LandelijkeMediaGroep brengt focus aan in uw media inzet. Grip op alle media

Wij verzorgen als mediabureau de inzet van (betaalde)media, vanuit LandelijkeMediaGroep en/of met geselecteerde partners, uitgevers en exploitanten. Wij bieden de waarborg en kwaliteit die nodig is voor een succesvolle campagne.

Onze diensten zijn vooral gericht op de inzet van betaalde media. Wel zien wij steeds vaker een duidelijke overlap tussen de vakgebieden, samenwerken is dan ook de sleutel tot succes.

SEO (Search Engine Optimalisation) is daar een goed voorbeeld van. SEO is een belangrijk onderdeel binnen Search Marketing en heeft een directe relatie met de performance van digitale campagnes. Ook SEO en CRO diensten bieden wij om die reden dan ook zeker aan.

Klanten kunnen bij ons terecht voor de inzet van:

Digitale media:

 • Search marketing (Google + Bing),
 • Display marketing (GDN + Programmatic / RTB),
 • Social Media (Facebook adv, Linkedin adv, etc.),
 • Video (GDN + Programmatic / RTB)
Continue op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Niet digitale media:

 • Printmedia
 • TV
 • Radio
 • Out of Home
 • Overige, specials, bijv Ledborden bij voetbalwedstrijden, etc.

Voor bovengenoemde digitale diensten hebben we standaard pakketten ontwikkeld. Zodat ook voor kleinere budgetten de inzet en kwaliteit gewaarborgd is. Daarnaast verzorgen we maatwerktrajecten. Eigenlijk zijn alle digitale projecten maatwerk.

Naast dat we veel in huis verzorgen, hebben we ook de ondersteuning vanuit OmnicomMediaGroup Netherlands voor expertise, data en technologie tot onze beschikking. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we alle mediakanalen op expertniveau kunnen verzorgen, immers het succes zit in de details.

Wanneer het media betreft is onze dienstverlening zeer breed. Bij twijfel, altijd bellen.

Mochten wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan wellicht wel iemand die wij kennen uit ons netwerk. We brengen u dan graag in contact.

Wij stemmen de media inzet af op uw doelgroep. Door continue optimaliseren en meebewegen met doelgroepen weten wij het rendement op uw inzet te vergroten.

Digitale campagnes

De kunst is dat digitale media op elkaar aansluiten en er een opvolging in berichtgeving is. Samen

Met partners richten wij de campagnes compleet in. Eerst maken we op basis van vraagstelling, budget en doelen een digitaal mediaplan. Op hoofdlijnen bepalen we daarin de strategie en het benodigde budget per kanaal.

Bij (programmatic) Display campagnes kunnen we op basis van de doelstelling, het kanaal en de doelgroep gebruik maken van GFK data en ingekochte Third Party Data. Deze data zorgen ervoor dat we nog specifieker en relevanter de juiste doelgroep bereiken.

Op basis van het plan kunnen wij een prognose afgeven over de resultaten die behaald gaan worden. Waarna we vervolgens dit plan gaan inrichten.

Afhankelijk van de omvang van het project, zetten wij de campagnes op in managementtool DoubleClick. Dit biedt vele voordelen voor het beheren en optimaliseren van de campagnes en het aansluiten en opvolgen van de verschillende kanalen op elkaar. Zie onderstaande afbeelding voor een overview.

Overzicht van gebruik DoubleClick

Tijdens het verloop van de campagnes is het erg van belang dat deze actief worden bijgestuurd en geoptimaliseerd. Ook het aanpassen van het artwork en teksten is daarbij belangrijk, mocht uit de resultaten blijken dat deze achter blijven, zal direct samen met het creatieve bureau ook het artwork op onderdelen kunnen worden aangepast.

Samen met het creatieve bureau optimaliseren wij de campagne op de achtergrond en verzorgen we A/B testing met materiaal, doelgroep specificaties en instellingen.

Een belangrijk onderdeel van digitale media is het plaatsen van de juiste codes en testen van de werking ervan. Dit verdiend aandacht en tijd en moet spoedig worden opgepakt alvorens een campagne ’live’ kan gaan.

Digitaal is testen een continue proces en onderdeel van de optimalisatie werkzaamheden. Daarbij is onze 'soundcheck' vooral gericht op het functioneren van de strategie en conversiepixels.

Niet Digitale Campagnes

We verzorgen de inzet van:

 • Printmedia
 • Radio
 • TV
 • Out-of-Home
 • specials
Met buitenreclame massa bereik realiseren en aandacht vestigen op uw boodschap

Voor ieder mediumtype beschikken wij over de mogelijkheid om op basis van data en onderzoek het exacte bereik te berekenen of een getrouwe inschatting te maken. Ook de combinatie van middelen kunnen we voor u in kaart brengen. Hierdoor kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

Eerst moet de juiste doelgroep(en) worden vastgesteld. Hoe specifieker wij deze in kaart hebben des te effectiever wij de juiste mediadoelgroep hierbij kunnen vaststellen.

Op basis van de media-imperatieven en selectiviteit per mediumtype maken we een eerste afweging.

Advies en onderzoek

Door samenwerken en vragen stellen bereiken we onze doelen.

Naast de directe inzet van media verzorgen we diverse adviesdiensten. Door het gebruik van onderzoeken, zoals GFK, NOM, etc kunnen we vrij specifiek adviseren welke media binnen een budget het meeste effectief zal zijn. Door te starten met een goed advies en de juiste werkvoorbereiding zal de effectiviteit van de campagne groter zijn. Het verplicht u en ons namelijk ook tot nadenken en het maken van afwegingen en keuzes.

GFK onderzoek dec 2016

Voor digitale media zien wij, naast het maken van een digitaal mediaplan, ook inrichten van analytics, koppelingen maken tussen verschillende kanalen, bijv. Display (programmatic) en nieuwsbrieven. Ook het onsite verbeteren van de effectiviteit kunnen we met Conversion Rate Optimalisation verzorgen. Dit houdt in dat we testen uitvoeren op de website om het % conversie te laten stijgen.

Voordat we digitaal van start kunnen is het van belang dat de website goed op orde is. Front-end, back-end en online marketing kunnen verschillende afwegingen met zich meebrengen. Wij geven advies op gebied van online marketing (SEO).

Onderzoeken - 'Soundchecken'

'Soundchecken' is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Testen is een continue proces en onderdeel van de optimalisatie werkzaamheden. Daarbij is onze 'soundcheck' bij digitaal gericht op het functioneren van de strategie en het behalen van de afgestemde KPI's.

Niet digitale media kunnen we testen door het gebruik van testpanels, bijvoorbeeld voor TV of Radio commercials. Maar zeker ook voor landelijke print en outdoor campagnes.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Naamsbekendheidsmeting (ook regionaal)
 • Pretest van Commercials
 • AdTack (welke zender is op basis van sales het voordeligst)
 • Maatwerk onderzoek

Onderzoek is vrijwel altijd maatwerk en vereist een mate van mediadruk per jaar.

Ieder medium en specifiek kanaal heeft meer toelichting nodig. Ieder kanaal heeft meerdere mogelijkheden en toepassingen. Digitaal veranderen de mogelijkheden bijna dagelijks. Graag gaan wij samen met u de diepte in tijdens een project. Een campagne die we gezamenlijk tot een groot succes gaan brengen.

LandelijkeMediaGroep, wisselweg 33, Almere - 085-483 44 44

Created By
Chris Janbroers
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.