นางสาว สุชาดา หมาดเส็น

ประวัติส่วนตัว

นางสาว สุชาดา หมาดเส็น ชื่อเล่น อร

เกิดวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2537 อายุ 22 ปี

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 267 หมู่1 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 64/109 หมู่6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ความสามารถพิเศษ

  • ทำกับข้าวได้
  • จัดสวนดอกไม้
  • เย็บผ้า

ความชอบส่วนตัว

  • ชอบแมวเปอร์เซีย
  • ชอบนักดนตรี

E-mail Suchada_on003@hotmail.co.th

คติประจำใจ

โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกใจตัวเองไม่ได้

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประภัสสรรังสิต
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิดิโอแนะนำหนังสือ E-BOOK เดินศาสตร์ ศาตร์แห่งการเดินเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง

WELCOME

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แปะไว้

https://play.google.com/books/reader?id=XWJABwAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=th&pg=GBS.PP1

จัดทำโดย นางสาว สุชาดา หมาดเส็น 570112010104

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.