OPPGAVE 5PF/YF ProSjektarbeid Last One

Du er yrkesfaglærer og klasseforstander for 16 elever i en klasse på videregående skole.

Programfag

I yrkesfag jobber elevene dine godt, er engasjerte og aktive.

Du får gode tilbakemeldinger fra de andre yrkesfaglærerne og du opplever at elevene har en stigende læringskurve.

Fellesfag

I fellesfag derimot er tilbakemeldingene annerledes.

Fellesfaglærerne sier at elevene virker lite motiverte, har mye fravær, gjør ikke det de skal, og skaper uro.

Dette gjør undervisningsforholdene til fellesfaglæreren krevende og flere av elevene står i fare for å ikke få vurdering som følge av fraværet og dårlige karakterer.

Kjedelig....Zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Problemstilling:

Vi avgrenset problemstillingen vår ned til at vi ønsket å finne svar på hva et tilfeldig utvalg elever, programfag, og fellesfaglærere mener at yrkesfaglæreren kan gjøre, for å bidra til at yrkesfagelever skal øke sin kompetanse i fellesfag?

Vi har i dette prosjektet spurt et tilfeldig utvalg yrkesfagelever, yrkesfaglærere og fellesfaglærere hva de mener om akkurat dette?

Vi begynte med å gjøre en kvantitativ undersøkelse blant et utvalg elever, som vi anser utgjør et representativt bildet av Norge nationalt.

Fire Skoler er Representert

Kuben VGS
Tangen VGS
Laksevåg VGS
Vennesla VGS

Fem yrkesretninger er representert.

Vg1, Vg2 og Vg3 er representert.

Spørsmål

Videre fikk de spørsmål om hvorfor og ga oss stort sett gjennomtenkte svar som

«Du får bruk for det når du jobber»
«Fordi at vi trenger matte i tømrer faget»
«Fordi man lærer om budsjett, sparing og om inntekter. Vi har også mye Excel som er bra for meg som skal gå i retningen; kontor».

Svarene vi har fått om språkfagene er interessante da elvene ser på norsk som litt mindre «ønsket».

Engelsk ses som klart viktig, de svarer også at de ser at det er mer og mer fremmedarbeidere som kommer hit, og særlig Salg og samferdsel ser at engelsk er viktig om de skal jobbe utenlands.

De fleste elevene ser ikke relevansen av samfunnsfag. De begrunner dette med at de synes det er kjedelig, eller ikke ser meningen med faget. Her ser vi elevene tenker snevert når det gjelder noen av fellesfagene og ser kun etter relevans til sitt yrkesfag.

Når spørreundersøkelsen var gjennomført vurderte vi resultatet av den og lagde spørsmål ut i fra dette til intervju av lærerne.

Spørsmål 1: Problemstillingen/spørsmålet er: Hvordan kan vi som yrkesfaglærere bidra slik at elevene får bedre kompetanse i fellesfag?

Harald Alvestad, Tangen VGS, Byggfag.

Tenker du at dette er et relevant spørsmål?

Ja selvfølgelig. Yrkesfaglæreren er den læreren som kjenner de elevene best. Det er den læreren som får frustrasjonen som er blant elevene når det gjelder fellesfag. Det er klart at den læreren kan brukes til å hjelpe fellesfaglæreren til å forstå hva og hvordan ting bør undervises, og hva som er viktig.

Spørsmål 2: Målet med FYR-prosjektet er å forbedre yrkesrettingen og relevansen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Hva er din opplevelse av FYR prosjektet?

Helle Rasmussen, Kvadraturen VGS, Matte og Naturfag

Jeg har ikke selv vært engasjert i FYR, men jeg har jobbet sammen med lærere som har vært i prosjektet. De som var engasjert, hadde mange gode prosjekter, men de slet seg ut fordi de hadde for lite tid. De synes ideen var god, men det tok for mye tid. Andre mente det var sløsing av tid, og følte at de ble tvunget til å være med på prosjektet. Disse gadd ikke gjøre så mye mer enn det de måtte.

Følte de at prosjektet hjalp?

De som engasjerte seg synes det hjalp. Jeg som var på sidelinjen så at de hadde gøye prosjekter, og elevene lærte masse. Men dette bedret ikke karakterene i fellesfag, da disse er styrt av eksamen. Fordi om de lærte mye som kunne knytte yrket og fellesfaget, så gjorde de det ikke bedre på eksamen, for det var ikke eksamensrelevante spørsmål. Dette gjør at det er vanskelig og rette fagene inn mot et yrke.

