Het Gilde

Jouw case bekeken vanuit verschillende disciplines.

Dat is werken vanuit de Gilde Driehoek.

Het Gilde is een marketing-, sales- en communicatiebureau. Onze filosofie is dat marketing, sales en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We benaderen elke case vanuit de Gilde Driehoek waarbij alle drie de expertises in een projectteam op maat, werken aan de juiste oplossing voor de klant.

People don't buy what you do, they buy why you do it.

Simon Sinek

Marketing

Een goede marketingstrategie is een match tussen je organisatiestrategie, je ambities en je doelstellingen, vertaald naar een plan met de in te zetten media. Een goede marketingstrategie vereist visie en inzicht en zou antwoord moeten geven op vragen als wie is je doelgroep, hoe bereik je die doelgroep, wat is daarvoor nodig (online en offline) en belangrijker nog waarom doe je wat je doet... en waarom is dat belangrijk voor anderen?

marktonderzoek | propositie | strategie | social media

Sales

Sales is onlosmakelijk verbonden met marketing en communicatie. Beide vakgebieden kunnen nog zo mooi opgetuigd zijn; uiteindelijk draait het om het behalen van (verkoop-) doelstellingen. Het Gilde ondersteunt opdrachtgevers concreet met coaching, salesmanagement en acquisitie.

Het Gilde analyseert de complete commerciële organisatie. Daarvoor hebben we de ‘Sales APK’ ontwikkeld; een objectieve analyse van je hele commerciële organisatie gevolgd door een duidelijk advies. Daarna is direct helder wat er binnen je verkooporganisatie beter kan.

salesmanagement | training & coaching | aquisitie

Communicatie

Aan de hand van de marketing- en communicatiestrategie, de positionering en propositie bepaalt Het Gilde een onderscheidende, verrassende en effectieve communicatiecampagne. Met andere woorden wat is de ideale mix om je doelstellingen te bereiken?

Het Gilde is als geen ander in staat jouw boodschap om te zetten in een pakkende creatieve communicatie-uiting. Beeld, vorm, geluid, kleur en tekst of combinaties; we creëren een ideale communicatiemix. Een echt verhaal, met waarde. Een boodschap die de doelgroep raakt en meerwaarde oplevert.

copy | design | webdesign | appdesign | foto | video

De kracht van Het Gilde in de praktijk

Euro Sox Plus b.v.

marktonderzoek

Vraag van Euro Sox:

"Euro Sox is marktleider in ontwerp, productie en marketing van sokken. Euro Sox wil graag de Duitse markt veroveren en vroeg Het Gilde om de Duitse sokkenmarkt in kaart te brengen (distributiekanalen en top 15 retailers) en onderzoek te doen naar het sokkengebruik in Duitsland."

Aanpak van het Gilde:

Het Gilde heeft een projectteam geformeerd bestaande uit marketing-, sales- en communicatieprofessionals. Het team heeft een uitgebreide marktstudie uitgevoerd die resulteerde in het aanstellen van 2 extra salesmanagers in Duitsland. Daarnaast heeft Euro Sox Plus op basis van de uitkomsten de verkoopactiviteiten van het moederbedrijf Interloop overgenomen.

Spellenlabs

STrategie

Vraag van Spellenlabs:

"Spellenlabs bedenkt, ontwikkelt en begeleidt interactieve (GPS-)spellen. Het vermarkten van de spellen was in de praktijk lastig. Spellenlabs vroeg Het Gilde om mee te denken over de marketing-strategie."

Aanpak van Het Gilde:

Het Gilde heeft een Why-sessie ingezet en een touch points analyse uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de klantreis. Door deze aanpak werd duidelijk dat Spellenlabs de marketing en sales anders moest inzetten en de producten anders moest positioneren. De touch points analyse gaf meer inzicht in de vele contactmomenten met klanten en hoe daar vervolgens meer rendement uit is te halen.

WR Schoonmaakspecialisten

salesondersteuning

Vraag WR Schoonmaakdiensten:

"WR schoonmaakspecialisten richt zich op specialistische schoonmaakwerkzaamheden. Om een verdere groei te kunnen realiseren vroegen ze Het Gilde om salesondersteuning."

Aanpak van Het Gilde:

Allereerst voerde Het Gilde een inventarisatie uit bij bestaande klanten (wat is hun mening over de dienstverlening, waarmee onderscheid WR zich). Vervolgens heeft Het Gilde zich gericht op nieuwe klanten. Het project heeft, naast een schat aan klantinformatie, geresulteerd in 3 extra offertes bij bestaande klanten en 2 bij nieuwe klanten.

Waterbedrijf Groningen

social media

Vraag Waterbedrijf:

"Ontwikkel content voor de Facebookpagina van het Waterbedrijf, waardoor we bekender worden op social media en meer interactie krijgen met onze fans"

Aanpak van Het Gilde:

Het Gilde heeft in samenwerking met het Waterbedrijf een contentkalender opgesteld en aan de hand daarvan een serie visuals ontwikkeld met water in de hoofdrol inhakend op belangrijke feestdagen (o.a. koningsdag, kerst & nieuwjaarsdag). De aanpak resulteerde in een groter bereik op facebook en een toename van het aantal fans op het platform.

Gelderse Sport Federatie

concept & Copy

Vraag Gelderse Sport Federatie:

"Ontwikkel een advertentie voor regionale dagbladen (verspreid tijdens de start van de Giro d'Italia) waarin we het belang van bewegen kunnen benadrukken zonder belerend over te komen."

Aanpak van Het Gilde:

Het Gilde ontwikkelde samen met Amazing Mixed Media Minds een advertentie waarin in design en copy wordt benadrukt dat het een kleine stap is om te gaan sporten.

Ervaar de...

|Diepenveenseweg 147 | 7413 AP Deventer | +31 (0)6 229 041 86 | |info@marketinggilde.nl

Created By
Het Gilde
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.