Loading

Lynæs Posten Nr. 1 · maj 2019

Det bobler og syder…

Påsken leverede noget af en kickstart på sæson 2019. De fleste år plejer det gode vejr ellers at falde på hverdage - og omhyggeligt undgå de dage, hvor alle har fri til at nyde det. Men denne påske skinnede solen fra en skyfri himmel hver eneste dag, og der blev fyret op under den nye sæson i næsten alle huse.

Heldigvis efter en fredelig vinter uden indbrud og anden ondskab. Såvidt vides altså.

Men som sagt, vi er i gang. Og det bobler og syder i forskellige initiativer. Medlemsinitiativer, der er vedtaget på generalforsamlingerne dette og forrige år. Der er blevet plantet en æblelund i påsken – omend noget spredt pga. af pladsmangel – men i hvert fald otte æbletræer af forskellig sort. Og nu med udsigt til æblehøstfest og eget mosteri.

Det meste af den nedslidte legeplads blev revet ned i efteråret, og nye gyngestativer og en svævebane er bestilt – omend leveringstiden er noget chokerende. Kun overgået i chok af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal være, fordi legepladsen er offentlig tilgængelig. Derfor, ifølge legepladsudvalget, kan vi desværre nemt komme langt hen på sommeren, før elementerne ankommer.

Og sidst i april var der grand opening af det nye badehus for en sluttet kreds. Så nu er der ikke længere nogen undskyldning for at lugte af ged. Medmindre man er sådan en.

Badehusudvalget gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi skal bruge den sæbe/shampoo, der er i dispenseren. Den er nemlig 100 pct. nedbrydelig, hvilket er vigtigt, fordi spildvandet løber ud i en faskine.

Sidste år skortede det ikke på fælles arrangementer og gode initiativer. Og det er jo sådan set det, der er hele ideen med vores andelshaveforening. Så lad os håbe, at det bliver lige så godt i år.

Således opmuntret har vi taget hul på den 53. sæson i OF Lynæs og det første nummer af Lynæsposten, der som altid byder initiativer, indlæg og ideer hjertelig velkommen.

Tekst: Lis Norup/Henrik Christensen • Layout: Henrik Ludvig Christensen

Send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

Formanden har ordet

Misforståelser med kommunen giver os problemer med husstørrelser

Fra 2013 til 2016 er der givet tilladelser til at bygge og sælge huse på 70 m2 i OF-Lynæs, men nu erklærer Hovedbestyrelsen, at de ikke vil tillade overdragelse af parceller på over 60 m2.

I Lokalplan 47 (du kan se den på vores hjemmeside) fastlægges størrelsen på den tilladte bebyggelse i OF Lynæs til 40 m2 hus og 10 m2 skur. I 2003 bliver der af den daværende Hundested kommune givet dispensation fra lokalplanen til at opføre bygninger op til 60 m2 og 10 m2 skur.

Med til dispensationen hører dog også, at hver gang dispensationen udnyttes, skal der indsendes tegninger til kommunen over det pågældende byggeri. I 2013 skriver den daværende formand til kommunen og spørger, om reglerne skal forstås således, at vi har fået dispensation til at bygge op til 70 m2, hvortil kommunen svarer "Ja".

Misforståelsen

Det opfatter den daværende formand som et ja til, at vi må bygge 70 m2 hus OG 10 m2 skur. Mens kommunen formodentligt er af den overbevisning, at de har sagt ja til, at 60 m2 hus og 10 m2 skur I ALT giver 70 m².

I hvert fald er beskeden, da jeg spørger til sagen hos kommunen i 2016, at det må være en misforståelse. Vi må bygge 60 m² hus og 10 m² skur. Den eneste myndighed, der kan give en sådan dispensation, er kommunalbestyrelsen i nu Halsnæs kommune. Og der ikke er nogen grund til at tro, at kommunen vil give sådan en yderligere dispensation.

Problemet er således, at der i perioden fra 2013 til 2016 af den daværende formand er givet tilladelse til at bygge huse på op til 70 m² og dertil10 m² skur. Og at der dermed er et antal medlemmer, som enten i god tro har fået en ulovlig byggetilladelse eller har overtaget et hus, som ifølge lokalplan 47 og dispensationen er ulovligt.

