Loading

Stilstand wereldeconomie zet aan tot voorzichtigheid UPDATE 18-03-2020

Wereldeconomie in lockdown

De grote economische regio’s China, Europa en de Verenigde Staten, gaan omwille van het coronavirus door moeilijke tijden. De economie in Europa en de Verenigde Staten krimpt in de eerste jaarhelft.

Het terugschroeven van de genomen veiligheidsmaatregelen, de ondersteuning door centrale banken en overheden en een geleidelijk terugkerend vertrouwen zorgen in de tweede jaarhelft voor een herstel.

Gemiddeld zal de economische groei in de eurozone in 2020 negatief zijn. Voor de Verenigde Staten blijft de groei onder de verwachte trend.

Ongeziene situatie vraagt ongeziene maatregelen

Centrale banken geven zuurstof aan de economie. Zo verlaagde de Amerikaanse Centrale Bank haar rente tot net boven 0%.

De Europese Centrale Bank neemt andere maatregelen, waaronder monetaire injecties en soepelere regels. Hierdoor kunnen banken goedkoper geld lenen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Overheden spelen hun rol. Bedrijven worden ondersteund door onder meer fiscale lasten uit te stellen. Garantiefondsen worden opgericht.

Onzekerheid doodt de stier

Inschatten wanneer het virus onder controle komt en wat de concrete economische impact zal zijn, is onmogelijk. Feit is, dat zowel het virus als de gevolgen ervan tijdelijk zijn. De verbeterde situatie in China en Korea biedt houvast.

De vlucht naar veiligheid bij deze onzekerheid is een klassieke reflex. De aandelenmarkten zijn flink gecorrigeerd. De situatie verandert dagelijks.

De nieuwsstroom van de komende weken blijft negatief. Binnen aandelen kiezen we daarom voor defensievere sectoren en groeimarkten. We zijn voorzichtiger voor Europa.

"Praat met je adviseur over beleggen in je comfortzone . Deze beleggingsoplossing zorgt ervoor dat de belegging bij je past, wat er ook gebeurt."
Redactie beëindigd op 17 maart 2020. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.