Energie in de 3e wereld!🔋🔦 Made by: Angela & Marieke!👌🏻

Hoe is het gebruik van energie in de 3e wereld?!

Wat voor energie hebben ze in de 3e wereld?!

De meest gebruikte energie in de 3e wereld is zonne-energie. Maar natuurlijk gebruiken ze ook wind en waterkracht.

Hoe word het opgewekt?!

De meest voorkomende energie in de 3e wereld is zonne-energie. Op sommige plekken in bijvoorbeeld Afrika zie hier en daar een zonnepaneel. De mensen moeten natuurlijk ook eten maken/koken daarvoor hebben ze een hele handige uitvinding gemaakt die heet Solar Coocking. De Solar Coocking gebruik je zo dat je een pannetje moet ophangen en dan schijnt de zon via het zilveren blad naar het pannetje toe en zo word het pannetje warm en kan je erin koken.

Hoe gaan de mensen in de 3e wereld om met hoe ze energie maken?!

Voor de mensen die er wonen is deze manier van opwekken heel normaal. Zodat wij al onze luxe behoeften hebben en daar niet meer zonder kunnen is dat de gewoonte van ons. Als je moest zeggen wie het beter zou hebben zouden wij dat zijn. Maar als je zou kijken naar wie het beste leeft voor het milieu, zouden we allemaal net zoals in Afrika moeten leven, want besef wij hebben de meeste uitstoot van broeikasgassen, en Afrika niet. Organisaties willen Afrika graag helpen, aan bijvoorbeeld: Zonnepanelen en dat heeft een klein deel in Afrika ook wel maar een heel groot deel ook niet. Want ja zoveel geld is er nou eenmaal niet. Voor Zonne-energie ligt Afrika heel gunstig, omdat er natuurlijk veel woestijngebieden zijn waar veel zon is.

Voordelen van zonne-energie in de 3e wereld.

  • Het gebruik van zonne-energie is veiliger en gezonder dan het gebruik van kerosine.
  • Kinderen kunnen 's avonds hun huiswerk maken.
  • Zonne-energie is goed voor het milieu.
  • Mensen besparen geld op batterijen en kerosine.
  • Mobiele telefoons kunnen opladen.

Nadelen van zonne-energie in de 3e wereld.

  • 's Avond werkt het natuurlijk niet.
  • Het kost voor de mensen in de 3e wereld veel geld.

Samenwerking met Toughstuff en ONEforONE.

Voor zonne-energie in Afrika werkt ONEforONE samen met thougstuff. Thougstuff maakt betaalbare en duurzame zonne-energie producten. En is net als ONEforONE een sociale onderneming.

Met de bijdrage van ONEforONE heeft thougstuff een speciale zonne-energie pakket ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit een zonne paneel, een ledlamp, oplaadbare batterijen, radioaansluiting en een kabel voor het opladen van een mobiele telefoon.

Verschil in het energie verbruik van verschillende landen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.