Loading

Nieuwsbrief De Es 1 november 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Na een welverdiende herfstvakantie hebben we als team maandag de draad weer opgepakt met twee studiedagen.

Op maandag hebben diverse werkgroepen overleg gevoerd met elkaar (onder andere over rapporten en rekenonderwijs) en heeft de onderbouw vergaderd over allerlei lopende zaken als de inloop, het digitale keuzebord en het thema 'Reis Mee'. Daarnaast was de maandag voor leerkrachten vooral een dag om lessen voor te bereiden en administratieve taken uit te voeren.

Op dinsdag hebben we samen met het team van de Jan Barbierschool vergaderd. Omdat beide scholen dezelfde directeur hebben, voor een groot deel op dezelfde manier werken en op vele vlakken nauw samenwerken, zitten leerkrachten van beide teams in zogenaamde PLG's (Professionele LeerGemeenschappen). Binnen een PLG wordt door een team van vier of vijf leerkrachten beleid ontwikkeld op het vlak van rekenen, taal, ict, muziek en levensbeschouwing. De uitwerkingen van deze PLG's zijn afgelopen week teruggekoppeld binnen het volledige team. U snapt dat dit hele boeiende en leerzame gesprekken opleverde. Uitwerkingen hiervan worden omgezet naar beleid en heeft weer direct invloed op onze manier van werken.

Woensdag hebben ook onze leerlingen de draad weer opgepakt. In alle units is ook het thema 'Reis Mee' van start gegaan. De komende weken zult u van uw kind ongetwijfeld horen over reizen en vervoer. Dit thema gaat door tot de kerstvakantie.

In deze nieuwsbrief vindt u verder de volgende zaken:

 • Schoolontbijt en burgemeesterontbijt
 • Luizen (alweer of nog steeds!)
 • Staking 6 november
 • Dankdag
 • Klassenorkest
 • Voorleeswedstrijd
 • Inleveren schoenendozen

Voor nu een heel goed weekend toegewenst!

Namens het team van de Es

Robbert Flim

Schoolontbijt / Burgemeesterontbijt

Vrijdag 8 november

Schoolontbijt op de Es:

Op vrijdag 8 november hoeven onze leerlingen niet thuis te ontbijten. We nemen namelijk deel aan het nationaal schoolontbijt. Alle ontbijtpakketten worden op donderdag 7 november geleverd. De ontbijtpakketten zijn helemaal compleet met verschillende soorten brood, zoet en hartig beleg, yoghurt, muesli, tuinkers, komkommers, appels, melk en thee. Kinderen moeten zelf een bord, bestek en beker meenemen. Om het milieu te sparen gebruiken we liever geen wegwerpspullen.

Burgemeesterontbijt

Zoals gemeld is de Es dit jaar uitgenodigd door de burgemeester om daar met een groep kinderen te komen ontbijten. Ook dit ontbijt is op vrijdag 8 november. Na overleg met de gemeente hebben we besloten om uit elke groep 4 kinderen mee te nemen en zo met een hele diverse groep het ontbijt te nuttigen. Vanuit school gaat Robbert Flim mee. Mocht uw kind meegaan dan krijgt u hier komende week bericht over.

Luizen

Ook afgelopen week is de hele school weer gecontroleerd op luizen. Helaas bleek ook bij deze controle dat een aantal kinderen nog niet luisvrij is.

Protocol bij luiscontrole:
 • De hele school wordt gecontroleerd op luizen.
 • Bij constatering van luizen / neten worden de ouders van de betreffende leerlingen ingelicht.
 • Graag meteen behandelen!
 • Hoe luizen behandelen? (link)
 • Na twee weken door de 'luiscontrole-ouders' opnieuw controle.

Staking 6 november

Op woensdag 6 november zal de Es gesloten zijn vanwege de landelijke stakingsdag van het onderwijs. Elk kind heeft hier vandaag een stakingsflyer over meegekregen.

