Digitale microscoopcamera 5Mp met C-mount Of monteerbAAr in oculairopening

De H-5000W is een aantrekkelijk geprijsde microscoop camera met een bijzonder fraaie beeldweergave.

  • Koppeling ; draadloos via WiFi of bekabeld via USB
  • Meerdere Smartphones of Tablets inzetbaar d.m.v. gratis App
  • Gratis uitgebreid Softwarepakket voor PC of MAC
  • Montage via C-mount òf via adapter (factor 0.5x) in oculairopening met diameter van 22.3, 30 òf 30.5mm
Nematoden
Nematode detail
Nematoden

De camera kan rechtstreeks via C-mount gemonteerd worden òf in plaats van een oculair m.b.v. een adapter met factor 0.5x in opening van 23.3, 30 of 30.5mm diameter

Vraag nadere informatie aan bij:

  • ABBEoptics Brederodelaan 17 3906EH Veenendaal
  • Info@abbeoptics.nl
  • GSM GSM 06/48564644
  • albert van der Veer
Created By
Albert van der Veer
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.