Sitt deg slank(ere) med riktig mat kan du gå ned i vekt og få mer energi, helt uten å trene

Kroppen din er magisk! Når du fyller på med den energien du er tilpasset til å bruke, vil du oppleve at vekt ikke blir noe problem. Du vil føle deg mett og tilfreds. Du vil ha nok energi, og du vil sove godt.

Med riktig energi vil forbrenningen øke og midjemålet krympe. Det er ikke nødvendig å ha dårlig samvittighet fordi du ikke kom deg på trening i dag heller..

Opplever du ubehag i magen?

Mange har problemer med fordøyelsen. Vi har bevegd oss langt fra det som er naturlig å spise. Vi stresser mer enn det som er sunt og mange sliter med søvn.

En dårlig fordøyelse kan gi mange ulike helseplager:

  • lite energi
  • vonde muskler og ledd
  • hodepine
  • vektøkning
  • humørsvigninger
  • dårligere immunforsvar
  • ustabilt blodsukker og søtsug
  • med mer..

Hos meg kan du få et enkelt kostprogram. Du får kartlagt hvilke næringsmangler du eventuelt har. Kanskje er den maten du spiser i dag ikke det som er optimalt for akkurat deg?

Ofte er det kun enkle grep som skal til for å få det bedre. Du må bare vite hvilke grep.

Start ditt nye liv i dag

Adresse:

Strandveien 8b, 2. etg, 1366 Lysaker

mob: 913 26 349

Nina Husø, Ernæringsterapeut

Et komplett helsetilbud med privat lege, sykepleier, ernæringsterapeut og muskelterapeut

Merk med "sitt deg slank" når du bestiller

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.