Loading

Meandert(h)aal 30 april 2021

Nieuwe directeur.

De sollicitatieprocedure voor de benoeming van een directeur is grotendeels afgerond. Op maandag 10 mei zal de naam van de nieuwe directeur, via e-mail, bekend gemaakt worden aan team, ouders en leerlingen van de Meander. Houd dus uw mailbox die dag in de gaten.

Meivakantie.

Vanaf woensdag zijn er allerlei versoepelingen betreffende het coronabeleid in gang gezet. Terrassen open en geen avondklok meer geeft een bepaald gevoel van vrijheid. Vrijheid waar we wel zorgvuldig mee om moeten gaan, dat is de afgelopen week op school wel gebleken. We merkten aan de besmettingen in relatie tot school dat het in de groepen wel balanceren op een smal koord was. Het was niet de vraag of er een keer een groep in quarantaine moest, maar meer wanneer moet er een groep in quarantaine.

Afgelopen maandag bleek dat het geval in groep 8. Na een positieve test in de groep en daaropvolgend overleg met de GGD moesten de leerlingen van groep 8 in quarantaine. Deze situatie is door de ouders perfect opgepakt, waardoor de quarantaineplicht beperkt is gebleven tot groep 8. De leerlingen en leerkrachten stapten moeiteloos over op online onderwijs en leek het alsof we weer terug waren gekeerd in een lockdown. Gelukkig gaat het met iedereen goed en kunnen ook de leerlingen van groep 8 gaan genieten van een heerlijke meivakantie.

Enquête schooltijden.

Vandaag ontvangt u een link die toegang geeft tot de ouderenquête over de schooltijden voor de komende jaren. Het is een enquête die mogelijk pas een definitieve uitslag geeft na twee stemrondes. In de begeleidende brief bij de schooltijdenenquête wordt de procedure nauwkeurig uitgelegd. We willen u allemaal verzoeken een keuze voor het rooster te maken. De keuze voor een bepaald model heeft consequenties voor iedereen.

Kind op maandag.

Thema van week 19: Hoe kunnen we verder?

Handelingen 1: 1-26

Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem, waar ze gedoopt zullen worden met de heilige Geest. Dat zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus’ werk.

Thema van week 20: Wat krijg ik nou?

Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10

Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen.

Vragenlijst gemeente Hellendoorn.

Als gemeente willen we u een vraag stellen of u mee wilt werken aan de enquête die we hebben uitgezet mbt het speelbeleid in de gemeente Hellendoorn.

Korte agenda.

  • 3 mei t/m 14 mei - Meivakantie.
  • 19 april - 23 mei - Doekoe-actie ( COOP).
  • 23 en 24 mei - Pinksteren.
  • 25 mei - Studiedag - leerlingen zijn vrij.
  • 8 juni - Schoolreisje ( onder voorbehoud).

Gefeliciteerd.

Tot 17 mei!!

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van stux - "columbine aquilegia genus" • NastasyaDay - "lilac spring flowers" • _Alicja_ - "daisies spring flowers broken"