Siden jeg tiltrådte som formand i 2016, har bestyrelsen udelukkende givet tilladelse til byggeri op til 60 m² hus og 10 m² skur. Og hver gang dispensationen har været udnyttet (40 m² – 60 m²) er byggetilladelse, tegninger mm. indsendt til kommunen.

Mht. de ulovlige bygninger har jeg forsøgt mig med en forholdsvis pragmatisk tilgang til problemet, netop fordi det er min opfattelse, at de pågældende medlemmer har handlet i god tro.

Hovedkontoret strammer op

Det nye er imidlertid, at Formandskabet og Hovedkontoret i Gothersgade har proklameret, at de IKKE vil tillade overdragelse af parceller med ulovligt byggeri. Principielt er det jo sådan set også fornuftigt nok, men det betyder, at nogle medlemmer i Lynæs, som har handlet i god tro, kan komme i klemme, hvis eller når de ønsker at overdrage deres parcel.

Hvordan Formandskabet og Hovedkontoret vil administrere dette, har jeg svært ved at se, og jeg kender i hvert fald mindst et tilfælde, hvor de har handlet i modstrid med dette princip.

Ikke desto mindre vil den nuværende bestyrelse forsøge at finde frem til de parceller, hvor der er opført ulovligt byggeri og kontakte de pågældende medlemmer. Dette kan også være svært, da dokumentationen, som det fremgår af ovenstående ikke altid har været lige god, og byggesagerne aldrig er blevet indsendt til kommunen.

Ved et par stikprøver i arkivet har vi konstateret, at vi ikke har tegninger over alle bygninger i området. Det vil være en fordel for alle parter at få det bragt i orden, fordi der altid fremover vil blive krævet tegninger over grund og hus ved overdragelse (salg). Hvis det allerede er i orden, vil en salgsproces selvsagt gå nemmere, end hvis tegningerne først skal fremskaffes. Er du i tvivl, om foreningen ligger inde med tidssvarende tegninger over din grund og dit hus, vil det altså være smart at kontakte bestyrelsen og få besked og/eller få dem scannet ind i vores digitale arkiv. I mange tilfælde har der været ombygninger og tilbygninger i årenes løb, og det er selvfølgelig de opdaterede tegninger, vi skal have.

Det er klart, at vi som bestyrelse vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe medlemmer, der kommer i klemme.

/Mads

Parkering

Det er ulovligt at parkere på vejene. Derfor skal hver parcel være udstyret med parkeringsplads med plads til to biler.

Forrige år var der en lille dreng på Elvervænget, der fik noget galt i halsen, så han ikke kunne trække vejret. Heldigvis var ambulancen hurtigt fremme, og han fik hjælp.

Sidste år fik en mand på Dværgbakken problemer med hjertet. Igen var ambulancen hurtigt fremme, han fik hjælp og blev kørt på hospitalet. Begge slap uden men.

Prøv at forestille dig, at det var din bil eller dine gæsters, der forhindrede ambulancen i at komme frem.

Efter påske fjernede vi bunkerne på de to parkeringspladser, og så er der i hvert fald ikke nogen undskyldning. Hjælp hinanden og jeres gæster med at parkere ordentligt.

/Mads

Kompostering - en ægte win-win

Der er to gode grunde til at bringe emnet kompostering op.

Den første er, at vi nu i en årrække har haft en ordning, hvor man forår og efterår har kunnet lægge grenaffald fra fældning eller beskæring af træer på de to parkeringspladser, hvorefter foreningen har sørget for, at det blev kørt væk. Ordningen blev etableret som en opfordring og påskønnelse af at få fældet eller beskåret nogle af de store træer, vi har i området. Det syntes de fleste er en rigtigt god ide, og de allerfleste afleverer da også grenaffald i de to bunker. Men der lægges også almindeligt haveaffald og afklip fra hækkeklipning, og det var jo ikke meningen.

Den anden grund er klimaet. Og når man har sådan et stykke dejlig natur som Lynæs, så er der mange ting, man selv kan gøre, der gavner klimaet. Der er absolut ingen grund til at transportere sit haveaffald væk og så efterfølgende tilføre muldjord og gødning. Det kan naturen gøre for dig - og samtidig gavner du altså klimaet. Og så for det tredje - det er også godt for din privatøkonomi.

