סיור צפון מרחב משותף 20-21.3.17

היכרות עם מלחמת לבנון השנייה כאירוע מכונן ביחסי ממשל-חברה אזרחית

חשיפה לאתגרים והצלחות בשותפויות בין מגזריות
עבודה על הפרויקטים

יום ב', 20.3

06:45 יציאה מירושלים - מג'וינט ישראל

07:30 איסוף מלטרון - מהחניה הצמודה לתחנת הדלק

08:00 איסוף מתחנת הדלק בקיבוץ עינת

איסוף ועצירה לקפה בצומת אלונים - בתחנת הדלק 09:00

יציאה מצומת אלונים לקרית שמונה 09:15

איסוף מצומת ראמה - מתחנת האוטובוס שעל הכביש, לכיוון קרית שמונה 10:00

תצפית מהרי נפתלי על קרית שמונה - מכיוון מערב 11:00 - 11:45

בליווי הסבר ושיחה עם חיים ברביבאי, ראש העיר בתקופת המלחמה

פאנל במתנ"ס קרית שמונה: מלחמת לבנון השנייה מנקודת מבט מוניציפלית ושל החברה האזרחית 12:00-13:30

ירדן ארליך, עיריית קרית שמונה | אהרון ולנסי, מוא"ז גליל עליון | חיים בומש, ישיבת ההסדר

ארוחת צהריים 13:30 – 14:30

נסיעה למג'ד אל-כרום 14:30-15:45

שותפויות בין-מגזריות 15:45-16:45 - MOONA ביקור ב

אסף ברימר, מנכ"ל ומייסד

הפסקה 16:45-17:15

היכרות עם דרור ישראל, כתנועת השפעה דרך מגזר שלישי 17:15-18:15

יותם מארק - מקיבוץ המחנכים בחיפה

נסיעה למלון אסיינדה במעלות 18:30-19:00

קבלת חדרים והתארגנות + ארוחת ערב 19:00-21:00

פעילות ערב פנימית במלון בהובלת המשתתפים: פייני, סימה ויורם 21:00-22:00

לילה טוב

יום ג', 21.3

ארוחת בוקר ופינוי חדרים 07:00-08:00

מליאת בוקר 08:00-08:30

עבודה על הפרויקטים 08:30 – 10:00

נסיעה לפקיעין וסיור - בהובלת אמיל סמעאן 10:00-11:10

נסיעה לבית ג'ן 11:10 – 11:30

סיפור הצלחה בין מגזרי - תיכון בית ג'ן 11:30-13:00

עלי סלאלחה מנהל בית הספר, ובהשתתפות: נציגי עמותת, משרד החינוך, קרן רשי, התארגנות ההורים, תלמידים

נסיעה למארג 13:00-13:30

ארוחת צהריים במארג 13:30 – 14:30

שיתוף פעולה אזורי אסטרטגיה לפיתוח מקומי 14:30-15:15

סיון יחיאלי, ראש מועצת כפר ורדים

מארג; על המקום ועל אתגרים והצלחות בשותפויות עם הממשלה 15:15-15:45

רותי גופר, מנכ"לית כוכב הצפון

סיכום הסיור 15:45-16:30

נסיעה הביתה, עם עצירה והורדה לפי התחנות בהלוך 16:30

להתראות במפגש הבא
Created By
Tamar Tanami
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.