Loading

Terug naar normaal ... Echt? 01-04-2021

Vaccinaties in Europese Unie lopen vertraging op

Dankzij vrij strikte maatregelen en de vaccinaties komen de infectiecijfers op veel plaatsen in de wereld langzaam weer onder controle.

In de Angelsaksische landen, waar het inentingsprogramma al veel verder is gevorderd, lijkt de groepsimmuniteit niet meer zo ver af. Amerikanen vieren hun nationale feestdag wellicht in "vrijheid".

Door moeizame levering van de vaccins blijft het binnen de Europese Unie wachten om ook hier de teugels los te laten. Om een derde golf te vermijden moet er zelfs tijdelijk nog worden verstrengd.

Sterk herstel in het vooruitzicht

In Europa lijden de dienstensectoren sterk onder de lockdowns. De Europese industrie kan zich wel aansluiten bij het krachtige herstel dat wereldwijd merkbaar is. Dat herstel wordt gevoed door publieke uitgavenprogramma's en consumenten die de nodige inkomensondersteuning krijgen.

De wereldeconomie profiteert daardoor van een krachtige onderstroom die veel meer aan de oppervlakte zal komen naarmate de economie heropent.

Zoals eerder gezegd zal dit sneller gebeuren in de VS en in het VK dan in Europa, maar op wereldschaal zijn we duidelijk vertrokken.

Aandelenmarkten opnieuw hoger

De vrees voor forse rentestijgingen werd vakkundig de kop in gedrukt door de centrale bankiers. Net als zij laten we ons niet afleiden door de tijdelijke hogere inflatiecijfers, maar we rekenen toch op een verdere stijging van de obligatierente, ook in de eurozone. Daarom hebben we de looptijd van de overheidsobligaties wat verkort.

De centrale bankiers bevestigen volmondig om het ondersteunend beleid nog lange tijd aan te houden. Zuurstof voor de aandelenmarkten dus, die opnieuw hoger klommen en her en der nieuwe records konden neerzetten.

Binnen het aandelenluik blijven we kiezen voor sectoren die zullen profiteren van de economische heropleving. De consumentensector en de vrijetijdsector, lijken ons hierbij zeer interessant. We hebben een voorkeur voor aandelen uit de eurozone en Azië.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrateeg KBC Asset Management
De Europese Unie loopt achter, maar in grote delen van de wereld lopen de vaccinaties als een trein. De nakende heropening en een krachtig ondersteunend economisch beleid zorgen voor gunstige economische vooruitzichten. We spelen hierop in door te kiezen voor aandelen, vooral dan in sectoren die sterk profiteren van de herleving, zoals consumentengoederen en -diensten.

Redactie beëindigd op 01-04-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.