Blijdestein Jaarlijkse modeshow's

De jaarlijkse modeshow's bij Blijdesteijn gaan weer van start. Wees er bij voor de nieuwe collectie van deze voorjaar/zomer.

Credits:

Created with images by GoToVan - "Vancouver Fashion Week - Spring/Summer 2015 (Sep 19th, 2014)" • GoToVan - "Vancouver Fashion Week - Spring/Summer 2015 (Sep 16th, 2014)"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.