Milano ...de bedste koncepter

Økonomi

Samlet pris pr. deltager: 6.976,- kr.

(Prisen er baseret på 16 deltagere og udregnet efter prisniveau: Februar 2018)

Prisen inkluderer fly, ophold, transport og forplejning i Milano. (Deltagerne indkvarteres 2 og 2 på et centralt 3-stjernet hotel.)

Program

Følgende konceptbutikker besøges

 • 12 Trends Style Taste (besøg Food Market incl. Eataly)
 • Excelsior Food Market
 • Ferrari Flagship Store (anvender den nyeste teknologi)
 • La Rinascente (besøg Food Market)
 • NikeLab Retail Space (nytænkning inden for detail)
 • Eataly Smeraldo (et fantastisk koncept)
 • Replay The Stage ("Multi Experience Store")
 • California Bakery (et spændende koncept)
 • Peck (Milanos madtempel)

Opgaver

Undervejs arbejder eleverne med opgaver, der matcher og udfordrer dem og deres dagligdag - sammenholdt med uddannelsens læringsmål.

Alle ture bliver afviklet mandag - fredag

 • MANDAG. Afg. Kastrup kl. 10.10*
 • Ank. Milano (hotellet) ca. kl. 14.00. Kort introduktion, forventninger og praktiske oplysninger
 • FREDAG: Afg. Milano 07.35 - ank. Kastrup kl. 09.45

*Alle tider er lokaltider

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.