Anskaf en kompostbunke eller allerbedst to

Den ene fylder du haveaffald i det ene år og i den anden det andet. Når året så er gået, løfter du toppen af den gamle bunke over i den nye, og nedenunder har du den bedste muldjord, der kan tænkes. Dine planter vil elske dig for det.

I kompostbunken kan du lægge alt dit haveaffald, bare du tænker dig om. Min morfar, der var havemand, sagde altid, at man skulle klippe hækken før Sankt Hans. Og det er der også to gode grunde til. For det første er skuddene på hækken endnu ikke blevet træagtige og tykke, hvilket betyder, at den kan klippes med en gammeldags ikke-motoriseret hækkesaks (for øvrigt et rigtigt godt alternativ til de klimabevidste). For det andet betyder det, at affaldet fra hækkeklipning meget nemt omsættes i kompostbunken. I kompostbunken lægger du også gamle potteplanter, afklippede blomster, græs fra græsslåmaskine osv.

Skulle uheldet være ude, og du ikke lige nåede det inden Sankt Hans, så fortvivl ikke. Blade og småskud lægges stadig i kompostbunken, men de lidt tykkere grene lægges i kvasbunken.

Smådyr, insekter og fugle vil elske dig for det.

Til dit husholdningsaffald skal du anskaffe en lukket kompostbeholder. Sådan en kan du hente gratis på genbrugsstationerne i kommunen. Eller også kan den købes forholdsvis billigt i et byggemarked. I den lukkede kompostbeholder kan du lægge alt andet organisk affald fra husholdningen.

Madrester, kartoffelskræller, køkkenrulle, kaffegrums, gammelt brød. Det smarte ved den lukkede beholder er, at den ikke tiltrækker rotter, ræve, katte og lignende, og at du dermed trygt kan smide levningerne fra aftensmaden i den og også her producere dejlig og næringsrig muldjord. Naturen og klimaet vil elske dig for det.

/Mads

(Kilde Dansk Naturfredningsforening)

Sådan får du en vildere have

Tips til dig, der gerne vil have en naturhave med plads til vilde blomster, bier og meget mere.

En vild have eller en naturhave kræver en anderledes tilgang til haven. Ofte er vores fokus at skabe gode betingelser i køkkenhaven eller prydhaven ved at sikre specifikke planter de bedste vækstbetingelser.

Men ønsker du en naturhave eller en vild have, så skal der andre midler til. Her er formålet nemlig at udvide havens økologiske rum for at skabe plads til en variation af liv i haven.

1. Skift jorden ud

Du kan skabe variation i din have ved at grave ned i muldlaget, der ofte udgør de øverste 20-40 cm af jorden.

Ved at flytte den dybereliggende mineraljord af grus og sand op til overfladen, skaber du faktisk levegrundlag for planter, der omvendt ikke kan trives i den muldjord, der typisk ligger øverst i din have.

2. Både sol og skygge

Sørg for, at der er områder i haven, der er domineret af hhv. sol eller skygge.

Sol og varme til jorden er godt nyt for varmeelskende edderkopper, biller, græshopper, sommerfugle, bier og måske endda markfirben.

I skyggen, derimod, trives anemone, lærkesporer, vorterod, erantis og bregner. På den måde er skyggen fra buske og træer i haven med til at udvide havens økologiske rum ved at skabe specifikke vækstbetingelser.

Skyggen fra løvfældende træer er faktisk bedre end skyggen fra vores huse, fordi forårsvæksterne kan nå at blomstre, før løvet bliver tæt på træerne.

3. Mere vand i haven

Flere haver har plads til en havedam. Og havedammen er et af de sikreste investeringer i mangfoldigheden i vores haver.

Frøer, tudser og salamandre kan yngle i dammen, og fuglene kan drikke derfra.

Undlad at sætte fisk ud i havedammen, da de tager plads fra mange andre arter, der naturligt vil indfinde sig i havedammen.

