Read All About It! AZ GRAFISCH SERVICEBURO

We zijn trots op wat we maken!

az grafisch serviceburo werd aan het begin van de desktop publishing revolutie opgericht en bestaat inmiddels 25 jaar. Al in de jaren ‘80 was az een pionier op het gebied van digitalisering en werd er volop geïnvesteerd in nieuwe productiemethoden en ontwerptools. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een volwassen grafische dienstverlener met een breed en divers klantenbestand. Ondanks die groei, lopen we ook nu nog voorop. Zo zijn we niet alleen volledig thuis in print, maar beschouwen we digitale communicatie als ons home away from home.

Een digitale bedrijfspresentatie

VisaCare is een expertsysteem waar alle geldende wet- en regelgeving in is verwerkt en ook functioneel is gemaakt. Het systeem reikt aan op welk moment welke wetten en regels voor een individu van toepassing zijn, welke procedures gevolgd moeten worden en welke acties moeten worden uitgevoerd.

Tijdens de besprekingen zijn de belangrijkste onderwerpen gestructureerd en naar een evenwichtig workflow verwerkt. In dit workflow worden pagina’s versterkt met visuele elementen en is er voor de beschrijving van de diverse handelingen interactieve elementen bedacht om het te versterken.

Opdrachtgever Visacare, Expertise interactieve PDF, App's Adobe Indesign, Illustrator & Acrobat Pro.

Boeken

Futuro Uitgevers is een moderne, op de toekomstgerichte multimediale uitgeverij die vanuit ‘de inhoud’ de samenwerking aangaat met experts en auteurs.

We zijn dus een one stop shop op het gebied van on- en offline communicatie. Wat de workflow ook is en met hoeveel partners er ook wordt samengewerkt, wij leiden ieder project in goede banen. Conform uw wensen. En binnen de gestelde deadlines.

Opdrachtgever Futuro uitgevers, Expertise Ontwerp en opmaak, App's Adobe Indesign.

Promotie materiaal

Natuurlijk promoot je het evenement via alle mogelijke kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn…). Een onderdeel is het verzorgen van een flyer, folder en een staande banner voor het evenement van Growing Business Together (GBT).

Een van de grote voordelen van az is dat we projectmatig stevig in onze schoenen staan. Hoewel we uiteraard deelwerkzaamheden kunnen verzorgen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van uw bestaande team, kunnen we projecten ook van A tot Z regisseren.

Opdrachtgever iMPACT Booster, Expertise Ontwerp en opmaak, App's Adobe Indesign, Photoshop.

De koffie staat klaar!

Het team van az is creatief, gepassioneerd en vrij; getalenteerde mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden, ideeën en ervaringen. Samen vertellen we uw verhalen en realiseren we 'the best experience' bij een goed bakkie.

Contact

az grafisch serviceburo, Spaarneplein 2, 2515 VK Den Haag, T (070) 346 73 96, M (06) 17 00 84 79, E info@az-gsb.nl, W www.az-gsb.nl

Credits:

az

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.