

Niityt ja pellot ovat helppohoitoisia verrattuna rakennettuihin puistoihin. Ne eivät kuitenkaan pärjää hoidotta. Niittomurskaus ja puuston raivaus ja peltojen viljely ovat tyypillisimmät hoitotavat. Niittyjen hoidon taso ja niiton ajoitus tulisi määräytyä hoitoluokituksen mukaisesti. On olemassa maisemapeltoja, käyttöniittyjä, maisemaniittyjä ja laidunalueita, avoimia alueita sekä arvoniittyjä. Maisemapelloilla saadaan luotua näyttävää ja vuosittain vaihtuvaa taajamamaisemaa. Maisemapelto voi olla myös väreillä sekä muodoilla maalaileva ympäristötaideteos.

Hunajakukan, nurmen ja mesiangervon värimaailmaa.
Avoimien viheralueiden ylläpitoon olisi tärkeää vakiinnuttaa hyvät käytännöt ja menetelmät. Laadukas ylläpito tuottaa runsaasti ekosysteemipalveluita, kuten ulkoilu- ja virkistyspalveluita, pölytyspalveluita, hiilen sidontaa, elpymistä, esteetiikkaa ja inspiraatiota.
Avoimet viheralueet tarjoavat miellyttäviä ja rauhallisia näkymiä asukkaille.

Laiduntavia eläimiä kaivataan myös taajamien viheralueille, sillä laidunnus on erinomaista ympäristön hoitoa. Maisemat avartuvat ja luonnon monimuotoisuus lisääntyy. Laidunnus tarjoaa lisäksi harvinaisia elämyksiä asukkaille. Lue lisää kaupunkiniityistä ja hyvistä laidunnuskokemuksista.

Blogi on osa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa Mainiot maisemat -hanketta. Blogeissa kerrotaan Uudenmaan maisema- ja luontokohteista sekä hankkeen työpajojen tuloksista. Järjestimme Kuntien avoimien viheralueiden ekosteemipalvelut - työpajan syyskuussa 2017. Teksti ja kuvat: Auli Hirvonen, maisema -asiantuntija ja Riikka Söyrinki, maisema-asiantuntija / Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut

Created By
Auli Hirvonen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.