Skidt og Skrald April 2017

Nyt fra Skidt og Skrald har ligget i vinterhi. Men nu er det forår og tid til at springe ud i det hele. Der er jo nok at fortælle om.

Denne gang kan du blandt andet...

 • genopfriske vores inspirationsdag i Holstebro og Vejle
 • læse seneste nyt om Genbrug 24-7
 • få overskrifterne fra arbejdet med madaffald og udvidelse af miljøstationer
 • gå dig glad

Renovation på tur

En forårsdag i marts rykkede godt 30 medarbejdere fra både administration og drift en dag ud af kalenderen. En busfuld af mennesker og madpakker drog til Holstebro for at få en snigpremiere på det nye, robotstyrede sorteringsanlæg til plast.

Før vi slippes løs, får vi introduktion til Nomi4S. Men den store attraktion var selvfølgelig den nye robot, der sorterer plastik og metal. På 1 sekund kan armene få øje på den rigtige type affald, samle det op, smide det og køre tilbage på plads.

Resultatet af robotsorteringen...

Og ude skinnede solen, hvor genbrugspladsen leverede fin inspiration til skiltning og indretning.

I Vejle ventede Økolariet, hvor vi testede, sansede og undersøgte viden om natur, klima, energi og miljø

Svampesporer i et underjordisk miljø i kælderetagen på Økolariet.

Tak for en god dag til arrangørerne :)

Nyt fra Genbrug 24-7

Der er stadig masser af rampelys på Genbrug 24-7. Både fra borgerne, lokalavisen, os selv og resten af kommunen.

Hvis det skulle være smuttet i farten:

Vi vandt DeSigne-prisen!! Kolding Kommunes egen pris, som gives til projekter, der går nyt veje for organisationen, medarbejderne og i sidste ende borgerne.

Og der følger 20.000 kr. med til afdelingen...

Eventkorpset har været rundt på alle pladser for at give starthjælp til borgere, der gerne vil i gang med Genbrug 24-7. De havde kaffe og basser med. Lokke, lokke...

Billedet er fra Lunderskov 28. marts.

Der er nu 5.200 borgere, der har meldt sig til. Det er 1.200 mere siden slutningen af februar, hvor den seneste kampagne blev sat i gang.

Genbrug nytter. Og det gør events også!

Sådan ser der ud på opslagstavlen i kommunikationsteamet.

Kolding Ugeavis har nemlig også vist interesse for Genbrug 24-7. Både de gode og de mindre gode gevinster.

Den hårde tone i overskrifterne om tyveri fra pladserne blødes op inde i artiklen. Rasmus fortæller, at vi ikke tolerer klunsning og tyveri - og at vi er gode til at spotte synderne.

Nu følger kommunikationsteamet op med en kampagne, som skal sætte fokus på god stil på genbrugspladserne.

Også efter lukketid.

En del af arbejdet er at blive klogere på, hvor de største fejl ligger. Så bliver det lettere at se, hvad vi skal blive bedre til at formidle.

Derfor skal genbrugspladserne bruge et simpelt afkrydsningsskema ved lukketid og om morgenen. Er der tabt affald? Fejlsorteret? Andet?

Kort nyt

Ny kontrakt med Meldgaard

Fra 1. april starter den nye kontraktperiode med Meldgaard. Den løber indtil september 2019. Den nye kontrakt ligner den gamle, men der er også mindre ændringer. Fx vil der komme ruteomlægninger hos mellem 500-1000 husstande. De berørte borgere får direkte besked fra Meldgaard.

Projekt indsamling af madaffald

Pia er i fuld gang med udbud af beholdere, poser og sække. Tina lægger arm med de leverandører, der skal sørge for, at vores IT-systemer kan følge med. Katrine tegner affaldsbeholdere. Og Line sørger for penge til det hele.

Heldigvis er der stadig længe til, at den nye affaldssortering i husstandene går i luften. April 2018 er der premiere i Vamdrup og Lunderskov.

Miljøstationerne skal udvides

Her er en miljøstation, hvor de nye containere kan sættes op uden videre.

Kolding Kommunes godt 1400 miljøstationer skal udvides. Nu kommer metal og plast også med.

På langt de fleste standpladser er der god plads til de nye containere. Men godt 350 steder skal der lægges flere fliser eller barberes noget af en hæk.

Borgerne skal selv gøre standpladsen klar. De er nemlig i sin tid blevet sat op efter borgernes eget ønske. Vi leverer fliser og sand til arbejdet.

Alt det ringer vi og fortæller de borgere, der er kontaktpersoner for en miljøstation. Renovation er i røret løbet af maj og juni. Så kan miljøstationerne køres ud i oktober.

Denne miljøstation kræver forarbejde, før vi kan trille to nye containere hen ved siden af. Den er omkranset af hæk og noget, der ligner en havemur. Måske står den også på privat grund.

Gå dig både klog og glad

”Spørg os om alt”. Sådan lyder den modige udfordring fra Niels, Katrine og eventteamet. I april og maj har de lavet en aftale med Heidi fra ”Gå mig glad” om at lave otte gåture.

De starter ved en af vores fem forskellige genbrugspladser på skift. "Vi lader borgerne i Kolding selv komme med spørgsmålene, og så svarer vi, så godt vi kan", siger Niels.

Uanset om de spørger eller ej, fortæller dagens guider om Genbrug 24-7, miljøstationerne, storskrald og ”Affald Kolding”-appen.

Vil du med? Det er en god chance for alle i administrationen og driften til at komme ud og fortælle om vores arbejde.

 • Mandag 3/4 kl. 16.30 - 18.00, Genbrugspladsen Bronzevej
 • Onsdag 5/4 kl. 16.30 - 18.00, Genbrugspladsen Gejlhavegård
 • Torsdag 20/4 kl. 16.30 - 18.00, Genbrugspladsen Christiansfeld
 • Mandag 24/4 kl. 16.30 - 18.00, Genbrugspladsen Lunderskov
 • Onsdag 26/4 kl. 16.30 - 18.00, Genbrugspladsen Vamdrup
 • Tirsdag 16/5 kl. 10.00 - 11.30, Genbrugspladsen Bronzevej
 • Torsdag 18/5 kl. 19.00 - 20.30, Genbrugspladsen Gejlhavegård
 • Mandag 22/5 kl. 19.00 - 20.30, Genbrugspladsen Bronzevej

Hvad vil du gerne læse om?

Eller se billeder af?

Skriv til Anders på andpo@kolding.dk eller Anne på ianne@kolding.dk.

Vi arbejder med at blive bedre til at dele information, viden og nyheder. Både her i nyhedsbrevet og alle mulige andre steder.

Fortsættelse følger.

Credits:

Renovations stjernefotografer

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.