Loading

Nieuwsbrief 15 maart 2018

Nieuwsbrief 15 maart

Beste ouders, verzorgers,

Via deze weg ontvangt u de nieuwsbrief van deze periode. Hierin de volgende onderwerpen:

 • Het lijkt al zo gewoon...
 • Tutoren aan het werk op de Es (video)
 • Bezoek onderwijsminister Arie Slob aan de Es
 • App & Communnicatie
 • Van 'lio' naar diploma
 • Staken?
 • Vogelhuisjes opgehangen
 • Muzikale optocht van de peuters

Mede namens het team van de Es

Robbert Flim

Zomaar een ochtend tijdens de inloop...

Het lijkt al zo gewoon...

's Ochtends komen leerkrachten de Es binnenlopen, drinken van 08.00u een kop koffie met elkaar om vanaf 08.15u hun (onze) leerlingen welkom te heten tijdens de inloop, een praatje of een afspraak te maken met ouders en leerlingen te helpen bij hun werktaak. Als dan om half negen de lessen beginnen gaan we verder waar we de dag daarvoor gebleven zijn: De schuifwanden staan open, leerlingen lopen door elkaar en aan de keukentafels zitten leerlingen gebogen over hun chromebook: Ze werken hun tekst over een door hen gekozen kunststroming uit. Aan de tafel daarachter geeft meester Nils even rekenuitleg, terwijl juf Selma op het lesplein instructie geeft voor spelling. De rest van groep 8 is zelfstandig aan het werk en wordt ondertussen, indien nodig, geholpen door juf Marjolein of (stagiaire) meester Remko. Dat kan, omdat de wanden tussen deze drie groepen open staan. In groep 4 wordt op hetzelfde moment door juf Marinka een taalronde over kunst gegeven, in de bibliotheek zoeken twee leerlingen een nieuw boek uit en groep 5 stapt op de fiets om naar meester Tom voor een gymles te gaan. Uit de bouwhoek bij de kleuters klinkt getimmer en meester Christiaan komt een stapel door hem gekopieerde werkbladen de klas inbrengen, terwijl de groep onverstoorbaar doorgaat met werken. Ondertussen komen de tutoren van Reggesteyn binnengewandeld, hangen hun jas op en gaan aan het werk in hun klassen. Voor de Es een hele normale schooldag...

Voor de es een hele normale schooldag

Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, het blijkt echter niet zo te zijn. Naast het feit dat we het op school ontzettend goed voor elkaar hebben is de Es geen standaard basisschool. Iets wat we vaak terugkrijgen. Afgelopen week heb ik mijn eindpresentatie gehouden om mijn studie af te ronden. Mijn presentatie ging onder andere over het hele traject van fuseren, verbouwen, verhuizen en onze onderwijsontwikkeling. Dit deed ik aan de hand van foto's van onze school. Mijn beoordelaars waren onder de indruk van het gebouw, onze manier van werken en de visie op onderwijs. Roel had afgelopen week een overleg op school met een aantal bovenschoolse directeuren die onze school nog niet gezien hadden. Ook zij waren zeer enthousiast over het gebouw en het onderwijs.

Maandag 25 maart start de instroomgroep

Ook het aantal aanmeldingen voor komend schooljaar laat zien dat we in een positieve 'flow'zitten. Maandag 25 maart start onze nieuwe groep 0 die tot aan de zomervakantie flink zal uitbreiden. De eerste aanmeldingen voor schooljaar 2020/2021 zijn zelfs al binnen! Natuurlijk zijn we hier ontzettend trots op, al zullen we hierdoor soms nog een stap harder moeten zetten om het onderwijs aan jullie kinderen (en onze leerlingen) zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Samen met u als ouders hebben we hier echter het volste vertrouwen in!

Robbert Flim

Tutoren aan het werk op de Es (video RTV oost)

Op de Es werken we nauw samen met CSG Reggesteyn en Hogeschool Windesheim: Leerlingen van Reggesteyn werken op onze school en op basisschool de Meander uit Nijverdal als tutor in verschillende groepen.

Het doel van dit project is tweeledig: Leerlingen van Reggesteyn worden enthousiast gemaakt voor de baan van leerkracht en leerkrachten van de Es worden ondersteund in hun werk voor de groep.

Afgelopen week was RTV Oost op onze school om een beeldverslag te maken van het werk van de tutoren.

Onderwijsminister Arie Slob brengt bezoek aan de Es

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) brengt zaterdag 16 maart een werkbezoek aan onze school.

Hij wil graag geïnformeerd worden over twee bijzondere projecten van onze school en wel: het 'Groene Eiland' en tutoring.

Het Groene Eiland is het prachtige parkachtige gebied rondom de school, dat zowel door leerlingen van De Es als de omwonenden wordt gebruikt om te spelen en te relaxen. Het project tutoring is een gezamelijk initiatief van De Es, basisschool Meander uit Nijverdal, Christelijke scholengemeenschap Reggesteyn en Hogeschool Windesheim om het vak van leerkracht op een positieve manier in beeld te brengen.

App en communicatie...

