INIMENE KUI BRÄND KOOLITAJA: KRISTO KRUMM

Toimumise aeg: 02.03.2017 kell 18:00-20:15. Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-225

Koolituse eesmärk: teada saada turunduse rollist inimbrändi kujunemisel, osata analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja osata neid rakendada oma isiksuse arendamisel ja oma oskuste ning teadmiste edukamal “müümisel”.

Sisu: Mis on inimese, kui brändi tunnused? Kuidas ennast analüüsida, kes ma olen täna? Mida peaksin endas muutma, millele tähelepanu pöörama ehitamaks üles oma isiklikku brändi? Kuidas muuta end väljapaistvamaks isiksusest, kuidas erineda ja silma paista? Kuidas end paremini müüa?

Koolitaja: Kristo Krumm. Kristo on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat.

Hind: 24 eur (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Registreerimiseks on järgmised võimalused: e-post taienduskoolitus_yti@tlu.ee, tel 640 9456 või kodulehelt siit

Kontakt ja täpsem info: Marika Kutškova. Registreeruda saab kuni 01.03.2017 või kuni kohtade täitumiseni.

Ootame osalema!

Credits:

Created with images by EdgeThreeSixty - "Edgethreesixty branding"PIXABAY

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.