Spørsmål 3: Vi har gitt et utvalg yrkesfagelever en spørreundersøkelse der de har svart på spørsmålet: Hvordan kan yrkesfaglæreren din hjelpe deg for at du skal øke din kompetanse i fellesfag? Hva tror du elevene har svart på dette spørsmålet?

Helge Halvorsen, Laksevåg VGS, Rådgiver Byggfag

Om elevene kan knytte dette opp mot sitt yrke kan de se sammenhengen mellom fellesfag og yrkesfag for å få en forståelse av hvorfor fagene er med.

Spørsmål 4: Hvordan ønsker du at yrkesfaglæreren skal bidra med for å øke elevenes kompetanse i fellesfag?

Trond Rogde, Laksevåg VGS, Byggfag

Fellesfaglærer bør ta utgangspunktet på verkstedet. Vekselsvis å være på verkstedet og kunne ha teori og fellesfag, men har mulighet å vise hva en mener og grunnen for hvorfor elevene blir vist denne kunnskapen.

Spørsmål 5:Opplever du at yrkesfaglærerne og fellesfaglærerne dine samarbeider om innholdet i din undervisning? Er det 37,2 % som har svart JA, 21,8 % har svart NEI og 41% har svart VET IKKE. Hva tenker du? Er vi flinke til å samarbeide om innholdet i undervisningen?

Helle Rasmussen, Kvadraturen VGS, Matte og Naturfag

Jeg tror dette høres riktig ut. Elevene vet knapt at vi snakker sammen, vi har team møter når elevene ikke er der. Hvordan kan de oppleve at vi samarbeider når ikke de ser at lærerne snakker sammen. Også sitter det langt inne for eleven å se at noe i naturfaget er relevant med det de holder på med på verkstedet. De klarer ikke å se det selv om du sier det. De klarer ikke å koble formler i matten med noe de har gjort på verkstedet selv om du forklarer når og hvor de har jobbet med det. Elevene blir forvirret hvis vi har to ulike måter å løse en matteoppgave på. Jeg tror vi samarbeider lite, men jeg tror også at det vil være vanskelig for elevene å se hvis vi faktisk hadde gjort det.

Spørsmål 6: Angående samarbeid med andre lærere som underviser i din klasse. Har du innsikt i læreplanen til yrkesfaglæreren/fellesfaglæreren?

Helge Halvorsen, Laksevåg VGS, Rådgiver Byggfag

Ja jeg har for så vidt oversikten over læreplanene. Når ja jobbet kun som kontaktlærer hadde ja ikke oversikt over de andres læreplaner. Det var mer enn nok med å holde styr over sine egne oppgaver, det var ikke tid til overs til å sette seg inn i dette også.

Vi synes det var interessant og se på karakterene til yrkesfag og studiespesialiserende og sammenligne disse. Stemmer det at elevene på yrkesfag har dårligere karakterer i fellesfagene enn de som går på studiespesialiserende. Vi valgte å fokusere på karakterene en og to..

Vi børjar med Matte

I Yrkesfag ar det 42% flere av elevene som har karakter "en" sammenlignet med studiespesialiserende. Når det gjelder karakter "to" er tallet 25%.

I Yrkesfag ar det 29% flere av elevene som har karakter "en" sammenlignet med studiespesialiserende. Når det gjelder karakter "to" er tallet 31%.

Norsk

I Yrkesfag ar det 59% flere av elevene som har karakter "en" sammenlignet med studiespesialiserende. Når det gjelder karakter "to" er tallet 43%.

Engelsk

I Yrkesfag ar det 86% flere av elevene som har karakter "en" sammenlignet med studiespesialiserende. Når det gjelder karakter "to" er tallet 98%.

Samfunnsfag

I Yrkesfag ar det 80% flere av elevene som har karakter "en" sammenlignet med studiespesialiserende. Når det gjelder karakter "to" er tallet 81%.

Naturfag

I Yrkesfag ar det 73% flere av elevene som har karakter "en" sammenlignet med studiespesialiserende. Når det gjelder karakter "to" er tallet 50%.

Sammanstællning

I Yrkesfag ar det 57% flere av elevene som har karakter "en" sammenlignet med studiespesialiserende. Når det gjelder karakter "to" er tallet 54%.

Hvorfor er det slik at yrkesfagelevene presterer noe dårligere i fellesfag? har elevene noen forventninger som ikke stemmer overens med virkligheten.

