Rosacea Hudsjukdomen som inte alLtid syns

Vad är Rosacea

Rosacea är en kronisk & inflammatoriskt hudsjukdom som kännetecknas genom knottror, varblåsor, värmande irritationskänslor, odnader, ytliga blodkärl, förtjockad hud i ansiktet men sjukdomen kan även sitta i ögonen. Ungefär 10 % av vuxna lider utav rosacea och den drabbar oftast kvinnor., medan män får dock värre symtom.

Man vet inte idag vad det är som utlöser sjukdomen och vem som får Rosacea. Vad som händer är att hudens kärlaktivitet ökar och de blir vidgade. De vita blodkroppar åker ut i vävnaden, bildar Histamin och kroppen/huden tror att den måste läkas & där börjar en inflammation.

Källa: RosaceaFree.com

Symtom för Rosacea

Temporär rodnad - Första tecknet på rosacea. Frekvent återkommande rodnader som kommer och går i skov.

Konstant rodnad - En rodnad som har kommit och gått har nu blivit konstant. Det känns som en solbränna som aldrig lägger sig.

Synliga kärl - Dessa små blå till lila tunna kärl uppstår på rodnaden efter ett tag.

Knottror och varblåsor - Med ett otränat öga förväxlar man Rosacea med Acne eller Perioal Dermatit.

Ögonirritation - ögonen känns torra, svider, ögonlocken blir svullen och röd, i vissa fall kan synen bli sämre.

Sveda, svullnad & irritation - Huden hettar, kliar, stramar och en varm känsla.

Torra och flagande partier - Vissa delar i centrala ansiktet har en rodnad och plack på huden. Detta är döda hudceller.

Förtjockad hud -Rhinophyma "noshörning" en allvarligare typ av rosacea son drabbar näsan ned förtjockad hud.

Behandling och lindring för Rosacea

I mitt nästa inlägg kommer jag att prata om lindring och behandlingar för Rosacea.

Vad bör man undvika och vad kan man själv göra hemma för att lindra symtomen.

Rosacure - Synchroline
Created By
Malin Johansson
Appreciate

Credits:

Rosacure Synchroline

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.