Sebastian Dall Mayoni

Jeg står i en tætbefolket boghandel i Pamplonas gamle kvarter med en kopi af Hemingways The Sun Also Rises. Selvom jeg ikke har læst meget før, køber jeg den, fordi jeg ved, at jeg kommer til at have meget fritid den næste måned. Bagefter går jeg ud igen, spiser flere tapas, drikker lidt kold rødvin, og dagen efter står jeg igen op for at gå de obligatoriske 25-30 kilometer.

Det var på tredjedagen af min vandretur fra Saint Jean Pied de Port i det sydlige Frankrig til Santiago de Compostela i Spanien, også kendt som El Camino. Den spanske del af min familie var meget begrejstrede på mine vegne, men selv havde jeg ikke skænket det en tanke, at jeg allerede på tredjedagen ville gøre noget, der ville ændre min måde at tænke på.

The Sun Also Rises blev værket, der forsikrede mig om, at jeg skulle arbejde med skrift. Først på litteraturhistorie i Aarhus og senere på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hver gang jeg får en ide til en artikel, smider jeg det i en kladde, som jeg jævnligt retter, mens jeg forestiller mig at være ude på fede reportager, skrive portrætter af spændende mennesker og lave nyheder, der gør en klogere.

For en måned siden tog jeg til Beograd i Serbien for at dække problemerne med menneskesmuglere, manglende samarbejde mellem europæiske lande og dårlige leveforhold i Beograd. Det var grænseoverskridende pludselig at stå mellem 800 flygtninge og migranter i indre Beograd. Men selvom det pressede mig, så bekræftede det mig i, at det er journalistikken, jeg vil. Nu vil jeg bare ud og lære af de bedste.

På 3. semester gik jeg på en international linje, hvor vi tog til Bruxelles for at se maskineriet bag EU.

CV

Uddannelse:

2015 - 2019: Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

2013 - 2015: Litteraturhistorie på Aarhus Universitet

​2008 - 2012: Haderslev Handelsskole (HHX)

​2007 - 2008: Sportsefterskolen SINE

​1999 - 2007: Haderslev Realskole

Erfaring:

2017: Skribent på Kulturmagasinet Fine Spind

2016 - 2017: Redaktør på udenrigsmagasinet UDPOST

2014 - 2017: Udskærer på restaurant Flammen i Aarhus

​2012 - 2013: Slagteriarbejder på SKARE i Christiansfeld

​2010 - 2011: Ekspedient i Lagkagehuset i Haderslev

Portfolio

Armenien kæmper med en hårdfør hoste

På det internationale 3. semester skulle vi slutte året af med en længere problemorienteret historie. Jeg valgte at undersøge problemerne med multiresistent tuberkulose i Armenien. Efter ugers research, ti dage i Armenien og en uges skriverier bagefter blev resultatet den engelske version herunder. Det blev til et 12-tal, men glæden var størst, da jeg solgte artiklen til Udenrigsministeriets magasin 'Udvikling'. Den kan læses på side 48.

Den engelske version kan læses her.

Lukkede grænser inviterer smuglerne

I februar tog jeg til Serbien for at skrive om de flygtninge og migranter, der ikke kan komme videre. Det blev en overraskende tur, hvor jeg mødte journalister fra Europa. Mediebevågenheden var ekstrem, og jeg syntes, at det i mange tilfælde var en overfladisk dækning, fordi journalisterne brugte meget lidt tid med de mennesker, de snakkede med. Derfor brugte jeg mange timer sammen med mine kilder, også fordi jeg havde mulighed for det.

Afrikanske drømme i chokoladeby

Guangzhou er Kinas tredje største by. Den adskiller sig fra Shanghai og Beijing ved at have Asiens største koncentration af afrikanere, som kommer for at købe billige kinesiske produkter. Artiklen handler om de aspirationer tusindvis af afrikanere kommer til Guangzhou med, og hvorfor regeringen og lokalbefolkningen arbejder imod migrationen. I folkemunde kendes byen som "Chocolate City." D. 7. april bliver den en del af en ny udgivelse hos magasinet Udpost.

Single and social?

Som en del af det internationale semester var vi en uge i Bruxelles for at opleve, hvordan atmosfæren og maskineriet bag EU forholdt sig i praksis. Jeg fokuserede på emnet om social dumping, som EU i denne tid prøver at minimere, uden at det går ud over det indre markeds frie bevægelighed. Vi kunne vælge at efterligne et medie, som ville passe til historien, så jeg forsøgte at mime humoren og ekspertisen i The Economist.

Kulturmagasinet Fine Spind

For at udfordre mig selv søgte jeg som skribent på Kulturmagasinet Fine Spind. Her har jeg haft bragt nogle anderledes artikler, end det man typisk arbejder med på Journalisthøjskolen. Jeg har blandt andet skrevet om musikeren Oliver Dengsø og Reumert-vinderen Kitt Johnsons danseforestilling 'Stafet'.

Læserbrev i Information

I slutningen af 2015 ramte debatten et nyt lavpunkt. Derfor besluttede jeg mig for at prøve at skrive et lille indspark om, at man bør argumentere for de ting, man står for, i stedet for at skyde andres holdninger ned uden at modargumentere. Det blev trykt i Information tirsdag d. 24. november 2015. Det er dog ikke noget, jeg ville gøre igen.

Ateister vil ligestilles med religiøse

I mit førsteårsprojekt undersøgte jeg sammen med en medstuderende, hvordan man vurderer trossamfund i Danmark. Problemet bestod i at Humanistisk Forening, en ikke-religiøs forening, ikke kan anerkendes som trossamfund, fordi man ikke tror på en overnaturlig magt. Derfor kan de ikke lave juridisk bindende vielser, som de mener underkender dem som forening. I de efterfølgende måneder foreslog de Radikale på Københavns Rådhus at lave et neutralt ceremoni for blandt andet ikke-religiøse.

Skolebørn vælger børneværelset frem for skolebænken

I den problemudredende opgave på journalisthøjskolen arbejdede en medstuderende og jeg med skolefobi. Da der ikke holdes officielle opgørelser over, hvor mange børn, der lider af skolefobi, havde vi svært ved at skaffe belæg for vores påstand. Men eksperter, opholdssteder og organisationer mente, at der var sket en stigning, så vi tog udgangspunkt i deres udtalelser. Flere kædede det sammen med inklusionsmålene, som vi også valgte at undersøge. I månederne efter blev målene om mere inklusion langsomt udfaset, blandt andet fordi mange børn følte sig så presset, at de blev væk fra undervisningen.

Kontakt

+45 27574456

Sebastiandallmayoni@gmail.com

Inspiration (et udpluk)

Created By
Sebastian Dall Mayoni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.