Sebastian Dall Mayoni

Hej...

På 3. semester gik jeg på en international linje, hvor vi tog til Bruxelles for at se maskineriet bag EU.

Journalist med litterær fortid

I mit sabbatår arbejdede jeg på en slagterfabrik i Christiansfeld. Hver dag skændtes polakker, rumænere, vietnamesere og danskere indbyrdes. De stod og hadede hinanden, mens de 8 timer om dage skar pålæg, pakkede spegepølser eller lagde ost i små pakker med carpaccio. Inden jeg startede på slagteriet, gik jeg El Camino de Santiago, en 800 kilometers pilgrimsrute fra det sydlige Frankrig gennem Catalonien og Galicien til Santiago de Compostela. Det vigtigste, jeg tog med fra den tur, var at læse og snakke med folk fra hele verden. Præcis det, man ikke gjorde på slagterfabrikken i Christiansfeld, selvom muligheden var der.

På turen fandt jeg ud af, at jeg i fremtiden skulle arbejde med skrift, men hvad vidste jeg ikke helt. Jeg begyndte at læse Orwell, Hemingway, Vonnegut, Kerouac, Hunter S. Thompson og blev besat. Sommeren efter startede jeg på litteraturhistorie i Aarhus for at så at læse journalistik på kandidaten. Jeg gik på studiet i to år, før jeg søgte og kom ind på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. I mit hoved handler det at læse, hvad enten det er litteratur eller journalistik, om at sætte sig ind i andres situation. Verden er helt anderledes i fattige bjergbyer i det nordlige Spanien end på et slagteri i Christiansfeld, og jeg tror, at det er sundt at opleve begge dele. Hvis ikke fysisk så psykisk.

Det er en af grundene til, at jeg vil være journalist. Nyheder, features, reportager og internationale perspektiver i den danske journalistik er, handler om at udvide læserens horisont. Om det så handler om ny teknologi, diskrimination, menneskerettigheder eller noget helt andet.

Jeg valgte med fem andre danskere på årgangen at tage det internationale 3. semester med studerende fra hele verden. Primært, fordi jeg elsker at møde nye mennesker, der er helt anderledes og alligevel meget lig en selv, men også fordi verden bliver mindre og udlandet, i meget højere grad end tidligere, påvirker den danske journalistik.

CV

Uddannelse:

2015 - 2019: Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

2013 - 2015: Litteraturhistorie på Aarhus Universitet

​2008 - 2012: Haderslev Handelsskole (HHX)

​2007 - 2008: Sportsefterskolen SINE

​1999 - 2007: Haderslev Realskole

Erfaring:

2017: Skribent på Kulturmagasinet Fine Spind

2016 - 2017: Redaktør på udenrigsmagasinet UDPOST

2014 - 2017: Udskærer på restaurant Flammen i Aarhus

​2012 - 2013: Slagteriarbejder på SKARE i Christiansfeld

​2010 - 2011: Ekspedient i Lagkagehuset i Haderslev

Portfolio

Armenien kæmper med en hårdfør hoste

På det internationale 3. semester skulle vi slutte året af med en længere problemorienteret historie. Jeg valgte at undersøge problemerne med multiresistent tuberkulose i Armenien. Efter ugers research, ti dage i Armenien og en uges skriverier bagefter blev resultatet den engelske version herunder. Det blev til et 12-tal, men glæden var størst, da jeg solgte artiklen til Udenrigsministeriets magasin 'Udvikling'. Den kan læses på side 48.

Den engelske version kan læses her.

Lukkede grænser inviterer smuglerne

I februar tog jeg til Serbien for at skrive om de flygtninge og migranter, der ikke kan komme videre. Det blev en overraskende tur, hvor jeg mødte journalister fra Europa. Mediebevågenheden var ekstrem, og jeg syntes, at det i mange tilfælde var en overfladisk dækning, fordi journalisterne brugte meget lidt tid med de mennesker de snakkede med. Derfor brugte jeg mange timer sammen med dem jeg snakkede med, fordi jeg havde mulighed for det.

Afrikanske drømme i chokoladeby

Guangzhou er Kinas tredje største by. Den adskiller sig fra Shanghai og Beijing ved at have Asiens største koncentration af afrikanere, som kommer for at købe billige kinesiske produkter. Artiklen handler om de aspirationer tusindvis af afrikanere kommer til Guangzhou med, og hvorfor regeringen og befolkningen arbejder imod migrationen. I folkemunde kendes byen som "Chocolate City."

Kulturmagasinet Fine Spind

For at udfordre mig selv søgte jeg som skribent på kulturmagasinet Fine Spind. Her har jeg haft bragt nogle anderledes artikler, end det man typisk arbejder med på Journalisthøjskolen. Jeg har blandt andet skrevet om musikeren Oliver Dengsø og Reumert-vinderen Kitt Johnsons danseforestilling 'Stafet'.

Debatindlæg i Information

I slutningen af 2015 ramte debatten et nyt lavpunkt. Derfor besluttede jeg mig for at prøve at skrive et lille indspark om, at man bør argumentere for de ting, man står for, i stedet for at skyde andres holdninger ned. Det blev trykt i Information tirsdag d. 24. november 2015. Det er dog ikke noget, jeg ville gøre igen.

Ateister vil ligestilles med religiøse

I førsteårsprojekt undersøgte jeg sammen med en medstuderende, hvordan man vurderer trossamfund i Danmark. Problemet bestod i at Humanistisk Forening, en ikke-religiøs forening, ikke kan anerkendes som trossamfund, fordi man ikke tror på en overnaturlig magt. Derfor kan de ikke lave juridisk bindende vielser, som de mener underkender dem som forening. I de efterfølgende måneder foreslog de Radikale på Københavns Rådhus at lave et neutralt ceremoni for blandt andet ikke-religiøse.

Skolebørn vælger børneværelset frem for skolebænken

I den problemudredende opgave på journalisthøjskolen arbejdede en medstuderende og jeg med skolefobi. Da der ikke laves officielle opgørelser over, hvor mange børn, der lider af skolefobi, havde vi svært ved at skaffe belæg, for vores påstand. Men eksperter, opholdssteder og organisationer mente, at der var sket en stigning fokuserede vi på deres udtalelser. Flere kædede det sammen med inklusionsmålene, som vi også fokuserede på. I månederne efter blev målene om mere inklusion langsomt udfaset, blandt andet fordi mange børn følte sig så presset, at de blev væk fra undervisningen.

Kontakt

+45 27574456

Sebastiandallmayoni@gmail.com

Inspiration (et udpluk)

Created By
Sebastian Dall
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.