Şarkı Sözleri yabancı şarkı sözleri

Müzikle ilgilenen veya hayatında birçok şarkıyı hatırlamak isteyenler, çeşitli ezberleme taktikleri sayesinde istedikleri şarkıları kolaylıkla ezberleyebilirler. Özellikle çeşitli mekanlarda sahne alanlar, müzikle ilgilenenler, meslek veya hobi olarak sanat alanını tercih eden kimseler; şarkıları daha kolay ve kalıcı şekilde ezberlemek isterler. Bunun için de çeşitli ezberleme taktiklerini kullanabilirler. Çünkü yüzlerce şarkı vardır, onların bestelerini ezberlemek zihinsel açıdan daha kolaydır ancak şarkı sözlerini ezberlemek biraz daha zordur. Bu sözleri ezberlemek için çeşitli ezberleme taktikleri uygulanabilir.

Öncelikle ezberlenecek şarkının bölümlere ayrılması her zaman çok daha faydalıdır. Bunun için öncelikle nakarat kısmı ezberlenebilir. Daha sonra da şarkının giriş bölümü ve 2. bölümünün giriş kısmı ezberlenebilir. Bölümlere ayırarak ezberlemenin birçok farklı alanda faydaları görünmektedir. Bunlara örnek olarak, kredi kartı numaraları veya telefon numaraları verilebilir. Bilimsel araştırmalar, bir bilginin hafızada yer edinmesi için ideal bölünme sayısının 3-4 olduğunu kanıtlamıştır. Yani bir şarkının 3-4 bölüme ayrılması demek onun çok daha basit bir şekilde ezberlenmesini kolaylaştırır.

Ezberleme yöntemleri arasında kategorilendirme de büyük fayda sağlar. Müzik dünyası bakımından bakıldığında farklı şarkıların ezberlenmesi için öncelikle bu şarkıları kategorilere ayırmak gerekir. Örneğin; slow şarkılar, pop şarkılar, rock şarkılar veya arabesk şarkılar olarak ayrılabilir. Daha basit bir örnekle anlatmak gerekirse, farklı hayvan isimlerinin ezberlenmesi gerektiğinde bu hayvanları farklı kategorilere göre ayırmak ezberlemeyi kolaylaştırır. Şarkı ezberleme taktiği olarak da bu yöntem önemsenmelidir. Özellikle birçok şarkıyı ezberlemek durumunda olanlar veya ezberlemek isteyenler için. Ayrıca kategorileri de kendi aralarında farklı bölümlere ayırırsanız ezberleme konusunda kolaylık sağlar.

şarkı sözü

Türklerin en zorlandığı konular arasında yabancı dil öğrenmek gelmektedir. Bu nedenle yabancı şarkı ezberlemek de bir o kadar zordur. Çünkü anlamı bilinmeyen ve hata telaffuzu bilinmeyen kelimeler nedeniyle İngilizce şarkı ezberlemek, Türkçe şarkı ezberlemekten çok daha zordur. Özellikle daha uzun şarkı sözlerine sahip olmaları da bu durumu zorlaştıran seçenekler arasında yer almaktadır. Bu nedenle daha basit bir şekilde ezberlemek için bazı küçük taktiklere başvurulabilir.

Öncelikle herhangi bir şarkının ezberlenmesi için tekrar etmek en önemli meseledir. Bu nedenle Türkçe veya yabancı şarkı olsun fark etmez, mutlaka tekrar edilmesi gerekir. Bundan önce de defalarca dinlenmesi ve duyarak hafızaya alınması gerekir. Yalnızca şarkı sözünün okunarak ezberlenmesi ezberleme aşamasını yavaşlatabilir. Şarkının defalarda dinlenmesi ve dinlerken bir yandan da sözleri ile tekrar edilmesi, yabancı şarkı ezberlemek için ideal bir yöntemdir. Bu sisteme aslında karaoke sistemi denir. Yazılı bir metin olarak sözler görülmeli ve bir yandan da şarkı dinlenmelidir. Böylece hem işitme hem görme duyuları aynı anda çalışır ve daha iyi bir başarı sağlanır. Yabancı şarkı sözlerini ezberlemek için bu şekilde bir teknik uygulamak gerekir. Eğer bu sistem sürekli olarak tekrar edilirse, her gün düzenli olarak karaoke sistemi ile tekrarlama yapılırsa ortalama olarak 5 gün içerisinde yabancı şarkı sözleri tamamen ezberlenebilir. Özellikle müziğe uyum sağlayarak, ses ayarlanarak söylenirse, kısa sürede en sevilen yabancı şarkılar güzel bir şekilde söylenebilir.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.