Van der Pek Amsterdam

In de Van der Pekbuurt in Amsterdam zijn Ymere en Dura Vermeer gestart met een ingrijpende renovatie in een beschermd stadsgezicht van 170 woningen. De bewoners en de gemeente hechten veel waarde aan het behouden van het karakter en de historie van de buurt. Ondanks de kwalitatieve verbeteringen aan de buitenkant wordt de uitstraling geheel intact gehouden. De look en feel van 1920 wordt teruggebracht: van de kleuren en de dakkapellen tot aan de soorten dakpannen en het gevelbeeld. Aan de binnenkant wordt alles gesloopt en compleet vernieuwd.

In september 2015 is Dura Vermeer gestart met de renovatie van 170 sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt. De renovatie vindt plaats in onbewoonde staat, omdat alleen het casco blijft staan en de binnenkant eruit gaat. De woningen moeten begin 2017 opgeleverd worden.

Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie denkt vanaf de planontwikkeling mee hoe deze woningen het slimst een grondige renovatie moeten ondergaan, zodat de wijk, woningen en de bewoners optimaal bediend worden. Ongeveer 10 jaar geleden heeft Ymere besloten dat de woningen echt toe waren aan vernieuwing: De binnenkant is nooit aangepakt, de keukens zijn klein en sommige woningen hebben geen echte douche. Daarnaast zijn de elektra en de kachels oud en verwarmen ze niet op een veilige manier. Er is vocht in de woningen en sommige blokken kampen met funderingsproblemen.

De keuze om de blokken te slopen of te renoveren leidde tot een lange discussie. Bewoners, omgeving, welstand en gemeente waren nauw betrokken en waren niet blij met sloop vanwege het historische karakter van de wijk. In overleg is besloten eerst een proefblok te maken voor de renovatiewerkzaamheden. Er is in samenwerking met Bureau Monumentenzorg een uitgebreid Programma van Eisen voor de buitenschil opgesteld: de blokken zijn gedefinieerd op basis van hun cultuurhistorische monumentale waarde. De blokken met een hoge waarde worden gerenoveerd op basis van het opgestelde programma van eisen. In dit programma van eisen staat precies hoe de blokken er aan de buitenkant na de renovatiewerkzaamheden uit moeten komen te zien: de look en feel van 1920 moet in ere worden hersteld.

Er wordt rekening gehouden met de kleuren, de soorten dakpannen, de indeling aan de buitenkant, de kozijnen, het gevelbeeld, de schoorstenen en de dakkapellen. Zo waren de dakkapellen van prefab en polyester, maar worden middels de renovatie van hout. De buitenkant van de woningen wordt op deze manier kwalitatief sterk verbeterd met behoud van de oorspronkelijke uitstraling. De blokken met een lagere waarde worden waar mogelijk behouden en ook deels verkocht aan de markt. Ook de marktpartijen zijn verplicht de woningen te renoveren volgens hetzelfde programma van eisen. Hiermee wordt het behoud van het karakter van de wijk zo veel mogelijk nageleefd.

De binnenkant van de woningen wordt eruit gesloopt en compleet vernieuwd. Dit maakt de renovatie te ingrijpend om in bewoonde staat uit te voeren. Veel bewoners waren echter al om verschillende redenen verhuisd. Sommigen wilden niet in onzekerheid wachten op de renovatie, de plannen duurden te lang of zij wilden bijvoorbeeld groter gaan wonen. Bewoners kregen van Ymere ook de mogelijkheid om te verhuizen. De lege woningen zijn toen voor tijdelijke huur beschikbaar gesteld. In totaal zijn zo’n 70 gezinnen in de woningen gebleven, voor hen is voor de renovatie een wisselwoning geregeld.

De woningen krijgen een volledige renovatie: er komt een nieuwe fundering en veel wordt eruit gesloopt. De voor-, kop- en achtergevels blijven staan en de vloeren op de verdiepingen worden behouden. De balklagen blijven staan voor de stabiliteit van de woningen. De kozijnen, het voegwerk en de dakpannen worden vervangen. Na de renovatie zullen een aantal woningen gebruikt worden voor commerciële doeleinden en er komen ook nieuwe bewoners.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.