Szabadkígyós Wenckheim-kastély

A kastély, amelynek 365 ablaka, 52 szobája, 12 bejárata és 4 épületrésze van.( és az építtető Wenckheim családnak 7 gyermeke született)

A kastély 1875-1879 között épült Ybl Miklós tervei alapján, ekkor alakították ki a kastély körüli parkot is. A kastély felszentelése 1882. július 19-én történt. Az építtetők gróf Wenckheim Frigyes és felesége, gróf Wenckheim Krisztina. Átadásakor korának legfényesebb, legkorszerűbb kastélya volt, káprázatos belső berendezéssel.

A kastély előtt pompás franciakertet alakítottak ki buxusokból és nyesett tiszafákból, körülötte pedig angol, vagyis tájképi kert terül el. A franciakert központi részén igen szép szökőkutas vízmedencét találunk, ettől jobbra pedig a megye legtestesebb platánfáját.

A kastély eklektikus, neoreneszánsz stílusú. Erősen tagolt homlokzatú, kéttornyú, kéttömegű épület. A főépületet nyitott folyosó kapcsolja a melléképülethez.

A főépület keleti szárnyán találjuk a kápolnát. Mellette üvegház állott, melynek ma már csak az alapjait láthatjuk.

A kápolna

A kápolna felülvilágítós kupolája, gazdag stukkódíszítéssel.

reneszánsz stílusú márványoltár

A földszint termeiben márvány kandallók díszlenek, amelyekben tűz sohasem égett. Wenckheim Frigyes gróf erdélyi (Menyháza) bányájából került ide a márvány. A kastély központi tere kétszintes, az emeleten bábos fakorláttal szegélyezett folyosó vezeti a látogatót.

A kastély nagy földszinti helyiségei: a mennyezetig faborítású ebédlő és könyvtár, a kis- és a nagyszalon, a kerek torony alsó szintjén pedig a dohányzó. Az emeleten lakosztályok, vendégszobák sorakoznak. A melléképületben volt a konyha, az emeleten a vasaló- és cselédszobák.

A kor öltözékei újratervezve

A torony kb. 40 m magas, kilátó terasszal körbefogva.

A kastélyparkot az itt található őshonos erdőspusztai növénytársulásra alapozták. A máig megmaradt kocsányos tölgy matuzsálemek, a szürke nyár, mezei juhar, platán idős egyedei a legszebb díszei a parknak. Az ültetett fafajok között szép idős példányokat találunk: mocsáriciprusok, jegenyetölgy, mocsári tölgy, törökmogyoró, vérbükk. Az öreg platánhoz közel, pompázik egy hatalmas páfrányfenyő is. Óriás méretű lucokban, simafenyőkben gyönyörködhetünk; különlegességnek számítanak a francia Rivieráról hozatott, szabdalt levelű hársak, valamint a teljesen szabályos koronájú gyertyán.

1879-1944 között a Wenckheim család tulajdonában volt a kastély és a kastélypark. 1945-2011-ig iskola működött benne (Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet).

A kastélypark minden nap napnyugtáig díjmentesen látogatható. A kastélyépület látogatási rendje tájékoztató jelleggel:

  • Szombaton: 10:00 órától - 15:00 óráig
  • Vasárnap: 10:00 órától - 14:00 óráig
Created By
Hajnalka Csabai
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.