Afgelopen week hebt u een nieuwsbrief ontvangen over de verschillende manieren van communicatie vanuit de Es. Middels dit schrijven hebben we aangegeven wanneer u een nieuwsbrief krijgt, wat er op de app geplaatst wordt en wat er naar u gemaild wordt. Mocht u deze brief gemist hebben, via onderstaande link vindt u deze nogmaals. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen, opmerkingen en/of tips hebben dan horen we dit graag van u.

Persoonlijk contact met u vinden we het belangrijkst!

App (opstartproblemen)

Afgelopen week heb ik contact met Concapps (onze app-provider) gehad waarin ik aangegeven heb dat we soms nog te veel opstartproblemen ervaren in het werken met de app. Een greep uit de klachten die we ontvingen vanuit teamleden of ouders en die neergelegd zijn bij Concapps:

 • "Alweer een update? Mis ik nu geen informatie?"
 • "Ik kan niet inloggen."
 • "De app laadt wel heel erg traag."
 • "Ik krijg een push-bericht, maar kan vervolgens niet naar het bericht in de app."

Als het goed is zijn naar aanleiding van dit gesprek de meeste 'problemen' verholpen. De updates zijn vooral doorgevoerd om onze wensen door te voeren. Ook wordt u nu meteen doorzet naar de juiste plek in de app als er een nieuwsbericht geplaatst is.

Toch nog problemen?

Mocht u toch nog problemen ondervinden op welk vlak dan ook, dan raden we u aan om allereerst de app van uw telefoon te verwijderen en deze daarna opnieuw te installeren. U krijgt dan meteen de meest recente versie van de app. Hierna kunt u gewoon weer inloggen en moet alles weer gewoon draaien.

Komt u er dan nog niet uit, wilt u dan contact opnemen met Robbert Flim, Nils Brok of Geert Fransen? Zij zijn vanuit school de contactpersonen voor de app.

Voor instroomouders belangrijk om te weten: U kunt pas inloggen op de app vanaf het moment dat uw kind 4 is. Vanaf dat moment zit uw kind 'officieel' op de Es en is uw kind gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem. U krijgt echter wel alle informatie via de groepsleerkracht.

In het kort:

 • Leerkrachten plaatsen wekelijks iets op de groepspagina van hun groep op de app (algemene info, verslag activiteiten)
 • Leerlinggebonden informatie wordt verstuurd vanuit ParnasSys en krijgt u in uw mailbox
 • Vanuit directie krijgt u de nieuwsbrief met algemene informatie vanuit school.
Juf Annelies en meester Remko

Van lio naar diploma

De Es is een opleidingsschool voor PABO Windesheim. Leerkrachten worden jaarlijks geschoold in het coachen en begeleiden van studenten. Zo hebben we dit jaar juf Annelies Mensink als 'lio' een stageplaats geboden. Lio staat voor Leerkracht In Opleiding en is de laatste stage voordat een stagiaire afgestudeerd leerkracht is. Tijdens deze Lio-stage moet een stagiaire laten zien zelfstandig een groep te kunnen draaien en daarnaast ook alle daarbij horende zaken als oudergesprekken, vergaderingen, volgen van studiedagen en het bijhouden van administratie te kunnen doen. Uiteraard wel onder begeleiding van een leerkracht. Afgelopen week heeft juf Annelies haar diploma-uitreiking gehad en zij mag zich nu dus een 'echte' juf noemen. Annelies, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

Woensdagavond is er een officieel solliciatiegesprek gevoerd met stagiaire Remko Horstink. Hij wil zijn eindstage graag op de Es doen en heeft dit kenbaar gemaakt door een sollicitatiebrief te sturen. Na een gesprek met Roel Roelofs (namen directie), Nils Brok (namens het team) en Hans Huzen (vertegenwoordiger vanuit de MR) is hij aangenomen als lio-leerkracht voor schooljaar 2019/2020. Omdat de formatie nog niet rond is kunnen we nog niet aangeven in welke groep hij gaat stagelopen of wie hem gaat begeleiden. We willen via deze weg ook Remko van harte feliciteren met zijn plek op onze school en heten hem van harte welkom.

Waarom wij niet staken...

Afgelopen week ontving u vanuit het team een brief over de onderwijsstaking van 15 maart met hierin uitleg waarom wij vandaag niet gestaakt hebben, maar de actie wel ondersteunen.

Via deze flyer brengen wij u dit nogmaals onder de aandacht:

De vogelhuisjes hangen! Albert bedankt!

Afscheidscadeau van groep 8 hangt!

Toen de vorige groep 8 afgelopen jaar afscheid nam van school kregen we van hen vogelhuisjes als herinnering aan deze groep. Vorige week heeft de vader van Juf Selma (Albert Stevens) samen met enkele leerlingen de vogelhuisjes opgehangen op verschillende plekken op ons groene schoolplein. Groep 8 nogmaals bedankt voor dit prachtige cadeau en Albert bedankt voor het ophangen.

Optocht peuters onder grote belangstelling!

Muziek in de school

De peuterspeelzaal sloot deze week hun thema muziek af met een optocht door school. Via de Peuterspeelzaal ging de stoet door de lokalen van groep 6/7/8 om via de keuken en een korte serenade voor de leerlingen boven op de vide weer terug naar hun lokaal te gaan. Een staande ovatie was natuurlijk vanzelfsprekend!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.