Make a difference project by sirinan jakklang

นางสาว ทิพรดา ฐานวัฒน์ 570112010092

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

เนื่องจากเพื่อนของดิฉันมีพฤติกรรมการนอนดึก ทำให้มีผลการน้อย และง่วงนอนในห้องเรียนบ่อยๆระหว่างที่อาจารย์สอนเพื่อนจึงเรียนไม่ค่อยเข้า นี่จึงเป็นเหตุที่ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของเพื่อนให้นอนเร็วขึ้น และบอกถึงข้อเสียของการนอนดึกว่าข้อเสียมีอะไรบ้าง

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

ระหว่างเรียนเพื่อนมีอาการง่วงและมักจะเผลอหลับระหว่างเรียน เพื่อนจึงใช้วิธีนำโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นบ้างเป็นบางครั้ง เพื่อไม่ให้หลับ แต่ละวันหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเพราะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงทำให้ไม่ค่อยสดใส

เป้าหมายในการพัฒนา

1.เพื่อให้เพื่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนใหม่ นอนเร็วขึ้นกว่าเดิม และละทิ้งกิจกรรมที่กำลังทำเก็บไว้ทำวันอื่น

2.ระหว่างเรียนไม่ง่วงนอน เพราะพักผ่อนเพียง

3.เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น เข้าใจที่อาจารย์ระหว่างเรียน

4.เพื่อให้สุขภาพดี หน้าสดใส พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่

5.เพื่อมีสมาธิดี เพราะการนอนน้อยทำให้สมาธิแย่ลง

วิธีการพัฒนา

ในการพัฒนาเราต้องควบคุมสิ่งเร้าต่างที่อยู่รอบตัวคนที่เราจะจะพัฒนาโดยเริ่มจากสิ่งใกล้

สิ่งเร้าเดิม

-ดูรายการโทรทัศน์หลังละครหลังข่าว

-เล่นอินเตอร์เน็ต เล่น Facebool ดูซี่รี่เกาหลี ตอนกลางคืน

-อาบน้ำตอนดึก

-กินอาหารหรือขนมตอนดึก

การควบคุมสิ่งเร้า ระหว่างการพัฒนา

-ปิดโทรทัศน์ก่อน 22.00 น

ระหว่างการพัฒนาอาจมีบ้าง บางเวลา ที่ปิดหลัง 22.00 เนื่องจากเพื่อนมีละครที่อยากดู จึงอยากที่จะควบคุม

-เล่นอินเตอร์เน็ต เล่น Facebook ดูซี่รี่เฉพาะตอนกลางวัน

อาจจะมีบางช่วงที่จำเป็นต้องนอนดึก เนื่องจากการบ้านเยอะ หรือเป็นช่วงระหว่างสอบเพื่อนจึงจำเป็นต้องใช้ อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล

-อาบน้ำก่อน 20.00 น

มีการทำกิจกรรมของมหาลัย หรือมีงานที่ต้องทำ ทำให้กับดึก อาจมีการอาบน้ำหลัง 20.00 น.

-ไม่ลุกขึ้นมากินอาหารหรือขนมตอนกลางคืน

ระหว่างการพัฒนาเพื่อมีบางเป็นบางครั้งที่ลุกขึ้นมาทานขนมตอนดึก เนื่องจากกลางวันไม่ค่อยได้ทานข้าว กลางดึกจึงหิว

ผลจากการพัฒนา

1.นอนเร็วกว่าเดิม เพราะชินจากการนอนเวลาเดิมๆซ้ำๆ พอถึงเวลา จะง่วงนอนโดยอัตโนมัติ

2.ในเวลาเรียนไม่ง่วงนอน เพราะเกิดจาการพักผ่อนที่เพียงพอ

3.ระดับผลการเรียนดีขึ้น เพราะเข้าใจที่อาจารย์สอนขณะเรียนในห้องเรียน

4.สุขภาพดี หน้าสดใส พร้อมที่จะทำกิจกรรมที่อาจารย์มอบหมายได้อย่างเต็มที่

5.มีสมาธิดีขึ้น เพราะนอนเร็วกว่าเดิมทำให้สมองว่องไว เข้าใจอะไรง่าย

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

1.ระยะแรกก่อนการพัฒนา พบว่าไม่สามารถเพื่อนไม่สามารถมีพฤติกรรมนอนก่อน 22.00 น. ได้เป็นระยะเวลานึง เพราะยังไม่ชินกับการนอนเร็ว

2.เพื่อนอาจมีการหงุดหงิดบ้าง เพราะเราคอยเตือนตลอด อาจทำให้เพื่อนรำคาญบ้างเป็นบางครั้ง

3.ในช่วงระหว่างการพัฒนา เพื่อนเริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบ้าง คือทำบ้างไม่ทำบ้าง อาทิตย์นึงเข้านอน ก่อน 22.00 น. 4วัน/สัปดาห์ เพราะร่างกายยังไม่ปรับสภาพ เพราะเวลาผ่านไปเรื่อยๆร่างกายเริ่มคุ้นชินและปรับตัวได้เร็วขึ้น

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

ระหว่างการพัฒนาเพื่อนให้ความร่วมมือ ทำให้งานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อาจมีปัญหาบ้าง แต่ต้องใช้เวลาและค่อยๆใจเย็น งานถึงจะออกมาดี

Created By
Toey Jakklang
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.