4. Blomsterhav i stedet for plæne

Græsplæner er ørkener, hvis vi betragter dem gennem et naturperspektiv. Græsser er nemlig vindbestøvede, og der mangler blomster til sommerfugle, vilde bier og svirrefluer.

Planter såsom røllike, håret høgeurt, lancetvejbred, musevikke, kællingetand, kongepen, liden klokke og knopurt er blandt de mange vilde planter, som kunne flytte ind i stedet for plænen.

En simpel måde at komme i gang på er at tolerere det, der af sig selv skyder op af plænen og holde igen med at klippe plænen i juli og august.

Når det gælder blomster i plænen, så skal vi tænke lige modsat dyrkningen af grøntsager: Udpin jorden det bedste du kan. Mosser er et godt tegn på dette. Og smid afklippet omkring frugttræer og bærbuske som grøntgødning. I din have vil der med tiden indfinde sig bellis, vorterod, mælkebøtter, hvidkløver, ærenpris og brunelle helt af sig selv.

5. Blomster til vilde bier og sommerfugle

Naturhaven kan blive et eminent spisekammer for vilde bier og til stor glæde for dig, der elsker at se haven blomstre.

Sørg for at så et bredt spektrum af blomstrende urter og buske, der blomstrer fra maj og langt ind i august.

Det er fint med frugttræer og -buske, men husk også de tidlige mælkebøtter og pil gerne suppleret af krokus og andre løgvækster.

Vær særlig opmærksom på højsommerens og sensommerens blomster: Krydderurtebede med lavendel, timian, mynte, salvie og merian er gode. Og det samme er klatrende kaprifolier og gamle vedbend.

6. Mere råddenskab - mere liv

Glem alt om køreture på genbrugspladsen med det afklippede plantevækst. Lad det blive i haven.

Lav en eller flere kvasbunker i haven, når du har klippet blommetræet eller hasselbusken til. De afklippede grene udgør forrygende levesteder for smådyr og svampe, der vil give sig i kast med at nedbryde materialet.

Og disse smådyr udgør føde for fuglene i haven. Derudover fungerer kvasbunker som opholdssted, redested og overvintringssted for gærdesmutter, pindsvin, padder og vilde bier.

ÆBLELUNDEN

I påsken blev der plantet 8 æbletræer omkring fælleshuset.

Sidste efterår blev den gamle legeplads pillet ned.

Snoren til det nye badehus er klippet

HUSK altid kun at bruge sæben/shampoo'en i dispenseren!

Sommerfesten løber af stablen lørdag den 20. juli

Det forlyder, at vi sidste år slog rekorden i deltagere til sommerfesten. Vi var over 90, men der er da intet i vejen for, at vi kan slå den rekord igen. Heldigvis har 3-4 seje kvinder meldt sig som frivillige til at arrangere årets fest. Så I kan godt begynde at glæde jer.

Det eneste, der på nuværende tidspunkt ligger fast er, at Herrekoret vil synge, så der ikke er et øje tørt. Nye medlemmer er velkomne med eller uden instrument. Første øvedag er den 12. juli kl. 19 hos Bodil på Dovrehøj 19. Og så kan vi også begynde at glæde os til, at Krølle Eriks miniband kommer og spiller op til dans i sommernatten.

Kort nyt

Kommunen reparerer huller i vejen

Takket være vedholdenhed og ihærdighed fra et nu afgået bestyrelsesmedlem har kommunen sagt ja til at reparere hullerne i Højmarksvej – den grusvej, der fører ned til foreningen.

Den største grund til, at de er så ødelagte er nok de to store lastbiler med anhængere, der i 2018 har fået parkerings- og vendeplads ved overgangen fra asfalt til grusvej. Men det skulle altså gerne blive bedre nu.

Det støver stadig

Sidste efterår lykkedes det efter mange rykkere at få firmaet Andreasen A/S til at komme og lægge noget støvbinder på vores grusveje for at forhindre det evigt hvirvlende støv. Der er ikke meget, der tyder på, at det stadig har effekt, og firmaet har derfor lovet at komme igen her i foråret. Vi krydser fingre – og det kan være sket, når du sidder med dette blad i hånden.

