Loading

Vinderprojekt - Slagterigrunden MIT (MARIUS JENSEN) Forsøg på rumlig visualisering af ghb-landskabsarkitekter's forslag

Set i fugleperspektiv
Principskitse - tilbygning til Frølageret - Øhavsmuseet.
"Øhavshavnen". Fin idé i lyset af områdets historie. Men hvad kan det bruges til, når der ikke kan være skibe i havnen, eller plads til fx. historiske skibe, med relation til Øhavet. "Øhavshavnen" som vist er på ca, 2200 m2. (Der kan laves megen kanal i stedet for, for det beløb som det vil koste at etablere "Øhavshavnen")
"Spisepladsen". Tvivlsom idé. Byens eksisterende spisesteder ligger alle på bedre lokationer og i hyggelige lokaler/omgivelser. Kan måske fungere 1½ måned om året. Resten af tiden vil den nok ligge øde hen. "Spisepladsen" skal ses i forlængelse af forslagets idé om en "Katine Faaborg": "KantineFaaborg Åbningstrækket er etablering af KantineFaaborg, der udvikles i Tulipbygningens flisebeklædte rum. KantineFaaborg er et nyt gastronomisk madhus, der kan være centrum for en udvikling på Slagterigrunden med kontorhoteller, lettere erhverv i Tulipbygningen og uddannelsesfaciliteter for nye erhvervsskoler samt byens skoler og gymnasium. Konceptet for kantinen er, at her mødes alle og samles om det gode måltid. Nye virksomheder tiltrækkes af muligheden for at tilbyde medarbejderne en god frokost og enmandsvirksomheder tiltrækkes af et socialt miljø, hvor det er muligt at møde og interagere med andre. Kørende arbejdere som politi, hjemmehjælp osv. kan lægge vejen forbi i frokostpausen osv.". Forslagsstillerne angiver en kommunal investering til dette på 25 mio. kr. Det lyder af mange penge for en meget usikker investering. Tilskud til drift - kan ikke gives, jf. kommunalfuldmagten. Det vil være åbenlys konkurrence forvridning i forhold til byens øvrige spisesteder.
SUNDHEDSHUS . "Direktøren". Placering af sundhedshus i området er vel OK. Det kommer til at ligge nogenlunde tæt på bymidten. Men "Direktøren" er næppe velegnet til formålet - store ombygnings omkostninger og ikke muligt at lave attraktive konsultationsrum mv. (Ingen udsigt, eller mestendels kun udsigt til gader og parkeringspladser). Sundhedshuset kræver at meget af Slagterigrunden og evt. Havnegade anvendes til p-pladser. Borgmester har antydet, at det vil være mere realistisk at placere et sundheshus i Sparrekassens bygninger bag ved Herregårdcentret.
Vinderforslaget udmærker sig ved at viser en løsning vedr. parkering, - i modsætning til de to andre forslag i konkurrencen. Disse forslag anviser ikke hvor der kan være parkering - og er dermed ikke brugelige. Vinderforslagets løsning er meget bombastisk i forhold til byens karakter. Og løsningen gør ikke Havnegade smukkere, - tværtimod. Og øger Havnegades barriere virkning mellem bymidten og havnen. Vinderforslagets udformning af Havnegade er måske mere realistisk, end de skitser som Faaborg-Midtfyn kommune tidligere har vist (kanal på skrå gennem området og ”Direktøren” som Bed&Breakfast). Men også en klart ringere løsning.
"Øhavsleg" - Sikkert en god idé. Kan også medtages i andre udgaver af en helhedsplanen for området og evt. med anden placering. Fint hvis der som vist kan skabes forbindelse til Træskibspladsen (kræver om-disponering af plads der pt. bruges til oplag af både).

Credits:

www.jensenart.dk