Onder de button hieronder vindt u een brief van dhr Henk Slabbekoorn, voorzitter van het college van bestuur van Stichting 'Ieder kindt telt'.

Dankdag

Diaconiecollecte in de ochtenddienst op dankdag, 6 november

In het Noorden van Syrië zijn weer duizenden gezinnen op de vlucht geslagen omdat er opnieuw geweld is uitgebroken. De vluchtelingenkampen zijn vol, overvol zelfs. Daardoor is het voor ouders en kinderen nog moeilijker een veilig onderkomen te vinden. En dat nog wel met de winter op komst. Als we allemaal een beetje helpen kunnen de hulpverleners zorgen voor onderdak, warme kleding en dekens.

Slotconcert op 7 november in de Leerkamer

Slotconcert groep 5/6/7

Na weken oefenen 'in de tente' onder leiding van meester Tjeerd van Tact Muziek en in samenwerking van de Hellendoornse Harmonie is het tijd voor ons slotconcert:

Op 7 november, om 19.00u, zullen de leerlingen uit groep 5/6/7, samen met de Hellendoorse Harmonie, laten horen wat ze geleerd hebben. De avond staat onder leiding van Tjeerd Vrieswijk die vanuit Tact de muzieklessen heeft verzorgd.

Net als vorig jaar zal het slotconcert gehouden worden in de Leerkamer. Dit concert start om 19.00u.

Tijdschema donderdagavond 7 november:

 • 18.30u: Kinderen de Es aanwezig bij de Leerkamer.
 • 18.30u: Hellendoornse Harmonie aanwezig.
 • 18.45u: Iedereen speelklaar in de zaal.
 • 18.45u: Ouders / belangstellenden de Leerkamer in.
 • 19.00u: Start concert
 • 20.00u: Einde
Dinsdag 19 november

Op dinsdag 19 november organiseren we de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Dit jaar vindt deze wedstrijd in drie verschillende rondes plaats in de kantine van sporthal de Voordam. Per unit zal er een voorleeskampioen uit de bus komen. De voorleeskampioen uit groep 7 of 8 zal onze school vertegenwoordigen bij het gemeentelijke voorleeskampioenschap in het ZININ-theater, later dit schooljaar.

Via deze weg vast een eerste aankonding, nadere informatie volgt te zijner tijd via de app.

Actie schoenendoos

Alle leerlingen hebben voor de vakantie een flyer meegekregen voor de actie schoenendoos. U kunt een schoenendoos vullen met allerhande zaken voor kinderen die leven in landen met moeilijke omstandigheden. Deze doos mag gevuld worden met schoolartikelen, speelgoed, verzorgingsproducten of praktische spullen. In de flyer staat precies uitgelegd wat wel en wat niet mag. Wilt u er voor zorgen dat de schoenendozen op vrijdag 8 november op school zijn ingeleverd? Dan worden ze namelijk opgehaald. Anders kunnen de dozen ook op zondag 10 november ingeleverd worden tijdens de gezinsdienst in de Oalen Grieze.

Voor meer informatie;

Thema 'Reis Mee!' gestart...

Afgelopen weekend zijn we schoolbreed gestart met ons nieuwe thema. Deze periode is dat ‘Op Reis’. Elke groep en unit geeft op zijn eigen manier invulling aan dit thema. Zo wordt er gewerkt over infrastructuur, reizen, reisbureau, verkeer en vervoer, de reis van je leven (van baby tot nu) en gaan kinderen zelf een reis naar een land uitstippelen. Ook op het gebied van levensbeschouwing zullen we het thema ‘reizen’ gaan belichten: De reis van Jozef en Maria, de reis door de woestijn, de reis van vluchtelingen en de daarbijhorende redenen. Hierbij kunnen ook onderwerpen als gastvrijheid, heimwee en geluk aan de orde komen.

Een pauze in de herfst...

Created By
Robbert Flim
Appreciate