Vácrátót Botanikus kert

Vácrátóton található hazánk leggazdagabb tudományos élőnövény gyűjteménye. A 180 éves műemlék és természetvédelem alatt álló romantikus tájképi kert 27 hektáron terül el. A területen észlelt madárfajok száma 62, a tavakban 62 halfaj él, 73 puhatestű állatfaj figyelhető meg.

A vácrátóti kertről az első említés 1827-ből, a Géczy család 1846-ig tartó földbirtokosságának idejéből származik. A birtokot 1871-ben , Vigyázó Sándor vásárolta meg. A kastély kertjének átalakítására a kor legjobb hazai kerttervezőjét, Jámbor Vilmost hívta meg. Néhány évtized alatt Band Henrik főkertész irányítása mellett, óriási költségekkel létrejött a kor stílusának megfelelő szentimentális tájképi kert.

Az üvegház

A kerten átfolyó Sződ-Rákos patak vízének felhasználásával, hatalmas földmunkával, a meglévő tó felhasználásával, összefüggő tórendszert alakítottak ki.

A patak partjára 1890-ben vízimalmot építettek.

Évgyűrű számolási adatok szerint a botanikus kert területén ma is számtalan olyan öreg fa él, amelyik a XIX. század első felében bújt ki a magból. Ezek alkotják a kert legnagyobb felületét elfoglaló dendrológiai gyűjtemény (fák és cserjék gyűjteménye) vázát és alapját.

A 3000 körüli taxonszámú üvegházi gyűjteményben a növények hő-, nedvesség-, pára- és fényigény szerint külön-külön házakban nyertek elhelyezést. Így van pozsgás-, trópusi-, bromélia-, orchidea- és hidegház is.

A természet minden évszakban különleges ruhába öltözteti a tájat. Az őszi botanikus kertben a különböző fák és cserjék minden nap változó, különleges színpompával lepik meg a látogatókat.

Pihenni hív az út menti pad.

1904-ben felépült a szigeten a gótikus stílust utánzó műrom.

A fűben apró növények rejtőnek.

Készült: 2015 őszén készült képeim felhasználásával

Forrás : http://botanikuskert.hu/node/3

Created By
Hajnalka Csabai
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.