Bestyrelsen kommunikerer ikke på Facebook

Mange i OF Lynæs bruger vores Facebookside, hvor vi har en lukket gruppe for beboere. Men ikke alle er på Facebook. Bestyrelsen kommunikerer derfor ikke via Facebook, men via mail, nyhedsbreve, Lynæsposten og vores egen hjemmeside of-lynaes.dk, hvor du kan finde alle relevante oplysninger.

Det kan også være en god ide at tjekke Halsnæs Kommunes hjemmeside, hvor vi løbende bliver orienteret om eventuelle forbud mod at vande, tænde bål, grille osv. Og hvor vi også to gange årligt kan tilmelde os afhentning af storskrald.

Hvis du er ny i foreningen, så tjek Medlemsmappen under Info på vores hjemmeside. Der kan du ses vores ordensregler og få svar på de fleste af de spørgsmål, du måtte have.

Du kan også kontakte et bestyrelsesmedlem i Fælleshuset om søndagen fra 11-12. Her kan du også få udleveret sneglegift og nøgle til bom og badehus, såfremt du ikke allerede har en. Og så er du altid velkommen til at sende en mail til bestyrelsesmedlemmerne.

Græsslåning, el- og motorredskaber

En af de ting, de fleste virkelig påskønner i vores forening er den fred og idyl, der hersker. Derfor har vi lidt strikse regler om brug af larmende maskiner.

  • Det er tilladt at slå græs og bruge motorredskaber mandag til lørdag fra kl. 9-18.
  • Fredag er det tilladt at slå græs og bruge maskiner til kl. 19.
  • Søn- og helligdage KUN kl. 9-12.

Fælles arbejdsdage

Det er helt frivilligt, om du vil deltage i vores fælles arbejdsdage. Udover at få ryddet op på fællesområdet og ordnet små og store reparationer, er det hyggeligt og en god måde at lære hinanden at kende på. Vi bliver alle trukket 200 kr. om året for fællesarbejde, men hvis du møder op, modtager du 100 kr. pr gang. Børnene kan tjene 50 kr. på at komme med og give en hånd.

De fælles arbejdsdage i 2019 er:

  • 16/6, 14/7, 11/8 og 22/9 fra Kl. 10-12

Der er bestyrelsesmøder:

  • 11/5, 16/6, 14/7, 11/8, 22/9

Mobile Pay

Vores Mobile Pay nummer er 16354 og kan bruges til:

  • Vaskemaskine (30 kr. pr. vask)
  • Brusebad (20 kr.)
  • Leje af fælleshus (100 kr. pr. dag)
  • Leje af trailer (25 kr. pr. påbegyndte to timer)

I ladeskuret er der en kalender, hvor du kan reservere fælleshus og trailer – og hvor du også finder koden til trailerlåsen. Nøglen til ladeskuret er den samme som til bommen. Og til badehuset.

Husk at beskære ud til vejen

Det sker med jævne mellemrum, at vi får klager, fordi lastbiler og kloakservice ikke kan komme gennem vores grusveje pga. vildtvoksende træer og buske. Eller endnu værre – de får ridser i lakken.

I henhold til brandvedtægterne skal vejene altid holdes fri i 4 meters højde og 2 meters bredde fra midten af vejen (i alt 4 meters bredde). Så hvis det ikke er tilfældet, må I have gang i beskæringen.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen den 14. marts 2019

Mads Willads Petersen, Formand • Elvervænget 2 • mwillads@gmail.com
Jacob Søborg, Næstformand • Elvervænget 4 • jacob@sinatra.dk
Ingelise Hallengren, Kasserer • Elvervænget 21 • ingelise@hallengren.net
Jan Svane, Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 39 • jansvanec@gmail.com
Bent Kjær Hansen • Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 33 • skovlybakken12@gmail.com
Lis Norup, Suppleant og lokalredaktør • Elvervænget 3 • lisnorup@mail.dk
Susanne Himmelstrup • 2. Suppleant • Elvervænget 8 • himmelsus@hotmail.com
Henrik Christensen • Hjemmeside og Lynæsposten

Har du ideer eller indlæg til bladet, så send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

LYNÆSPOSTEN · NR. 1 · MAJ 2019

På gensyn i sommerlandet

Created By
Henrik Christensen
Appreciate

Credits:

lis Norup og Henrik Christensen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.