Loading

ชลบุรี chonburi

ชลบุรีเป็นเมืองที่ทั้งคนไทย และคนต่างชาติรู้จักดี โดยเฉพาะ ชื่อที่เข้ามาในหัวชาวต่างชาติ ชื่อแรกก็คงเป็นพัทยา แต่ถ้าเป็นคนไทยคงไล่ไปจาก อ่างศิลา เขาสามมุก บางแสน หนองมน ศรีราชา อ่างเก็บน้ำบางพระ ในสมัยก่อนก็คงแวะกันทุกที่ กว่าจะถึงพัทยา แต่สมัยนี้มีมอเตอร์เวย์ ตัดตรงถึงเลยอย่างรวดเร็ว จริงๆแล้วมีสถาณที่ท่องเที่ยวหลายแห่งตามเส้นทางที่น่าแวะชมครับ

Chonburi is in South West side of Bangkok, a city on the coast, in the gulf of Thailand. You probably know Pattaya better but in fact it is inside Chonburi. Along the way there are many places of interest to visit if you drive along the old Sukhumvit Road, but with the fast route by the inter city motorway you can travel through to Pattaya straight away. But if not in a hurry the places down below are quite interesting.

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน MANGROVE FOREST CONSERVE AND NATURAL STUDY CENTER.
เส้นทางเดินสะดวกครับรอบป่าโกงกาง

Convenience walkway around mangrove forest.

ทางสามารถเดินออกไปถึงชายป่าด้านติดทะเล

You can walk to the edge of mangroves by the sea.

เรือประมงเล็กที่ริมป่าโกงกาง

Small fishing boat by the edge of mangrove forest.

ที่ริมขอบป่าติดทะเล มีบ้านหรือที่พักชั่วคราว หลังออกทะเลของชาวประมงอยู่หลังหนึ่งครับ น้ำทะเลเป็นสีน้ำตาลน่าจะเป็นเพราะอยู่ใกล้ปากแม่น้ำบางปะกง เลยมีลักษณะเหมือนน้ำกร่อย ที่มี โคลนผสม

At the place where the forest meet the sea there is this fisherman shack. The water is murky brown, It is because there are residue mud like from river mouth near by, Bang-Pakong river.

มียุงอยู่บ้างครับตอนผมไปทายากันไปก็ดีเหมือนกัน

At the time I went there. There are few mosquito so apply repellent before you walk in.

ทางสดวกตลอดมีนกที่หากินในป่านี้อยู่บ้าง, Along the walkway there are some species of sea birds .

อ่างศิลาซึ่งไม่ห่างจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นที่ที่น่าแวะเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง มีสถานที่สำคัญน่าแวะชมคือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื่อ ครับ

Not far from MANGROVE FOREST CONSERVE AND NATURAL STUDY CENTER. There is a fisherman village called Ang-Sila, an interesting place to visit. Highlight is on the Chinese Shrine there.

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ I hope I get the spelling right "Nha-Ja-Sa-Thi-jue" shine.

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

"Nha-Ja-Sa-Thi-jue" Chinese shine.

ชื่อของศาลเจ้าน่าจะมาจากเทพองค์นี้ครับ

The name probably derive from this Chinese God.

มีรูปปั้นมังกรเยอะสวยงามมากครับ

Guardian dragons are everywhere.

สองรูปด้านล่างถ่ายจากประตูซ้ายและขวาด้านหน้าศาล

These two photos down below were taken near the entrance and exit on the front side of the shrine.

ร่มเป็นสัญลักษณ์คู่กับหาดทรายเมืองไทยเรามานาน แต่ผมเห็นที่บางแสนเป็นแห่งแรก

Umbrellas and beach chairs is always a symbol on nearly every seaside towns in Thailand, but I saw them first on Bangsean beach.

หน้าหาดสามารถนั่งชมวิว ทานอาหาร ขี่จักรยาน วิ่งออกกำลัง เล่นน้ำทะเล ได้

On the beach we can sit back relax, bicycling, jogging or swimming in the sea all activities are there.

ยามที่แสงพระอาทิตย์ใกล้ค่ำเราสามารถนั่งเล่นชมแสงสวย มีอาหารปิคนิคไปด้วยที่แหลมแท่นครับ อย่าลืมเก็บขยะของเราไปทิ้งด้วยครับ

As the evening grow near we can picnic on the dam that built as a platform, by the sea with the food we bring ourselves. Do not forget to keep the place clean before you leaves.

แหลมแท่น

หากผู้อ่านท่านใดต้องการรูปถ่ายของผมไปใช้งาน แวะเข้าเยี่ยมชมใน Profile ของผมใน Stock photo agency websites ต่างๆในนั้นจะมีรูปที่ทาง websites เหล่านั้นคัดเลือกแล้วว่า มีคุณภาพดี ดีกว่าที่ผมใช้ในการเขียนประกอบบทความเหล่านี้ขึ้นมาครับ และถูกกฎระเบียบของข้อกฎหมายที่จะนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้ครับ

If any reader want to use my photographs please visit some of the major Stock photo websites and look in my profile pictures to buy from them. On those websites the qualities of photos are better than I use to write stories and of higher standard to be used commercially and no bother about any Royalty fees and Model releases. Thank you for your support so that I can write more for you.

Created By
Veera Srimanonprinya
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.