Traditionele landbouwtechnieken Kilomberovallei Tanzania

Videofragment over landbouw in de Kilomberovallei in Tanzania

Beantwoord de vragen

1. Wanneer begint voor deze Afrikaanse boeren de landbouwcyclus?

2. In welke maand begint de landbouwcyclus? (eerste letter in middencirkel oogstkalender)

oogstkalender

3. Geef de naam en beschrijf het hulpmiddel waarmee de akkers bewerkt worden.

Een vrouw onderweg naar het werk op het land. Ze draagt het hulpmiddel. (Bukima, Congo, augustus 2010) reuters

4. Leg uit: brandcultuur

COPYRIGHT: © Nick Garbutt

5. Wat doen de boeren met het geld van de rijst die ze konden verkopen?

6. Hoe komt het dat boeren en hun familie sommige jaren honger moeten lijden?

7. Op welke manier wordt door de boeren gezaaid?

Afrika <-> Europa

8. Wie zorgt mee voor het onderhoud van de akkers?

9. Nog enkele andere activiteiten van:

De mannen:

De vrouwen:

De kinderen:

10. Waarom moet er ’s nachts een buurtwacht zijn en moet ook overdag de wacht gehouden worden bij de akkers?

nijlpaarden

11. Welke hulpmiddelen worden hierbij gebruikt?

Beantwoord de vragen bij de oogstkalender (analyseer de kalender)

1. Wanneer wordt er gezaaid? (waarom?)

2. Welke activiteiten vinden er plaats tijdens het regenseizoen?

3. Wanneer start de oogst?

4. Leg uit: braakland (wat?, doel?)

braakland

5. Noteer in de oogstkalender de belangrijkste activiteiten binnen de landbouwcyclus (brandcultuur, hakbouw, zaaien/planten, wieden, oogsten en braakland)

brandcultuur: de overbodige planten (grassen, struiken, onkruid) in brand steken. De as kan gebruikt worden als bemesting.

Soms is er (bijna) geen vee => geen dierlijke mest

Geen geld voor kunstmeststoffen.

Hakbouw: de grond wordt oppervlakkig bewerkt met een hak. De meststoffen (as) worden lichtjes in de grond ingewerkt.

Zaaien/planten: de zaailingen worden over het land gestrooid of de planten worden 1 voor 1 in de grond geplant.

Wieden: de akkers moeten onderhouden worden. Onkruid wordt gewied omdat het anders ook voedingsstoffen en water van de gewassen afneemt.

Oogsten: de gewassen worden met de hand en soms ook met de hak (of machete) geoogst.

Opslag: de oogst wordt opgeslagen in hutten. Soms moet deze oogst voor meerdere jaren dienen.

Slash-and-Burn

Landbouwers in Afrika: een kringloop

Memory

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.