don't forget me Titiyaporn teerasong 5704600077

WHO AM I ?

นางสาว ฐิติยาภรณ์ ธีราทรง เหตุผลที่เลือกใช้ฟอนต์นี้เพราะเป็นฟอนต์ที่อ่านแล้วเข้าใจและชัดเจนโดยฟอนต์ที่ใช้เป็นเป็นสีโทนเทาออกดำซึ่งเป็นกรอบสีเหลี่ยมแยกเป็นตัวๆทำให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดุดตามากขึ้น

น้องไข่ แพนกวิน

มันคือครั้งแรกที่ได้ใช้โปรแกรม Abobe lnDesign จริงๆก็เคยเห็นมาแล้วแต่ไม่ค่อยกล้าเปิดใช้เพราะยังทำไม่เป็น แต่พอได้เรียนวิชา ศิลปะการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ กับ อ.อายวันแรกวันนั้นงงเลยเห้ยมันคืออะไร ? อ่อไอนี่ทำตรงนี้หรอ ? โหได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลย จนตอนนี้เริ่มทำเป็นแล้วแต่ก็ยังลืมๆอยู่บ้างแต่เราก็ต้องเข้ามาฝึกฝนกันตรงไปเรื่อยๆค่ะ

About my favorite

เหตุผลที่เลือก Captain America เพราะเป็นฮีโร่ตัวแรกที่เห็นแล้วชอบตั้งแต่เด็กๆCaptain Americaมีนิสัยหลายอย่างที่ชอบทั้งเป็นวีรบุรุษที่มีความชื่อสัตย์ยุติธรรมและเป็นคนที่เสียสละและกล้าที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามา โดยส่วนตัวเป็นคนบ้าCaptain Americaมากๆสะสมผลงานติดตามทุกอย่างCaptain America เป็นฮีโร่ที่ใครๆต้องรู้จักเพราะมีหลายเวอร์ชั่นมากจนปัจจุบันแสดงโดยคริส อีแวนส์ นักแสดงที่มีบุคคลิกตรงกับCaptain America

โปรเตอร์รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำชื่อโครงการ "ห้องน้ำสีขาว"

คำว่าห้องน้ำสีขาว สื่อให้เห็นถึงความสะอาดของห้องน้ำ โปรเตอร์การรณรงค์มีการแสดงสิ่งสะท้อนต่อคนในสังคมที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะแบบผิดๆอย่างทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าตามฝาผนังห้องน้ำหรือไม่เว้นแม้แต่กระจกที่มีรอยขีดเขียนสิ่งสกปรก โปรเตอร์โครงการรณรงค์แผ่นนี้จะใช้ความกลัวเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่เข้าใช่ห้องน้ำให้เปลี่ยนนิสัยมาช่วยกันรักษาความสะอาดห้องได้

แผ่นพับ
แผ่นพับ

งานแผ่นพับชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของวิชาแล้วก็ว่าได้ หลังจากที่ลองใช้โปรแกรม Abobe lndesignมาแล้วบ้างก็สามารถเรียนรู้ที่จะลองทำเอง ลืมบ้างผิดบ้างแก้กันไปแต่รวมๆแล้วโปรแกรมนี้ไม่ได้ยากกว่าโปรแกรมอื่นเหมื่อนตอนแรกที่คิดเลยเหมือนจะง่ายด้วยซ้ำ

ออกแบบนามบัตร

งานสุดท้ายท้ายสุด คืองานที่ที่ออกแบบป้ายนามบัตรที่ติดกับของขวัญที่แจกคนที่เข้าร่วมและบุคลากรของมหาลัยสยาม การออกแบบป้ายนามบัตรนี้อยู่ภายใต้ Conceptห้องน้ำสีขาวจะเห็นได้ว่ามีชักโครกที่เป็นตัวบ่งบอกที่การรณรงค์การรักษาความสะอาดห้องน้ำสีที่ใช่เป็นสีโทนฟ้าและน้ำเงินเพราะเป็นสีประจำของคณะนิเทศศาสตร์ของมหาลัยสยามการใช้ฟอนต์ที่ไม่เยอะจนเกินไปและอ่านแล้วเข้าใจไม่

Created By
Arisara Teerasong
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.