Skeleton Olympisk vinteridrett

Skeleton er en vinteridrett der utøverne forsøker å kjøre raskest mulig ned en bane på en kjelke, mens de ligger på magen, med hodet først. Topphastigheten i skeleton ligger på omtrent 140 km/t,noe langsommere enn i aking.

Idretten oppstod i St. Moritz i Sveits, der det ble bygd en bane i 1884. Skeleton ble tatt opp på det olympiske programmet fra og med Vinter-OL 2002 i Salt Lake City.

I Norge er idretten organisert under Norges idrettsforbund og olympiske komité, i særforbundet Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund.

Høy fart, høy risiko!

Aktive klubber i norge er: Lillehammer skeleton klubb og Fredrikstad skeleton klubb.

Lillehammer skeleton klubb ble startet i 1997 og driftes på frivillig basis. Hovedmålet deres er å rekruttere og legge til rette for satsing på skeletonsporten.

Deltaker fra Tyskland som deltok i ungdoms-OL på Lillehammer.

Det er cirka 800 utøvere som konkurrerer på høyt nivå fra hele verden

Vil du begynne på eller bare prøve skeleton? Ta kontakt med sportssjef Tore Granmo, nr: 48107950, gmail: toregranmo@gmail.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.