Foto-oppgaver 6. april mATHIAS SELJEBOTN ERDAL

OPPGAVE NUMMER 1 gikk ut på å teste ut blenderen...

På dette bildet er blenderen satt på så lav som mulig.
På dette bildet er blenderen satt på max. Dette resulterte i mye lenger lukkertid, og mer tydelige omgivelser.

OPPGAVE NUMMER 2 gikk ut på å teste den laveste, midterste og høyeste ISO-instillingen...

Her er ISO satt til 100 (minimum).
Her er ISO satt til 1600 (medium).
Her er ISO satt til 3200 (maksimum). Du kan se at kvaliteten er mye lavere enn på de to første bildene, men bildet er også mye lysere.

I OPPGAVE 3 skulle vi ta diverse snurrende selvportretter...

I dette bildet har jeg litt vel lang lukkertid og en mellomstor ISO.
Her hadde jeg alt for kort lukkertid så bildet ble veldig mørkt.
Her hadde jeg lengre lukkertid, men fortsatt litt lav ISO.
Her har jeg gjort det samme som på forrige bilde, men justert fokuset.
Her har jeg fått lukkertiden skikkelig til, og du kan se at effekten er veldig lik den effekten du får når du setter blenderen på et lavt tall.
Her har jeg passelig med ISO, men litt for lang lukkertid.
Her har jeg veldig lang lukkertid, og vi kan se dette siden bildet er veldig lyst og uklart.
Samme som forrige, men litt lavere lukkertid.
Her har jeg satt lukkertid, fokus og ISO til det jeg syntest var best fra tidligere forsøk.
Her har jeg samme innstillinger som på forrige bilde, men dette bildet er med blits.

I OPPGAVE 4 skulle vi ta portrettbilder samtidig som vi zoomet inn på motivet...

Dette var mitt første forsøk. Det ble ikke så bra siden jeg hadde en lukkertid på et helt sekund.
Jeg tror lukkertiden er lavere her, men som du kan se, sliter jeg fortsatt med å time zoomingen med knipsingen.
Her begynner det å ligne på noe. Mer spesifikt så ligner det på at Amalies sjel forlater kroppen hennes.
Det kan også se ut som at det er en demon som farer ut av henne, noe jeg brukte til min fordel i Photoshop.
Her prøvde jeg det samme som tidligere, men med blits.
Her har jeg prøvd å zoome ut, i stedet for inn. (Uten blits.)
Her har jeg prøvd å zoome ut i stedet for inn, med blits. Det ser ut som at jeg kanskje har feiltimet det litte grann.

Det var alt for denne gang.

SLUTT!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.