Skal vi ha så mye fellesfag?

Hva er FYR?

FYR-prosjektet startet høsten 2011 som et underprosjekt i NY GIV, men fra 2014 – 2016 er FYR et eget prosjekt og ansvaret er overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. FYR er et tiltak i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.

Hvorfor FYR?

Det at fellesfagene blir mer yrkesrettede vil bedre sammenheng i utdanningen og bidra til økt motivasjon og gjennomføring hos elevene. Prosjektet skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres skolehverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Nøkkelelementer i FYR

* Utvikling av læringsressurser

* Utvikling av metodiske grep

* Utvikling av en kultur for samarbeid på skolene for å bedre yrkesrettingen

*Utvikling av læringsressurser

Konklusjon

Når vi intervjuet de ulike lærerne var det stor enighet om at problemstillingen vi har valgt er høyst aktuell, noe som gjør at vi føler vi har fått en bekreftelse på at denne problemstillingen har vært viktig å belyse.

I hovedkapitlene spørreundersøkelse og intervju valgte vi å belyse enkelte svar som elever og lærere gav oss. Svarene er individuelle og kan derfor ikke sies og gjelde en hel gruppe, men vi mener svarene gir oss en indikasjon på hva det er lurt å tenke på som yrkesfaglærer.

Sette av litt tid sammen med meg, finne ut hva som er problemet.
Det første er å prøve å motivere oss bedre. En god start på det er for eks å fremheve det vi gjør bra, og ikke bare bli streng hvis noe blir gjort feil.
Inkludere fellesfagene i de praktiske fagene.
Prøv å fordel prøvene så ikke alle kommer samtidig nesten. Det kan gå flere uker hvor vi ikke har noe så plutselig er det prøve 3 uker på rad, og i tillegg til disse har vi lekser i andre fag, det er liksom hva skal jeg begynne med først? Man mister motivasjonen.
Jeg ønsker at yrkesfaglærerene snakker opp faget. At de snakker til elevene som at fagene er viktige.
Forklar til elevene hvorfor de har fellesfag i yrkesrettet skolegang, slik at det blir synliggjort.
Vi må veksle mellom å være på verkstedet og ha teori og fellesfag, dette gir deg mulighet til å vise hva du mener og gi en grunn til hvorfor elevene blir vist denne kunnskapen.
Det bør være kontaktlærers ansvar å ta kontakt med fellesfaglærerne for å åpne opp for et sammarbeid.

Under arbeidet med prosjektoppgaven føler vi at vi har nådd produktmålet vårt. Svarene elevene og lærerne har gitt oss gir oss noen eksempler på tiltak vi kan gjøre, men de peker også på de utfordringene som vi også må ta hensyn til i dette arbeidet. Her vil vi trekke frem arbeidet med FYR- prosjektet som lærerne sier det ikke er satt av nok samarbeidstid til, eller det at eksamen ikke er yrkesfagrettet.

Hvordan gick det med planen???

Vi lykkes ikke med å holde oss til planen. Problematikken rundt problemstillingen har hele tiden ligget som en skygge over arbeide, og vi opplever at vi store deler av tiden har jobbet i motvind.

Med fasiten i hånden hadde vi nok angripet oppgaven på en helt annen måte. Vi har lært oss veldig mye underveis, men prisen vi har måtte betale i form av tid har vært noe høy. Vi gikk helt enkelt inn på for mange blindveier, som gjorde at vi måtte starte på nytt.

Gruppens sammensettning endret seg også mot slutten av oppgaven, noe som satt ekstra press på oss gjenværende deltakere.

Evaluering av presentationen

Vi setter pris på om du kan svare på noen spørsmål angående presentasjonen.

Takk for at du tok deg tid til å se på vår presentasjon

Arbeidsoppgaver:

Vibeke Lian Høiby

  • Undersøkelse
  • Intervjuver

Jonas Heuman

  • Presentation
  • FYR

Marie Lothe

  • Krakaktærer

Eldar

  • Intervjuver
  • Undersøkelse

Credits:

Created with images by Unsplash - "book notebook pencil" • giovannacco - "cellular education classroom" • Micah Sittig - "Workshop classroom" • connie58 - "microphone stage black and white" • robertlischka - "sony lens walimex" • RichardLey - "camera old retro" • Didgeman - "microphone mixer cable" • DariuszSankowski - "film equipment classic" • g_sakketos - "console sound recording studio" • annca - "thinker at a loss consider" • TeroVesalainen - "question mark hand drawn solution"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.